ІПДО НУХТ

У 1975 р. на кафедрі обліку й економічного аналізу, очолюваній професором М.І. Солопенком, у складі якої працювали викладачі Л.І. Старовойтенко, Л.С. Білозерський, С.Ф. Обозний, Л.С. Щур, — для забезпечення навчального процесу було організовано лабораторію обчислювальної техніки і оснащено її півавтоматами «Soemmtron» та мікрокалькуляторами «Електроніка МК-54». Завідувач лабораторії — М.Г. Забожко.

У 1976 р., після проголошення XXV з'їздом партії наступної п'ятирічки п'ятирічкою ефективності і якості, кафедру разом з лабораторією було реорганізовано у кафедру АСУ ТП (автоматичних систем управління технологічними процесами), і очолив її доц. Є.Д. Сінельніков. у складі кафедри працюють доценти Гершевич Ю.Ф., Сільвестрова Е.Д., Обозна Н.В., Марченко В.Т., ст. викладачі Зінкевич С.С., Лисенко Н.М.

Віддзеркалюючи процеси розвитку інформатизації, кафедра переживала перетворення і кадрові перестановки відповідно до рівня сприйняття суспільством новітніх досягнень науки і техніки. з оснащенням кафедри машинами «Роботрон» вона здобуває назву за основним навчальним напрямом: кафедра сучасної обчислювальної техніки. Очолює кафедру доцент Сільвестрова Е.Д.

Колектив кафедри АСУ ТП

Колектив кафедри АСУ ТП

Сільвестрова А.М. проводить заняття

Завідувач кафедри доцент Сільвестрова А.М. проводить заняття. 1984 рік

Доцент Федоров М.О.

Доцент Федоров М.О. 1985 рік

Кафедру сучасної обчислювальної техніки створено у 1988 році, у 1992 р. її перейменовано на кафедру інформатики та обчислювальної техніки. Завідувач кафедри — Цивін Михайло Наумович, к.т.н., доцент.

В 2002 році завідувачем кафедри був призначений к.т.н. Дець Георгій Дмитрович. У різний час на кафедрі викладали професори: Вітвіцький В.В., Орлатий М.К., доценти: Іоніна Л.М., Кузнєцов О.П., Левченко В.В., Недвига М.П., Садовенко В.С., Попов Ю.М., Нелін Є.А., Петренко О.Я., Вусатюк А.І., старші викладачі Арабулі Т.В. та Семенюк В.С.

Колектив кафедри АСУ ТП

Проф. О.Б. Бутнік-Сіверський та доц. М.Н. Цивін надають консультації

Заняття проводить доц. Є.А. Нелін

Заняття проводить доц. Є.А. Нелін

Кафедра інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та обчислювальної техніки. 1992 рік

Вусатюк проводить заняття

Заняття проводить доцент А.І. Вусатюк

Кафедра сьогодні

З 2006 року кафедру інформатики та обчислювальної техніки очолює к.т.н. Петренко О.Я. На теперішній час на кафедрі працюють к.ф-м.н. доцент Герасін О.І., к.ф-м.н. доцент Левченко В.В., старші викладачі Арабулі Т.В. та Бондаренко В.В. Навчальну лабораторію обчислювальної техніки очолює Забожко М.Г., в складі лабораторії працюють провідний інженер системний адміністратор к.т.н. Вусатюк А.І., інженер I категорії Кудренко Н.Г.

Петренко Олександр Якович

Петренко Олександр Якович, завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Вусатюк Андрій Іванович

Вусатюк Андрій Іванович, к.т.н., провідний інженер, системний адміністратор

Забожко Марія Григорівна

Забожко Марія Григорівна, завідувач лабораторії

Арабулі Тетяна Володимирівна

Арабулі Тетяна Володимирівна, ст. викладач

Коваленко Галина Василівна

Коваленко Галина Василівна, ст. лаборант

Від моменту свого заснування кадровий склад кафедри, напрямки її навчальних, методичних та наукових інтересів визначалися як потребами галузі, так і ходом світового та внутрішнього розвитку засобів обчислювальної техніки та відповідного програмного забезпечення.

Бути на крок попереду інформаційних запитів галузевих структур (починаючи від апарату управління галуззю до найвіддаленіших спеціалізованих підприємств з усієї України), визначати й оперативно задовольняти потреби у підготовці кваліфікованих користувачів інформаційних застосувань — таким є шлях цього навчального підрозділу.

Традиційно слухачами кафедри є практично всі категорії працівників: від керівників підприємств, їхніх заступників, фахівців фінансів і права (бухгалтерів, плановиків, обліковців, юристів) до співробітників канцелярій, архівів та відділів кадрів, спеціалістів з реклами та зв'язків із громадськістю, бібліотекарів, архівістів, літературних та художніх редакторів, коректорів.

Велика частка навчального процесу на кафедрі полягає у підвищенні кваліфікації наукових працівників та аспірантів науково-дослідних інститутів та установ агропромислового комплексу і харчової промисловості, викладачів галузевих середніх спеціальних та вищих навчальних закладів в частині використання сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

Кафедра має досвід навчання та підвищення кваліфікації різних категорій населення: школярів старших класів середньої школи, студентів вищих навчальних закладів, керівних працівників та спеціалістів агропромислового комплексу та харчової промисловості, тимчасово незайнятого населення.

Напрямки навчання
Кафедра здійснює ефективне навчання та підвищення кваліфікації за напрямами:  

 • сучасна комп'ютерна грамотність та професійна робота в інформаційному середовищі з офісними застосуваннями;
 • інформаційно-пошукові системи і бази даних,
 • комп'ютерна графіка та дизайн у науково-дослідній та презентаційній діяльності;
 • комп'ютерні видавничі системи та технології у науково-дослідній, виробничій та презентаційній діяльності;
 • комп'ютеризований бухгалтерський облік на підприємствах різної форми власності;
 • автоматизовані системи проектування;
 • статистичний аналіз, планування експерименту та імітаційне моделювання;
 • комп'ютеризована комунікація та документообіг на базі глобальної мережі Internet, локальних мереж та факсимільна передача даних;
 • інформаційне облаштування робочого місця користувачів ПЕОМ — встановлення програмного забезпечення, його обслуговування, захист від несанкціонованих впливів та оптимізація узгодження виробничих завдань із можливостями програмного забезпечення за критеріями фахової підготовки користувачів, швидкодії та фінансових витрат;
 • підвищення ефективності використання засобів обчислювальної техніки оператором (швидкісний набір текстів, оперативне отримання та редагування текстових і графічних матеріалів);
 • підготовка виробничих, навчально-методичних, наукових та довідкових матеріалів і посібників до опублікування в сучасному електронному вигляді.
 • створення сучасних презентаційних матеріалів.
 • інформаційна безпека у комп'ютерних системах.
 • технології виконання обчислень в електронних таблицях.
 • підготовка до тестів ECDL (The European Computer Driving Licence, Європейські комп'ютерні права).

.

Навчальні класи кафедри обладнано сучасними засобами обчислювальної техніки. Заняття проводяться в групах малої чисельності (від 8 осіб у групі) з урахуванням поточної підготовки слухачів. Навчальні плани та програми, а також час, тривалість і форми занять узгоджуються із замовниками.

Колективом викладачів кафедри підготовано посібник «Персональний комп'ютер для післядипломної освіти та самоосвіти».

Доцент Дець Г.Д. розробив «Російсько-український, українсько-російський словник часто вживаних мовних зворотів ділових паперів» у сучасній електронній формі, електронну версію курсу лабораторних робіт із застосування системи управління базою даних Access, електронну версію методичних рекомендацій з десятипальцевого швидкісного набору на клавіатурі (у співавторстві), тренінгово-тестувальний комплекс ТРЕНІНГ+ТЕСТ для підготовки та перевірки знань у взаємодії з персональним комп'ютером — для різних категорій слухачів.

У навчальному процесі активно використовується також ряд методичних розробок викладачів кафедри:

 • Арабулі Т.В. Сучасна методика підвищення ефективності набору тексту.
 • Вусатюк А.І. Виконання малюнків до поліграфічних видань засобами програми векторної техніки.
 • Вусатюк А.І. Підвищення ефективності документування інформації засобами текстового редактора MS Word.
 • Петренко О.Я. Автоматизація проектної діяльності на основі використання AutoCAD-2000.
 • Петренко О.Я. Основи створення сучасних гіпертекстових документів.
 • Бондаренко В.В. Електроний навчальний посібник "Створення презентацій засобами MS Powerpoint".
 • Арабулі Т.В., Бондаренко В.В., Петренко О.Я., Садовенко В.С. Інформаційне забезпечення роботи сучасного офісу на базі програм MS Office 2010.

Наукова робота кафедри ІОТ протягом останніх років спрямована на підвищення ефективності комп'ютеризованого навчального процесу в післядипломній освіті, поліпшення ергономічних показників дидактичної інформації.

В результаті розроблено й запроваджено до навчального процесу кафедри й інституту ряд навчальних посібників в електронній формі, чим досягнуто підвищення якості засвоєння навчального матеріалу, удосконалено тренінгову складову підготовки, об'єктивізовано оцінку знань та навичок слухачів.