ІПДО НУХТ

Кафедра охорони праці

Шишков Валерій Зіновійович Шишков Валерій Зіновійович - Завідувач кафедри. Доцент, кандидат технічних наук, академік міжнародної Академії безпеки життєдіяльності.

Тел.: (044) 443–53–88

електронна адреса кафедри

Навчання | Положення | Посадові інструкції | Інструкції з охорони праці | Інші послуги

 

Проведення навчання з питань охорони праці проводиться на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України АА №235177 від 18.11.2002 та Дозволу Держнаглядохоронпраці України (№ 13.02.30-80.42.0), який має необмежений термін дії.

Кафедра має в своєму складі навчальну лабораторію з охорони праці, яка оснащена сучасними комп'ютерами з галузевим професійно-орієнтованим навчальним програмним забезпеченням з охорони праці. Кафедра проводить навчання посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ і організацій всіх галузей харчової та переробної промисловості всіх форм власності та підпорядкування, відповідно до вимог «Типового Положення про навчання з питань охорони праці» (п.2.2.4) та «Переліку категорій посадових осіб і спеціалістів, навчання яких з питань охорони праці проводиться у навчальних закладах» (додаток 4 до цього «Положення...»).

Крім того, кафедра проводить навчання з питань охорони праці інших категорій працівників підприємств, установ і організацій, як в стінах інституту, так і безпосередньо на підприємстві. Перевірка знань вище означених категорій слухачів та видача відповідних посвідчень проводиться згідно п. 1.8, 1.10, 2.2.4, 2.1.6, 2.1.7 «Типового положення про навчання з питань охорони праці». Напрямки та умови проведення навчання та перевірки знань наведено на сторінці «Навчання».

Крім проведення занять в стінах Інституту, кафедра приділяє значної уваги проведенню навчально-консультаційної роботи на підприємствах харчової й переробної галузей. Особливостями проведення такої роботи є те, що для підвищення ефективності та з метою врахування особливостей підприємства проводиться попередній аудит стану охорони праці на підприємстві.
Кафедра опрацьовує і повністю адаптує до потреб конкретних підприємств нормативно-правові документи з охорони праці, зокрема, положення щодо управління охороною праці та інші, пакети документів газової, електротехнічної, теплотехнічної служб, пакети посадових інструкцій з урахуванням вимог охорони праці, пакети Інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт тощо. Викладачі кафедри включені до складу комісії по перевірці знань з питань охорони праці Державного департаменту продовольства МінАП України та всіх галузевих формувань.

На кафедрі працюють:
Шишков В.З.                        Катаєва С.Є.                  Нирко Я.В.              Шишков А.В.
доцент Шишков В.З.                                       професор Катаєва С.Є. д.б.н.       ст. викл. Нирко Я.В.,                              ст. викл. Шишков А.В.
завідувач кафедри, к.т.н., доцент               автор Icon for .doc (MS Word)120 Наукових та             автор науково-методичних праць                         
                                                                            науково-методичних праць;

Історія розвитку кафедри

Дивитись Історію кафедри охорони праці.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача