ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів підприємств молочної промисловості на 2019 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2019-ий рік .

Галузь знань: управління та адміністрування
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод навчання
1. Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності 04.02-16.02
2. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 18.02.-02.03
3. Головні бухгалтери, бухгалтери 11.03-23.03
4. Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу 13.05-25.05
5. Головні бухгалтери, бухгалтери 21.10-02.11
6. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 11.11-23.11
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Податковий та бухгалтерський облік операцій з активами на підприємствах за домовленістю
2. Формування витрат, планування і калькулювання собівартості продукції та ціноутворення на підприємстві за домовленістю
3. Організаційні та проблемні питання створення та захисту об‘єктів промислової власності та авторських і суміжних прав за домовленістю
4. Організація роботи кадрових служб та управління кадровою політикою підприємства. Організація професійного навчання робітничих кадрів на виробництві за домовленістю
5. Аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства та управління стратегічними змінами підприємства з прогнозними оцінками за домовленістю
6. Маркетингове дослідження, як складова бізнес-стратегії підприємства та інструменти маркетингу за домовленістю
7. Кадровий менеджмент на підприємстві та зміни у трудовому законодавстві за домовленістю
8. Сучасні технології нормування праці та практика їх застосування за домовленістю

Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Галузь знань:виробництво та технології
Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Начальники лабораторій 14.01-26.01
2. Начальники цехів та майстри по виробництву незбираної молочної продукції 11.02-23.02
3. Спеціалісти з якості та маркетологи 18.02-02.03
4. Головні технологи, технологи 11.03-23.04
5. Спеціалісти з якості та безпеки 25.03-06.04
6. Мікробіологи 15.04-27.04
7. Завідувачі лабораторій, хіміки, мікробіологи 13.05-25.05
8. Начальники цехів та майстри з виробництва незбираної молочної продукції
27.05-08.06
9. Майстри з виробництва кисломолочного сиру та сметани 03.06-15.06
10. Спеціалісти з якості та безпеки 02.09-14.09
11. Майстри з виробництва масла та спредів 23.09-05.10
12. Майстри з виробництва сиру 30.09-12.10
13. Майстри з виробництва сметани 04.11-16.11
14. Мікробіологи 25.11-07.12
15. Технологи та майстри з виробництва сиру 09.12-21.12
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Оптимізація технологічного процесу за домовленістю
2. Загальні вимоги до компетентності лабораторій молочної галузі за домовленістю
3. Санітарно-ветеринарні вимоги до сировини та молочної продукції за домовленістю
4. Захворювання корів та недоліки молочної сировини за домовленістю
5. Основи Європейського законодавства у сфері харчових продуктів за домовленістю
Галузь знань: електрична інженерія
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Посадові особи та спеціалісти галузі з питань охорони праці за домовленістю за домовленістю
2. Головні енергетики, начальники котельних 12 16.09-28.09
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю
2. Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент: проблеми і перспективи за домовленістю
3. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю
Галузь знань: інформаційні технології
1. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Професійна робота з електронними таблицями засобами Microsoft Excel за домовленістю
2. Математико – статистичний аналіз у дослідженнях з використанням засобів MATHCAD за домовленістю
3. Вирішення виробничих задач засобами Microsoft Excel та MATHCAD за домовленістю
4. Професійна робота з базами даних за домовленістю
5. Професійна обробка та ведення документації на підприємстві за домовленістю