Науково-практична конференція цукровиків України

ПРОГРАМА
Міжнародної науково-практичної конференції цукровиків України
присвячена пам'яті академіка І.С. Гулого

25-27 березня 2015 року

Місце проведення:
м. Київ, вул. Володимирська, 68
Національний університет харчових технологій,
актова зала
Дата проведення:
25.03 - 27.03.2015 р.

Реєстрація учасників конференції та виставки в фойє
1-го поверху НУXT 25 березня з 8-00 годин.

25 березня
9-00
Відкриття виставки, ознайомлення з експозиціями вітчизняних та зарубіжних фірм
Ярчук Микола Миколайович - голова правління НАЦУ "Укрцукор", кандидат економічних наук.
Українець Анатолій Іванович - ректор НУХТ, д.т.н., професор.
10-00
Вступне слово та відкриття конференції цукровиків України
Ярчук Микола Миколайович - голова правління НАЦУ "Укрцукор", кандидат економічних наук.
Українець Анатолій Іванович - ректор НУХТ, д.т.н., професор.
10-20
Підсумки роботи бурякоцукрової галузі України за виробничий сезон 2014-2015 p.p.
Ярчук Микола Миколайович - голова правління НАЦУ "Укрцукор", кандидат економічних наук.
10-50
Привітання та виступи гостей - учасників конференції
11-10
Науково-практичні надбання академіка І.С.Гулого в галузі цукрового виробництва -
Мирончук Валерій Григорович - д.т.н., професор, завідувач кафедрою технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування НУХТ.
11-25
Впровадження міжнародних систем якості та харчової безпеки на цукрових заводах України –
Моісеєнко Юрій Юрійович – комерційний директор ТОВ "МНС Груп" м. Харків.
11-35
Вплив різних факторів на розділення суспензій сатураційних соків та особливості визначення їх фільтраційної здатності для обладнання, що працює під тиском –
Хомічак Любомир Михайлович – заст. директора з наукової роботи ІПР НААН України, член-кор. НААН, професор,
Ткаченко С.В. - с.н.с. ІПР НААН України.
11-50
Ефективність видалення нецукрів залежно від хімічного складу перероблюваної сировини –
Чернявська Людмила Іванівна – зав. відділом сировини, контролю та обліку виробництва УкрНДІЦП,д.т.н.,
Чернявський О.П., Сластьоненко О.М., Рогач Л.Г. - ТОВ Фірма "ТМА",
Мелехова О.І. - головний технолог ПАТ "Саливонківський цукровий завод",
Галацан Л.А. - заступник начальника виробничо-технічного управління НАЦУ "Укрцукор",
Косиченко Микита Олександрович - технічний директор ТОВ "Лабімпекс".
12-20
Перерва 20 хвилин
12-40
Досвід ГК "САТЕР" з технічного переоснащення парових котлів для спалювання вугілля - Прядко Микола Васильович – головний інженер ГК "САТЕР".
12-50
Використання парових турбін в харчовій промисловості (використання біомаси, харчових відходів і надлишкового пара для виробництва електроенергії) –
Куфтин Сергій – директор департаменту "Виробництво енергії і сервіс турбокомпресорного обладнання" ДП "Сіменс Україна".
13-00
Політика імпортозаміщення, як додатковий фактор розвитку машинобудування і забезпечення підприємств харчової промисловості вітчизняним обладнанням, в умовах кризи - Логачов Тимофій Миколайович - начальник відділу обладнання ТОВ "Східно-Українське промислове виробництво" м. Харків.
13-10
Нова техніка для нових досягнень. Реалізація наявних резервів –
Ситніков Сергій Вініамінович – представник фірми "Фогельсант".
13-20
П'ять практичних зауважень щодо економіки цукрового заводу –
Янус Яцек Кшиштоф –  директор ТзОВ "НОТОН С".
13-35
Розробка холодної сушки і знепилення цукру з метою зниження енерговитрат, виключення втрат і поліпшення якості продукту -
Фотченко В'ячеслав Михайлович - науковий керівник,
Івашиненко Раїса Павлівна - ст. наук. співр., (ФО-П "Фотченко").
13-45
Нормативна та методична основа забезпечення єдності вимірювань при контролі якості продукції –
Глєбов Андрій Борисович зам. директора інституту ДП "Укрметртестстандарт",
Штангеев В. О. -д.т.н., професор НУХТ,
Миронова Г. С. - інженер.
14-00
Шляхи підвищення енергоефективності насосного обладнання –
Котенко Олександр Іванович к.т.н., доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки Сумського державного університету (директор НУФ "Спеціаліст"),
Котенко О.О. - к.е.н. СумДУ, м. Суми.
14-10
Досвід впровадження вітчизняного піногасника в цукровій промисловості –
Гребінюк Валентина Ілларіонівна інженер-технолог ТОВ НВП "Електрогазохім".
14-20
Щодо стану водяно-хімічного режиму парових котлів ТЕЦ цукрових заводів в період інтенсифікації технологічних процесів сучасними хімічними реагентами –
Бойко В'ячеслав Григорович провідний інженер ТОВ "ТД 7- ий Континент".
14-30
Асинхронні двигуни з частотними перетворювачами на дифузійних апаратах –
Підлубний Михайло Федорович завідувач відділу електропостачання та електродвигунів ТОВ ФІРМА "ТМА".
14-40
ТОВ "Теплоком" як виробник обладнання –
Ладановський Сергій Михайлович заступник комерційного директора ТОВ "Теплоком".
14-55
Вимірювання вологи у потоці сухого гранульованого жому –
Шмід Сергій Олександрович провідний інженер ТОВ "КСК-Автоматизація".
15-05
Техніка Siemens - досягнення максимального енергозбереження –
Сергій Онищенко експерт з напрямку по роботі з V1P клієнтами у нафтогазовій і хімічній промисловості ДП "Сіменс Україна".
26 березня
9-00
Застосування газогенераторних установок в технологічному циклі виробництва цукру як єдина альтернатива використання природного газу -
Сербулов Олексій Юрієвич - головний інженер-конструктор ТОВ "ГАЗГЕНЕРАТОРБАУ".
9-15
Продукти для цукрової та крохмалепатокової промисловості -
Андре Зілман – представник компанії Bilfmger Water Technologists S.A.S. (Франція).
9-30
Про можливості цукрових заводів щодо розширення асортименту цукрової продукції –
Грабовська Олена В'ячеславівна – д.т.н., професор НУХТ,
Штангеєва Н. І. - д.т.н. професор НУХТ.
9-40
Модернізація системи управління варкою маточного утфелю на польському заводі м. Крушавіце –
Кудрявцев Сергій Володимирович головний інженер ТОВ "Пром-Опекс".
9-50
Способи підвищення якості білого цукру та розширення його асортименту –
Хомічак Любомир Михайлович член-кор. НААН, заст. директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН України, д.т.н.. професор, співавтори : Гриненко І.Г.-пров.н.с., Бірук О.В. - пров. інженер, Шейко Т.В. - к.т.н., с.н.с. (І П Р НААН України).
10-05
Комплекс взаемоузгоджених тепло-технологічних заходів - основа енергетичної ефективності цукрового виробництва -
Василенко Сергій Михайлович – зав. кафедрою теплоенергетики і холодильної техніки НУХТ, д.т.н.,
Кухар В.М. - генеральний директор ТОВ ФІРМА "ТМА",
Штангеєв К.О. - зав. кафедрою виробництва цукру та сахаридів ІПДО НУХТ.
10-20
Перспективні напрямки переробки цукрового сорго в умовах цукрового заводу –
Соколенко Наталья Олексіївна – м.н.с. Інституту продовольчих ресурсів НААН України, співавтори: Григоренко Н.О., к.т.н., зав. сектором 1БК та ЦБ НААН України, Швартау С.В., м.н.с. 1ПР НААН України, Хомічак Л.М., заст. директора з наукової роботи ІПР НААН України, член-кореспондент НААН, професор.
10-30
Нитки швейні для зашивки мішків –
Луц Олександр Валерійович – генеральний директор ТОВ "Легпромсервіс".
10-40
Водолазні роботи на цукрових заводах України –
Куліуш Микола Антонович - член-кореспондент Українського відділення Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи, начальник служби гідротехнічних споруд та підводно-технічних робіт.
10-50
Досвід та приклади застосування приладів WIKA в цукровій галузі –
Чуглазов Ігор Євгенович – керівник комерційного відділу. Шведюк Д. В регіональний менеджер (ТОВ "ВІКА Прилад").
11-00
Інтенсифікація теплообміну в теплообмінному обладнанні цукрових заводів -
Білевич Андрій Олександрович - керівник проектного відділу ТОВ НВО "Енерготехнологія", Бойко В.О. - к.т.н., доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки НУХТ.
11-10 Лотерейний розіграш
11-30
Нові види обладнання та проекти від ГК "Техінсервіс" –
Кабальський Генадій Віталійович – керівник проектів ГК "Техсервіс".
11-40
Шляхи зниження ризиків травмування працівників в умовах сезонної роботи цукрових заводів. Аналіз травматизму за 2014 рік в цукровій галузі –
Шишков Валерій Зінов'євич – зав. кафедрою охорони праці ІПДО НУХТ.
Нирко Я.В., Шишков А.В. - старші викладачі кафедри охорони праці ІПДО НУХТ.
11-50
Фіаско ринку цукру, причини і наслідки –
Сінєльніков Борис Васильович – к.е.н.
