ІПДО НУХТ

Про виставкову діяльність ІПДО НУХТ

У лютому 2002 р. Інститут взяв участь у складі НУХТ у виставці «Освіта в Україні'2002» (організатор — Міністерство освіти і науки України).

Починаючи з 2002 року Інститут післядипломної освіти НУХТ бере участь як експонент та організатор науково-практичних семінарів у галузевих виставках: «ALCO&SOFT», «Ласощі» (організатор фірма «Акко Інтернешнл»), «Хліб. Макарони. Комбікорми» («Троян»), що проходять у Києві та виставках «Хліб України» та «Салон напоїв» («Леон») в Одесі.

Переговори з представниками підприємств галузі та фірмами щодо співпраці у підвищення кваліфікації кадрів галузі, організації та проведенні науково-практичних семінарів, участі у наступних виставках продуктів харчування та обладнання для харчової й переробної промисловості у Києві та Одесі, рекламних акціях, конкурсах тощо під час виставок та семінарів, де Інститут виступає як провідник новітніх технічних ідей, сприяють виконанню ним своєї місії.

С.Д. Дудко та В.В.Сосницький на ALCO&SOFT'2002

Виставка «ALCO&SOFT'2002». Директор ІПДО НУХТ С.Д. Дудко та перший заступник голови концерну «Укрспирт» В.В. Сосницький на стенді Інституту.

І.Д. Жолнер, Ю.В. Жихарєв, І.А. Мельник на ALCO&SOFT'2002

Генеральний директор концерну «Укрспирт» І.Д. Жолнер, голова Державного департаменту продовольства України Ю.В. Жихарєв, Генеральний директор «Акко Інтернешнл» І.А. Мельник на виставці «ALCO&SOFT'2002».

В.І. Оболкіна, В.В. Рекославський, М.І. Карасюк, В. Пищик (радіо-кореспонтент) на виставці Хліб. Кондитерські вироби. Комбікорми'2002

Виставка «Хліб. Кондитерські вироби. Комбікорми'2002». Інститут бере участь у виставці разом з НУХТ. Завідувач лабораторії НДІ НУХТ доц. В.І. Оболкіна, доц. В.В. Рекославський, заступник директора ІПДО НУХТ М.І. Карасюк, кореспондент «Українського радіо» В. Пищик

І.А. Мельник, С.Д. Дудко, Раханський, Ю.П. Кожанов. Ласощі'2003

Урочисте відкриття виставки «Ласощі'2003». Серед керівництва (зліва направо): Генеральний директор «Акко Інтернешнл» І.А. Мельник, керівник кондитерської промисловості Азербайджану, директор ІПДО НУХТ С.Д. Дудко, депутат ВР України Раханський, заст. генерального директора ЗАТ «Укркондитер» Ю.П. Кожанов.

М.І. Карасюк та керівники об'єднання «Черкасихліб»

Виставка «Хліб. Кондитерські вироби. Комбікорми'2003». Заступник директора ІПДО НУХТ доц. М.І. Карасюк та керівники об'єднання «Черкасихліб».

О.П. Осипенко, С.Д. Дудко, М.І. Карасюк. ALCO&SOFT '2004

Виставка «ALCO&SOFT'2004». На стенді Інституту доцент кафедри біотехнології О.П. Осипенко, директор ІПДО С.Д. Дудко, заступник директора доц. М.І. Карасюк.

В процесі науково-педагогічної діяльності професорсько-педагогічного колективу Інституту склалися дослідницько-освітні школи. Довготривала й ефективна творча співпраця з науково-дослідними організаціями, вищими навчальними закладами, провідними підприємствами, галузевими видавництвами, журналами приєднує нас до референтної групи експертів в області створення, виробництва, оцінки якості продуктів харчування, зокрема, спеціального і дієтичного призначення. Викладачі Інституту доц. В.М. Попова, О.О. Кисельова, доц. К.Д. Скорик беруть участь у журі та галузевих професійних дегустаційних комісіях з визначення кращих продуктів харчування та напоїв.

В.М. Попова, Наталя Яківна Костіна на виставці ALCO&SOFT'2003

К.т.н., доц. ІПДО В.М. Попова, член державної дегустаційної комісії та начальник видавничо-інформаційного відділу Н.Я. Костіна біля стенду Інституту на виставці «ALCO&SOFT'2003».

Диплом ІПДО НУХТ, як учасника виставки напоїв ALCO&SOFT'2004

Диплом ІПДО НУХТ, як учасника ІХ спеціалізованої виставки напоїв «ALCO&SOFT'2004».

А.М. Васильченко вручає нагороду за кращий продукт. Виставка Хліб. Кондитерські вироби'2004

Виставка «Хліб. Кондитерські вироби'2004». А.М. Васильченко, генеральний директор об'єднання «Укрхлібпром» вручає нагороду професійного конкурсу за кращий продукт.

А.М. Васильченко, генеральний директор об'єднання «Укрхлібпром», к.т.н. протягом багатьох років співпрацює з ІПДО, викладає спеціалістам галузі, входив до складу Вченої ради Інституту.

Інститутом післядипломної освіти НУХТ для керівників і спеціалістів підприємств галузей, що переробляють продукти тваринництва і рослинництва, відкрито цикл навчальних семінарів з підготовки внутрішніх аудиторів підприємств і менеджерів з якості та безпечності продуктів харчування. У межах реалізації спільного з представництвом в Україні Міжнародного технічного товариства «Бюро Верітас» освітнього проекту учасники семінарів в процесі практичних занять, тренінгів і ділових ігор навчаються методикам розробки і впровадження систем менеджменту якості у відповідності ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпекою харчової продукції», міжнародними стандартами ISO 22000 «Системи менеджменту безпеки продуктів харчування» і ISO 15161 «Керівні настанови із застосування стандарту ISO 9001:2000 в харчовій промисловості і виробництві напоїв», а також системи HACCP.

С.Д. Дудко проводить презентацію семінарів на виставці ALCO&SOFT'2004

Директор ІПДО С.Д. Дудко проводить презентацію семінарів з менеджменту якості і безпечності продуктів харчування на виставці «ALCO&SOFT'2004».

І.Г. Соколов, М.І. Карасюк, В.В. Аляб'єва, С.Д. Дудко, О.В. Звон на виставці ALCO&SOFT'2004.

Керівники спільного навчального проекту з менеджменту якості на виставці «ALCO&SOFT'2004»: І.Г. Соколов, керівник сектора консультацій «Бюро Верітас-Україна», М.І. Карасюк, В.В. Аляб'єва, С.Д. Дудко, О.В. Звон.

Слід особливо підкреслити, що вивчення міжнародних і вимог до якості та систем контролю, аналіз досвіду ефективно працюючих систем сприяють як умінню створювати подібні системи, так і додатковій мотивації до професійного зростання. Практичний аспект професійного навчання персоналу з проблем менеджменту якості на підприємстві є потужним системоутворюючим чинником, що сприяє актуалізації особистісного потенціалу, без чого система буде нежиттєздатною. Власне, місія нашого навчального закладу для промисловості і суспільства в цілому полягає у допомозі розв'язання цих непростих задач.

Наукові та галузеві часописи

Інститут післядипломної освіти НУХТ співпрацює із засобами масової інформації.

Завідувач кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів ІПДО професор О.Б. Бутнік-Сіверський є членом редакційної колегії наукового часопису «Стратегія розвитку України» та наукової ради наукового часопису «Інтелектуальний капітал». Співпрацює з Інститутом економічного прогнозування Національної Академії Наук та науково-практичним журналом «Вісник Інституту економічного прогнозування». Є членом вченої ради Інституту інтелектуальної власності та інноваційного провайдингу УААН, керує роботою економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України. У 1996 р. одержав Диплом Видавничого Дому «Ін-Юре» за співпрацю у підготовці у якості наукового редактора та доробок авторського колективу під загальною редакцією Ю.І. Єханурова у виданні практичного посібника з питань приватизації «Правові аспекти приватизації в Україні» в 2-х томах.

Професор Бутнік-Сіверський О.Б. входить до складу редакційних колегій журналів «Харчова промисловість», «Цукор України», «Інтелектуальна власність». Професор Хоменко М.Д. є членом редколегій журналів «Цукор України» та «Варіант».

Публікації статей у галузевих наукових, наукових та науково-практичних часописах України та Росії: «Харчова і переробна промисловість», «Цукор України», «Брутто», «Зерно і хліб», «М'ясний бізнес», «Продукти та упаковка», «Світ морозива та холоду», «Продукти та Інгредієнти», «Хлібопекарська та кондитерська промисловість», «Хлебопродукты» (Москва), «Хлебопек» (Бєларусь) становлять важливий доробок у виконанні місії.

В.В. Рекославський та  О.О. Кисельова з редакторами часопису Брутто О.В. Єделькіною та  І. Харченко.

Доц. В.В. Рекославський та О.О. Кисельова з редакторами часопису «Брутто» О.В. Єделькіною та І. Харченко.

 Редактор російського часопису Хлібопродукти Г.В. Биковська, керівник виставки ALCO&SOFT'2004 О. Борисова, керівник Центральної лабораторії об'єднання Укрхлібпром Л.А. Гуленко.

Редактор російського часопису «Хлібопродукти» Г.В. Биковська, керівник виставки «ALCO&SOFT'2004» О. Борисова, керівник Центральної лабораторії об'єднання «Укрхлібпром» Л.А. Гуленко.

У квітні 2004 р. спільно з редакцією часопису «М'ясний бізнес» Радіоновою Л.В. та Литвиненко Л.Г. було проведено обговорення за круглим столом проблем підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів для м'ясної промисловості України. В обговоренні взяли участь декан м'ясо-молочного факультету НУХТ, професор Г.І. Гончаров, доцент НАУ О.А. Коваль, заступник голови спеціалізованої вченої ради НУХТ із захисту кандидатських і докторських дисертацій професор В.С. Гуць, завідувач кафедри м'яса і оліє-жирової промисловості НУХТ , професор Л. Пещук, заступник генерального директора ЗАТ «Укроліяжирпром» С.П. Капшук, заступник начальника управління Державного дапартамента продовольства Мінагрополітики України О. Місюра, директор Одеського ІПДО НУХТ М.М. Красюк. Статтю про проблеми підготовки і перепідготовки фахівців для м'ясної галузі опубліковано в № 5 «М'ясного бізнесу».

Бібліотека

У бібліотеці ІПДО з читальним залом, абонементним відділом і книгосховищем зосереджено необхідну для забезпечення навчального процесу наукову, технічну, навчально-методичну та галузеву літературу, включаючи розробки науково-дослідних інститутів та викладачів ІПДО. Обсяг книгофонду бібліотеки інституту становить понад 80 тис. примірників. Бібліотека інституту працює з ЦНТБ Державного Департаменту Продовольства України, бібліотеками КНЕУ та НУХТ.

Web-сайт ІПДО

У 2001 р. започатковано web-сайт ІПДО. Розробку і підтримку сайту ІПДО здійснює відділ редакційно-видавничої діяльності та інформаційного забезпечення.

Н.Я. Костіна. (автопортрет, олія)

Підготовка текстів і фото — Н.Я. Костіна. (автопортрет, олія)

В.С. Семенюк

Адміністратор і розробник сайту — В.С. Семенюк.

Л.М. Вишенська

Старший редактор — Л.М. Вишенська.

P.S. Важко переоцінити роль післядипломної освіти у формуванні середнього класу як носія відповідних соціально-економічних стандартів, зокрема, у становленні суспільства цивілізованих споживачів. Це давно є аксіомою як для західної (Європа, Північна Америка), так і для східної (Японія, Південна Корея, Китай) спільноти. Наша країна нині лише на порозі усвідомлення такого гасла, як «Освіта — впродовж життя». Це гасло є безальтернативним для всіх суспільств та особистостей, які прагнуть успішного розвитку й процвітання.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача