ІПДО НУХТ

Історія розвитку кафедри цукру і цукристих речовин

Факультет цукрового виробництва (декан — к.т.н. Куценко Б.О., заст. декана — к.т.н. А.Л.Соколова) та факультет заочного навчання (декан — к.т.н. М.С. Карпович, заст. декана — В.О. Нагорна) своєю діяльністю з 1969 р. у новоствореному ІПК поклали початок довгого шляху створення науково-педагогічної школи навчання і підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів галузі.

У 1971 р. кафедру техніки і технології цукрового виробництва очолила доцент А.Л. Соколова, досвідчений викладач і організатор навчання, аналітик, фахівець з технології цукру. До складу кафедри входили науковці, які перейшли із Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрової промисловості (ВНДІЦП), кандидати наук, доценти: Б.О. Куценко — (технологія), В.О. Нагорна — (технологія), В.П. Лисіков та з КТІХП — М.С. Карпович (обладнання цукрової галузі) та к.т.н., доц. Г.П. Волошаненко. В програмах підвищення кваліфікації з'явилися нові напрями, значно розширилася тематика. Навчання спеціалістів крохмале-патокової промисловості входило до кола задач кафедри, і доцент КТІХП Г.П. Волошаненко викладала слухачам технологію і технохімічний контроль виробництва крохмалю.

Доцент А.Л. Соколова

Доцент А.Л. Соколова, зав. кафедри з 1971 по 1979 рр.

Доцент Б.О. Куценко

Доцент Б.О. Куценко, декан факультету цукрового виробництва з 1969 по 1971 рр., зав кафедри з 1990 по 1994 рр.

Доцент В.О.Нагорна

Доцент В.О. Нагорна зі слухачами.

У 1973 р. відповідно до контракту між Всесоюзним об'єднанням «Проммашекспорт« та міністерством цукрової промисловості Республіки Куба для проходження виробничо-технічного навчання в Україну приїхало 30 керівників кубинської цукрової промисловості терміном на 10 місяців, в Інститут — на 2 місяці. Це була перша група в багаторічній епопеї навчання кубинських цукровиків: техніка і технологія переробки і отримання тростинного цукру викладалися, удосконалювалися, узагальнювалися. До програми навчання кубинських спеціалістів входили розділи з економіки та управління галуззю. За 15 років поспіль в Інституті навчалося 764 керівники і провідні спеціалісти кубинської цукрової галузі.

Збори з групою кубинських спеціалістів цукрової промисловості. 1976 рік.

Збори з групою кубинських спеціалістів цукрової промисловості. 1976 рік.

Спеціалісти Республіки Куба з В.Д. Петруняком та  П.П. Борщевським

Спеціалісти Республіки Куба з директором В.Д. Петруняком та П.П. Борщевським

Група кубинських спеціалістів на виїзному занятті.

Група кубинських спеціалістів на виїзному занятті. Директор В.Д. Петруняк (праворуч) бере участь у навчанні. 1980 рік

З роками Інститут нагромадив значний «людський капітал» у професорсько-викладацькому складі, фактично це був і є найпотужніший заклад післядипломної освіти спеціалістів харчових галузей. Підвищення кваліфікації спеціалістів харчової й переробної промисловості з Росії (цукрова, хлібопекарська), Молдавії (цукрова, виноробна), Білорусії, Узбекистану, Грузії (цукрова, виноробна галузь), Азербайджану та багатьох інших республік, фахівців усіх найбільших цукрових заводів колишнього Союзу, вимагало багато зусиль професорсько-викладацького колективу, але дало безцінний досвід. У педагогічному аспекті спілкування та навчання галузевих керівників і спеціалістів, які були носіями своїх національних традицій, культури, сприяло виробленню методик викладання, що оптимально поєднували у собі філософську широту поглядів і водночас — наукову конкретику дисципліни. Невтомне фахове самовдосконалення, до якого спонукала робота в такій аудиторії, педагогічний такт, творчий науковий пошук, притаманні ентузіастам справи, — якості, які, доповнюючи і поглиблюючи одна одну, сприяли створенню міждисциплінарних прикладних напрямів навчання. Авторитет науково-педагогічних шкіл, що мали своїм джерелом молоді колективи обдарованих і надзвичайно працездатних вчених, починав створюватися у ті перші роки.

Учасники конференції на Пальмірському цукровому заводі. 1975 рік.

Учасники конференції на Пальмірському цукровому заводі. 1975 рік.

У 1981 році було об'єднано кафедри техніки і технології цукрового виробництва та бродильних виробництв, завдання цього колективу було розширено, до колективу кафедри цукру приєдналися науковці спиртового виробництва, а кафедра дістала нову назву — Кафедра прогресивної технології цукрового і бродильного виробництва. Викладацький склад кафедри поповнився з приходом доцентів Т.К. Лебедюк, Т.І. Семенової, І.О. Колеснікової, К.П. Натури, А.О. Заремба, Л.М. Бойко, О.П. Осипенка.

Здобутки виробничників вивчалися і узагальнювалися як передовий досвід, який широко оприлюднювався. Викладачі кафедри виїздили на підприємства, вивчали умови і проблеми виробництва, брали участь у наукових і дослідницьких проектах, розробляли і впроваджували раціоналізаторські пропозиції.

Хоменко Микола Дмитрович

Хоменко Микола Дмитрович

зав. кафедри технології цукру у 1987—1989 рр., проректор з науково-методичної роботи з 1990 по 1994 рр., д.т.н., професор, зав. кафедри цукру і цукристих речовин з 1995 р. понині.

У 1987 р. А.Л. Соколову на посаді завідувача кафедри змінив доц. М.Д. Хоменко і очолював її до переходу у 1989 р. за конкурсом на посаду проректора з науково-методичної роботи ІПК. У 1989 р. року обсяги галузевих напрямів збільшилися, і доцільність створення окремої кафедри для підвищення кваліфікації спеціалістів спиртової промисловості та бродильних виробництв виправдалася, а кафедра прогресивної технології цукру і цукристих речовин працює за своїм галузевим напрямом. З 1990 по 1994 рік її очолює доц. Б.О. Куценко.

Навчання спеціалістів галузі. Кабінет з макетом цукрового заводу.

Навчання спеціалістів галузі. Кабінет з макетом цукрового заводу.

У 1990—1991 рр. з Науково-дослідного Інституту цукру до колективу ІПК прийшли доценти В.К. Супрунчук, К.Д. Скорик, з концерну «Укрцукор" — Б.О. Мелентьєв, потім С.С. Гусєва. Доцент К.Д. Скорик сертифікований як аудитор з управління якістю продукції та охорони довкілля, навчався і стажувався в Канаді, володіє трьома іноземними мовами.

Скорик Костянтин Дмитрович

Скорик Костянтин Дмитрович

к.т.н., доцент кафедри цукру і цукристих речовин

Після захисту докторської дисертації у 1995 р. кафедру цукру і цукристих речовин очолив професор М.Д. Хоменко, який повернувся до головної справи свого життя — навчання спеціалістів галузі. У склад кафедри увійшли к.т.н. К.О. Штангеєв та ст. викладач В.П. Чупахіна.

Наукова розробка д.т.н., професора М.Д. Хоменка «Гідропневмомеханічний підіймач буряководяної суміші Ш25-ППБ» (патент України на винахід № 13937-а) впроваджена на Лохвицькому цукровому заводі у 1983 р., на Скідельському — у 1998 р. Призначення: підіймання буряків з наземного лотка гідротранспортера в мийне відділення цукрового заводу. Гідропневмомеханічний підіймач у порівнянні з буряконасосом забезпечує зниження ступеня подрібнення та пошкодження коренів у 7—8 разів, зменшення втрати буряком аси з відходами мийного відділення у 5—6 разів, а отже підвищення якості бурякової стружки й покращення умов вилучення цукру в дифузійному апараті.

Гідропневмомеханічний підіймач буряководяної суміші Ш25-ППБ

Гідропневмомеханічний підіймач буряководяної суміші Ш25-ППБ

Протягом майже 35 років своєї діяльності кафедра підтримує найтісніший зв'язок з підприємствами галузі, науково-дослідними інститутами, навчальними закладами, галузевими виданнями, проф. М.Д. Хоменко входить до складу редакційної ради журналів «Цукор України», «Варіант».