12-00
Перерва 60 хвилин
13-00
Кафедрі технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування 85 років –
Мирончук Валерій Григорович – д.т.н., професор, завідувач кафедрою ТОКТП НУХТ.
13-15
Новітні розробки відділу цукрівництва Інституту біотехнології та сільського господарства ім. Вацлава Домбровського - Аиджей Барига-доктор інженерії, директор відділу цукрівництва Інституту біотехнології та сільського господарства м. Варшава.
13-30
Порівняння ефективності періодичної та безперервної сатурації дефекованого соку з аналогічними і мікроскопічними дослідженнями – Рева Леонід Павлович, д.т.н., професор, зав. кафедри технологій цукру і підготовки води НУХТ, Головкіна О.В. - аспірант НУХТ, Пертушка О.О. - к.т.н., доцент НУХТ, Титарчук В.Н.- нач. виробництва ТзОВ "Радехівський цукор" - Чортківське виробництво.
13-45
Оперативне управління складними технологічними об'єктами на основі аналізу та обробки часових рядів – Ладанюк Анатолій Петрович – завідувач кафедри автоматизації процесів управління НУХТ л.т.н., професор, Смітюх Я.В. - к.т.н., доцент НУХТ.
14-00
Використання протитечійних ошпарювачів бурякової стружки в дифузійних установках різних типів –
Пушанко Микола Миколайович – д.т.н., професор НУХТ, Верхола Г.Л. магістрант НУХТ.
14-15
Параметри технологічної топології сокоочисного відділення цукрового заводу -
Виговський Валерій Юрійович – к.т.н., професор НУХТ, Петриченко І. Б. - к.т.н., доцент НУХТ, Резніченко Ю.М. к.т.н., доцент НУХТ.
14-30
Термічні ефекти при уварюванні утфелів цукрового виробництва -
Штангеєв Костянтин Остапович – к.т.н., доцент ІПДО НУХТ,
Скорик К.Д. - к.т.н., професор ІПДО НУХТ, Штангеєв В.О. - д.т.н., професор НУХТ, Кухар В.М. - генеральний директор ТОВ "Фірма ТМА".
14-45
Використання алгоритмів координації функціонування підсистем технологічного комплексу -
Ладанюк Анатолій Петрович – зав. кафедри автоматизації процесів управління НУХТ д.т.н., професор, Шумигай Д.А.- асистент НУХТ.
27 березня
10-00
Алгоритм розподілу додаткової вартості між учасниками бурякоцукрового комплексу АПК України -
- Ємцев Віктор Іванович – д.е.н., професор НУХТ/
10-15
Прогнозування роботи вакуум-апаратів шляхом імітаційного моделювання –
Єщенко Оксана Анатоліївна – к.т.н., доцент НУХТ, Мирончук В.Г. - д.т.н. професор, зав. кафедри ТОКТП НУХТ.
10-30
Вплив геометрії леза бурякорізальних ножів на витрати енергії різання -
Люлька Олександр Миколайович – аспірант НУХТ, Мирончук В.Г. - д.т.н., професор, зав. кафедри ТОКТП НУХТ.
10-45
Граничні режими теплообміну у плівкових випарних апаратах -
Петренко Валентин Петрович – к.т.н., доцент НУХТ. Рябчук О.М. к.т.н., доцент НУХТ.
11-00
Досвід проведення центрування транспортних систем промислових екстракторів –
Люлька Дмитро Миколайович – к.т.н., доцент НУХТ.
11-15
Проміжне нагрівання утфелю - важливий фактор інтенсифікації процесу кристалізації охолодженням –
Мирончук Валерій Григорович – - д.т.н., професор, завідувач кафедрою технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування НУХТ, Самілик M.M. - к.т.н., НУХТ/
11-30
Перспективи використання мембранних технологій у виробництві харчового сиропу із цукрових буряків - Кропивницька Ірина Олексіївна -к.т.н., доцент НУХТ. Мирончук В.Г.- д.т.н., професор НУХТ. Змієвський Ю.Г. - к.т.н., доцент НУХТ, Сизоненко О.І. -аспірант НУХТ, Коптєв О.В. - заступник директора ТОВ "Біотест" м. Хмельницький.
11-45
Моделювання процесу рекристалізації за умов полідисперсної цукрової суспензії - Погорілий Тарас Михайлович - к.т.н., доцент НУХТ.
12-00
Шляхи підвищення ефективності оборотних систем водопостачання цукрових заводів- Сорокін Анатолій Іванович - ст. викладач ІПДО НУХТ.
12-15
Підведення підсумків та закриття.

Оргкомітет

ФОТОРЕПОРАЖ

  Перед початком конференції   Калініченко, Ярчук, Хоменко
Техінсервіс    ICK
В залі конференції  М. Готнар з колегою
Цукор України  Наші на конференції
Мостенська, Калініченко  чернявська, штангеєв
Проф. Мирончук доповідає  Штангеєв, Хоменко
Ярчук із заводчанами  Ярчук М.М., Полторак В.
Філкон   Заржицька, Єремеєва

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя