ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів цукрової промисловості на 2019 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2019-ий рік .

Галузь знань: управління та адміністрування
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод навчання
1. Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності 04.02-16.02
2. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 18.02.-02.03
3. Головні бухгалтери, бухгалтери 11.03-23.03
4. Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу 13.05-25.05
5. Головні бухгалтери, бухгалтери 21.10-02.11
6. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 11.11-23.11
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Податковий та бухгалтерський облік операцій з активами на підприємствах за домовленістю
2. Формування витрат, планування і калькулювання собівартості продукції та ціноутворення на підприємстві за домовленістю
3. Організаційні та проблемні питання створення та захисту об‘єктів промислової власності та авторських і суміжних прав за домовленістю
4. Організація роботи кадрових служб та управління кадровою політикою підприємства. Організація професійного навчання робітничих кадрів на виробництві за домовленістю
5. Аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства та управління стратегічними змінами підприємства з прогнозними оцінками за домовленістю
6. Маркетингове дослідження, як складова бізнес-стратегії підприємства та інструменти маркетингу за домовленістю
7. Кадровий менеджмент на підприємстві та зміни у трудовому законодавстві за домовленістю
8. Сучасні технології нормування праці та практика їх застосування за домовленістю

Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Галузь знань:виробництво та технології
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Головні механіки та їх заступники.
Завідувачі механічними майстернями
14.01-26.01
28.01-09.02
2. Начальники змін. Начальники відділів
14.01-26.01
11.03-23.03
3. Начальники ТЕЦ та їх заступники
11.03-23.03
4. Технічні директори 04.02-16.02
5. Начальники виробничих відділів
04.02-16.02
6. Головні інженери 04.02-16.02
7. Чергові (змінні) інженери ТЕЦ, теплотехніки 04.02-16.02
11.03-23.03
8. Головні технологи та їх заступники
18.02-02.03
11.03-23.03
9. Інженери-технологи, змінні хіміки
18.03-30.03
25.03-06.04
10. Завідувачі заводськими і сировинними лабораторіями. Начальники лабораторій 25.03-06.04
11. Посадові особи і спеціалісти галузі з питань охорони праці за замовленням
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності роботи тракту подачі буряків і мийного відділення 14.01-26.01
2. Шляхи економії сировини, паливно-енергетичних ресурсів та інших матеріалів при переробці цукрових буряків січень-червень
3. Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва березень-квітень
4. Нове в технології очистки оборотних і стічних вод цукрового виробництва 18.03-23.03
5. Нове в теорії і практиці очистки і фільтрування соків і сиропу 11.03-16.03
6. Шляхи підвищення якості цукру та сучасні методи оцінки якості. Сертифікація продукції 25.03-30.03
7. Нове в теорії і практиці кристалізації цукру 15.04-20.04
8. Нове в теорії і практиці сокодобування 06.05-11.05
9. Розробка рекомендацій по переробці буряків урожаю 2019 р. серпень-вересень
Галузь знань:електрична інженерія
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Головні енергетики, начальники котельних 05.08-17.08
2. Посадові особи та спеціалісти з питань охорони праці
за домовленістю
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах бурякоцукрової промисловості за домовленістю
2. Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент: проблеми і перспективи за домовленістю
3. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах бурякоцукрової галузі за домовленістю