1999 р. Кафедра цукру і цукристих речовин під керівництвом д.т.н., професора М.Д. Хоменка проводить цільове навчання на найбільшому пивоварному підприємстві України, яке працює на вітчизняних інвестиціях — ЗАТ «Оболонь». Проблема, розв'язати яку допомогли виробничникам викладачі ІПК, полягала у технологічних властивостях цукру, що його використовували для виготовлення напоїв. Заняття проводили доценти В.О. Нагорна та К.Д. Скорик. Аналіз використання різних сортів цукру у виробництві безалкогольних напоїв, методи аналізу цукру згодом викладені у книжці «Лабораторний практикум для працівників цукрових заводів», автори В.О. Нагорна, К.Д. Скорик (-К.: ІПК, 2001).

Викладачі кафедри цукру і цукристих речовин з групою технологів і хіміків ЗАТ «Оболонь»

Викладачі кафедри цукру і цукристих речовин з групою технологів і хіміків ЗАТ «Оболонь».

Голова Української Асоціації якості П.Я. Калита, проф. М.Д. Хоменко, доц. К.Д. Скорик на семінарі цукровиків в ІПК

Голова Української Асоціації якості П.Я. Калита, проф. М.Д. Хоменко, доц. К.Д. Скорик на семінарі цукровиків в ІПК.

Учасники семінару начальників групових лабораторій з  М.Д. Хоменком, В.П. Чупахіною та  В.О. Мелентьєвим.

Учасники семінару начальників групових лабораторій з  М.Д. Хоменком, В.П. Чупахіною та В.О. Мелентьєвим. 2001 р

Протягом своєї діяльності кафедра цукру і цукрових речовин, очолювана доцентами А.Л. Соколовою, Б.О. Куценком, професором М.Д. Хоменком удосконалювала і розширювала програми, застосовувала активні форми навчальних занять у процесі підвищення кваліфікації з усіх питань бурякоцукрового виробництва, а також запропонувала галузі тематику короткострокових цільових семінарів з актуальних проблем галузі. Протягом багатьох років кафедра виступає як співорганізатор щорічних науково-практичних семінарів, що проводяться НАЦУ «Укрцукор» та Національним університетом харчових технологій.

Л.М. Хомічак, П.Г. Борисюк, М.Д. Хоменко, В.Ю. Виговський

Організатори щорічних семінарів для спеціалістів цукрової галузі: д.т.н., проф. Л.М. Хомічак, заступник голови НАЦУ "Укрцукор» П.Г. Борисюк, д.т.н., проф. М.Д. Хоменко, начальник навчально-методичного управління НУХТ В.Ю. Виговський.

Урочисте засідання з нагоди 30-річчя кафедри. 2001 рік

Урочисте засідання з нагоди 30-річчя кафедри. 2001 рік

Про високий рівень наукового потенціалу інституту може свідчити той факт, що завідувач кафедри цукру і цукристих речовин доктор технічних наук, професор М.Д. Хоменко є членом спеціалізованих вчених рад Д01.15.05 та Д26.058.02 по захисту докторських і кандидатських дисертацій в НУХТ, а також членом секції легкої і харчової промисловості Комітету по Державним преміям України в галузі науки і техніки.

У 2001 р. професор Хоменко М.Д. як член секції легкої і харчової промисловості Комітету по Державним преміям України в галузі науки і техніки взяв участь як рецензент, а потім як експерт по роботі «Теорія та практика біотехнології випуску сампану та енпосану. Розробка наукових засад та технологій їх використання в текстильній, хімічній, харчовій промисловостях та в сільському господарстві». Автори Гвоздяк Р.І. та інші. Рішенням Президії НАН України в жовтні 2001 р. роботі присуджена Державна премія України 2001 р. в галузі науки і техніки.

У 2002 р. проф. Хоменко М.Д. виступив як рецензент, а потім як експерт по роботі «Наукові основи технологій отримання рослинних біополімерних комплексів — харчових волокон та їх використання у лікувально — профілактичному харчуванні», автори: Дудкін М.С., Черно Н.К., Віннікова Л.Г., Капрельянц Л.В. Національна Академія харчових технологій (м. Одеса). Рішенням НАН України в жовтні 2002 р. роботі присуджена Державна премія України 2002 р. в галузі науки і техніки.

У 2000—2002 рр. проф. Хоменко М.Д., доц. Скорик К.Д., доц. Дмитренко О.У. виконували НДР по темі: «Дослідження доцільності очистки дифузійного соку від пульпи з відведенням її з верстату заводу в жом» разом з доц. Хомічаком Л.М. і доц. Петриченком І.Б. кафедри технології цукристих речовин НУХТ. В результаті роботи опубліковано наукову статтю і подано заявку на патент України «Пульпоуловлювач» (Автори: М.Д. Хоменко, К.Д. Скорик, Л.М. Хомічак, В.Ю. Виговський, І.Б. Петриченко, С.О. Олійник) (червень, 2002 р).

У 2002 р. доц. Скориком К.Д. продовжена науково-дослідна робота згідно з комплексною програмою «Якість і сертифікація». Розроблено новий навчально-тематичний план і проведено цільовий семінар для головних інженерів, головних технологів асоціацій і зав.груповими лабораторіями на тему: «Шляхи підвищення якості цукру та сучасні методи оцінки якості. Сертифікація продукції». Підготовлено і прочитано доповідь на вказаному семінарі. Доц. Штангеєвим К.О. виконуються наукові дослідження на тему «Узагальнення даних по тривалості перебування розчину в випарних апаратах та технологічному обладнанні». Визначено універсальну функціональну залежність тривалості перебування розчину в апараті.

М.І. Карасюк, М.Д.Хоменко, К.Д. Скорик, О.У. Дмитренко

Заступник директора з навчальної роботи доц. М.І. Карасюк, проф. М.Д. Хоменко, доц. К.Д. Скорик, доц. О.У. Дмитренко. 2002 рік.

Методист М.І.Єремєєва з фахівцями цукрової галузі на щорічному семінарі цукровиків у НУХТ. 2004 рік

Методист М.І. Єремєєва з фахівцями цукрової галузі на щорічному семінарі цукровиків у НУХТ. 2004 рік

Кафедрою цукру та цукристих речовин для проведення лабораторних занять розроблені та удосконалені: щорічні методичні вказівки «Нове в теорії та практиці сокодобування», «Нове в технології та обладнанні бурякоцукрового виробництва"; «Лабораторний практикум по хіміко-технологічному і мікробіологічному контролю процесів бурякоцукрового виробництва» (46 лабораторних робіт); програма «Якість і сертифікація продукції».

Система вищої освіти в Україні залишилася практично осторонь організаційних аспектів адаптації підприємств харчової та переробної промисловості до вимог міжнародного ринку стосовно якості і безпеки продуктів харчування. Менеджмент якості і безпеки, як міждисциплінарна сфера знань, ще не знайшов адекватного відображення в навчальних планах ані в спеціальності «Менеджмент виробничої сфери», ані в спеціальностях освітнього напряму «Харчова технологія та інженерія». Між тим, ключовою складовою успішного розроблення і запровадження систем якості і безпеки є високий рівень компетентності персоналу саме з цієї проблеми. Принцип свідомого ставлення до необхідних дій по розробленню і підтриманню зазначених систем є наріжним каменем і запорукою успіху, про що свідчить багаторічний зарубіжний досвід. Тому професійне навчання провідних фахівців та керівників підрозділів через систему післядипломної освіти є наразі єдиним можливим засобом для досягнення підприємством конкурентного рівня на ринку продовольчих товарів.

В сегменті надання спеціальних професійних знань Інститут пропонує такі види навчання:

 • спеціалізація (понад 500 годин) у формі очно-заочного навчання;
 • підвищення кваліфікації (500—72 годин);
 • короткострокове підвищення кваліфікації (до 72 годин), у тому числі цільові семінари, індивідуальні консультації.

На замовлення галузі кафедра розробила програми перепідготовки спеціалістів обсягом 500 навчальних годин очно-заочної форми навчання і наприкінці 2004 року планує до відкриття спеціалізацію «Менеджмент цукрового виробництва» для навчання майбутніх начальників виробництва цукрових заводів.

К.О. Штангеєв

Доцент кафедри, к.т.н. К.О. Штангеєв

О.У. Дмитренко

Доцент кафедри, к.т.н. О.У. Дмитренко

М.Ф. Калініченко

Ст. викладач кафедри М.Ф. Калініченко

А.І.Сорокін

Ст. викладач кафедри А.І. Сорокін

Навчальні і науково-практичні видання кафедри

 1. Збірник професійних програм підвищення кваліфікації головних і провідних спеціалістів цукрових заводів. Галузеве нормативне видання: /За заг.ред. С.Д. Дудка/.-К: ІПДО НУХТ, 2003.-150 с.
 2. Тлумачний словник з технології та обладнання бурякоцукрового виробництва (Основні терміни). В.А. Лагода, Л.П. Рева, К.Д. Скорик, М.Д. Хоменко, Л.М. Хомічак, та ін..-К.: НУХТ, 2004.— 84 с.
 3. М.Д. Хоменко, д.т.н., проф. Отримання високоякісної бурякової стружки: Навчальний посібник.-К.: ІПК Мінагропрому, 1998.—39 с.
 4. М.Д. Хоменко, д.т.н., проф. Сучасні схеми і обладнання бурякопереробного відділення цукрового заводу. Раціональна експлуатація, ремонт, монтаж і налагодження: Навчальний посібник.-К.: ІПК Мінагропрому,1998.-65 с.
 5. К.Д. Скорик, В.Я. Шевчук, В.М. Навроцький, Ю.М. Саталін та ін. Екологічний аудит: Навчальний посібник.-К.: Символ-Т, 1997.-221 с. Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
 6. К.Д. Скорик, В.Я. Шевчук, В.М. Навроцький, Ю.М. Саталін та ін. Екологічне підприємництво: Навчальний посібник.-К.: Мета, 2001.-191 с. Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
 7. К.Д. Скорик, к.т.н., доц. Застосування потенціометричних методів у хіміко-технічному контролі цукрового виробництва. Навчальний посібник.-К.: ІПК Мінхарчопрому, 1995. — 56 с.
 8. В.О. Нагорна, к.т.н., доц. Якість буряків. Оптимальні режими переробки буряків різної якості: Навчальний посібник.- К.: ІПК Мінагропрому, 1998. — 68 с.
 9. В.А. Нагорная, к.т.н., доц. Современная технология очистки диффузионного сока: Учебное пособие. — К.: ИПК, 1992.- 129 с.
 10. О.У. Дмитренко. Якість цукрових буряків і способи очистки дифузійного соку: Навчальний посібник.-К.: ІПДО НУХТ, 2003. — 53 с.
 11. К.О. Штангеєв, к.т.н., доц., В.І. Христенко. Розвиток теплових схем цукрових заводів: Методичний посібник. — К.: ІПДО НУХТ, 2003. — 29 с.
 12. К.О. Штангеєв, к.т.н., доц., В.І. Христенко. Шляхи енергозбереження в цукровому виробництві: Навчальний посібник. — К.: ІПДО НУХТ, 2003. — 32 с.

У 2004 р. вийшла в світ книга доц. К.Д. Скорика "Промислова кристалізація цукру" (К.: Сталь, 2004), рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для післядипломної освіти спеціалістів галузі.

Інститут підвищує кваліфікацію фахівців більш ніж 60 посадових категорій підприємств і організацій всіх галузей харчової й переробної промисловості всіх форм власності. В умовах конкурентного ринкового середовища великого значення набуває нарощування обсягів освітніх послуг та наукової роботи за новими та висококонкурентними напрямами. Особливого значення у зв'язку із майбутнім вступом України до СОТ та європейських структур набуває тематика, що стосується якості й безпечності харчової продукції. Слід особливо підкреслити, що вивчення міжнародних і вимог до якості та систем контролю, аналіз досвіду ефективно працюючих систем сприяють як умінню створювати подібні системи, так і додатковій мотивації до професійного зростання. Практичний аспект професійного навчання персоналу проблемі менеджменту якості на підприємстві є потужним системоутворюючим чинником, що сприяє актуалізації особистісного потенціалу, без чого система буде нежиттєздатною.