ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів підприємств м'ясної промисловості на 2019 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2019-ий рік .

Галузь знань: управління та адміністрування
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод навчання
1. Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності 04.02-16.02
2. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 18.02.-02.03
3. Головні бухгалтери, бухгалтери 11.03-23.03
4. Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу 13.05-25.05
5. Головні бухгалтери, бухгалтери 21.10-02.11
6. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 11.11-23.11
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Податковий та бухгалтерський облік операцій з активами на підприємствах за домовленістю
2. Формування витрат, планування і калькулювання собівартості продукції та ціноутворення на підприємстві за домовленістю
3. Організаційні та проблемні питання створення та захисту об‘єктів промислової власності та авторських і суміжних прав за домовленістю
4. Організація роботи кадрових служб та управління кадровою політикою підприємства. Організація професійного навчання робітничих кадрів на виробництві за домовленістю
5. Аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства та управління стратегічними змінами підприємства з прогнозними оцінками за домовленістю
6. Маркетингове дослідження, як складова бізнес-стратегії підприємства та інструменти маркетингу за домовленістю
7. Кадровий менеджмент на підприємстві та зміни у трудовому законодавстві за домовленістю
8. Сучасні технології нормування праці та практика їх застосування за домовленістю

Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Галузь знань:виробництво та технології
Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Начальники цехів та майстри з виробництва м’яса та м’ясної продукції 14.01- 26.01
2. Майстри з виробництва ковбас 18.02-02.03
3. Керівники та фахівці лабораторій підприємств м’ясної галузі 11.03-23.03
4. Спеціалісти з якості та безпеки 13.05-25.05
5. Спеціалісти з якості та маркетологи 27.05-08.06
6. Майстри з переробки субпродуктів 03.06-15.06
7. Головні технологи, технологи 02.09-14.09
8. Спеціалісти з якості та безпеки 23.09-05.10
9. Керівники та фахівці лабораторій підприємств м’ясної галузі 30.09-12.10
10. Майстри з виробництва ковбас 25.11-07.12
11. Головні технологи, технологи 09.12-21.12
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
2. Загальні вимоги до компетентності лабораторій молочної галузі за домовленістю
3. Санітарно-ветеринарні вимоги до сировини та молочної продукції за домовленістю
Галузь знань: електрична інженерія
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Посадові особи та спеціалісти галузі з питань охорони праці за домовленістю за домовленістю
2. Головні енергетики, начальники котельних 12 16.09-28.09
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю
2. Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент: проблеми і перспективи за домовленістю
3. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю