ІПДО НУХТ

Історія розвитку кафедри сільськогосподарського виробництва в переробній промисловості

Кафедру сільськогосподарського виробництва в переробній промисловості створено у 1971 році як кафедру землеробства, згодом сфера її діяльності переважно обіймала буряківництво і тваринництво, а з 1998 року — тематичні напрями розширено до сучасного розуміння технології виробництва та управління якістю продукції.

Очолював кафедру з 1973 р. к.т.н. доцент М.А. Самойлов.

Самойлов Михайло Андрійович

Самойлов Михайло Андрійович

к.т.н. доцент, завідувач кафедри сільськогосподарського виробництва в переробній промисловості у 1973—1983 рр.
Заїнчковський Анатолій Олександрович

Заїнчковський Анатолій Олександрович

Доцент кафедри сільськогосподарського виробництва в переробній промисловості у 1973—1989 рр.
Група викладачів Інституту

Група викладачів Інституту, серед них доценти кафедри В.В. Новінський, В.С. Магуза, А.М. Балабанова. 1978 рік

Серед спеціалістів тваринництва доценти В.С. Магуза,  В.М. Ільницький,  З.О. Стремоухова.

Серед спеціалістів тваринництва доценти В.С. Магуза, В.М. Ільницький, З.О. Стремоухова. 1978 рік

Сердюк Майя Яківна

Сердюк Майя Яківна, к.с.-г.н., доцент у 1972—1999 рр.

До викладацького складу входили доценти: Сердюк М.Я., Магуза В.С., Балабанова А.М., Заїнчковський А.О., Стремоухова З.О., Бур'ян М.І., Новінський В.В., Санова А.Г., Карасюк М.І., ст. викладач Ільницький В.М., Мацебера А.Г. (за сумісництвом)

З 1977 р. понині лаборантом кафедри працює Шульга Л.В.

З 1983 р. кафедру очолює к.с.-г.н., доцент О.Є. Панченко.

Панченко Олександр Єрофійович

Панченко Олександр Єрофійович

к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри з 1983 р. понині
Карасюк Михайло Іванович

Карасюк Михайло Іванович, к.т.н., доцент

Група агрономів відділків. зі слухачами доцент Мацебера А.Г.

Група агрономів відділків. зі слухачами доцент Мацебера А.Г., 1986 рік

Група ветеринарних лікарів тваринницьких господарств України, Молдови, Росії

Група ветеринарних лікарів тваринницьких господарств України, Молдови, Росії з доцентом В.С. Магузою. 1986 рік

До складу кафедри входять доценти: к.с.-г.н. Мацебера Анатолій Григорович, к.с.-г.н. Нездоля Світлана Василівна, к.с.-г.н. Олійник Тетяна Миколаївна, к.т.н. Теслюк Віктор Васильович.

Завідувач навчально-методичної лабораторії насінництва — Вітвицький В.В.

Олійник Тетяна Миколаївна

Олійник Тетяна Миколаївна, к.с.-г.н., доцент

Мацебера Анатолій Григорович

Мацебера Анатолій Григорович, к.с.-г. н., доцент

Нездоля Світлана Василівна

Нездоля Світлана Василівна, к.с.-г.н., доцент

Шульга Людмила Володимирівна

Шульга Людмила Володимирівна, лаборант кафедри з 1977 р. понині

Теслюк Віктор Васильович

Теслюк Віктор Васильович, к.т.н., доцент

Вітвицький Владислав Валентинович

Вітвицький Владислав Валентинович, завідувач лабораторії

Основним напрямком діяльності кафедри як єдиного центру підвищення кваліфікації фахівців харчової й переробної промисловості є навчання методам виробництва, підготовки і використання насіння у буряконасінницьких господарствах, насіннєвих і цукрових заводах у умовах ринкової економіки.

Кафедра підвищує кваліфікацію і проводить короткострокове цільове навчання керівників і спеціалістів насінневих і цукрових заводів, буряконасінницьких господарств, рибгоспів, «Садвинпрому», «Укрміжгоспкомбікорму», інших сільськогосподарських підприємств та фермерів з питань фінансово-економічного механізму господарювання в ринкових умовах, сучасних ресурсозберігаючих технологій виробництва, вирощування цукрових буряків і насіння, заготівлі, зберігання та подачі на переробку цукросировини.

Впродовж багатьох років своєї науково-освітньої діяльності кафедра залучає до участі у навчальному процесі керівників галузі, висококваліфікованих спеціалістів господарств і установ, провідних науковців та викладачів вищих навчальних закладів. Серед них найбільший внесок зробили: академік, віце-президент УААН Роїк М.В., професор Саблук В.Т., член-кореспондент УААН Гізбулін Н.Г., доктори сільськогосподарських наук, завідувачі лабораторій Інституту цукрових буряків О.О. Іващенко, А.С. Зарішняк, професор Глуховський С.В., професор Редько В.В., доктор технічних наук, професор Інституту цукрової промисловості Л.І. Чернявська; заступники голови НАЦУ «Укрцукор» Мельник О.Й., Криницький Б.П., Борисюк П.Г., зав відділом В.Б. Хіхловський, голова правління асоціації «Буряководи України» Куянов В.В., заступник голови правління асоціації Глеваський В.І., керівник Укрдержнасініспекції Маласай В.М., заст. начальника департаменту рослинництва Мінагропрому Пасічник П.К.

Викладачі кафедри сільськогосподарського виробництва в переробній промисловості доценти М.І. Карасюк, В.В. Теслюк та професор В.С. Глуховський

Викладачі кафедри сільськогосподарського виробництва в переробній промисловості доценти М.І. Карасюк, В.В. Теслюк та професор В.С. Глуховський на зборах професорсько-викладацького складу Національного університету харчових технологій. 2001 рік

Виїзне заняття з буряківництва. 2000 рік

Виїзне заняття з буряківництва. 2000 рік

Мацебера А.Г. та Буркун О.В.

Доцент Мацебера А.Г. та голова ПДГ «Зоря» (АР Крим) Буркун О.В. на полі безвисадкових насінників цукрових буряків. 2000 рік

За роки науково-педагогічної діяльності кафедри в її аудиторіях підвищили кваліфікацію понад 35 тисяч спеціалістів сільського господарства.

Кафедра проводить навчання із спеціалізації (понад 500 год.), довготермінове та короткотермінове підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів буряконасінницьких господарств, рибгоспів, інших сільськогосподарських підприємств та фермерів за основними напрямами.

Економіка сільського господарства: механізми ринкових відносин; господарські моделі нового типу; трансформаційні зміни майнових і земельних відносин сільськогосподарських підприємств; механізм зниження витратності, особливості його формування і впровадження в ринковому виробництві; прогнозування та планування розвитку підприємства методом бізнес-плану; інвестиційна політика; організація і використання інвестицій на підприємстві; важелі економічного розвитку підприємницької діяльності; фінансово-кредитний механізм та особливості фінансового менеджменту в умовах ринку; фінансове забезпечення діяльності підприємств, кредитування та оподаткування; організаційні основи менеджменту та маркетингу в період ринкової економіки.

Особливості виробництва продукції рослинництва у бурякосіючих і насінницьких господарствах господарствах: наукові основи екологічного землеробства; комплексна програма розвитку галузей і забезпечення виробництва продукції. Ґрунтозахисна система землеробства. Сучасні способи обробітку ґрунту. Енергозберігаючі технології вирощування та збирання сільськогосподарських культур в бурякосіючих господарствах. Впровадження сучасних зональних сівозмін з оптимальним рівнем насичення основними культурами та альтернативні системи їх захисту від шкідників, хвороб і бур'янів, раціональне використання добрив, біостимуляторів і техніки. Кафедра інформує та пропагує методи підвищення ефективності ґрунтозахисної системи землеробства, шляхи зменшення втрат при виробництві сільськогосподарської продукції, досвід подолання витратного і збиткового механізму виробництва, використання генетичного потенціалу біологічних об'єктів та впровадження нових технологічних процесів випробування зернових, кормових культур і насіння.

Насінництво цукрових буряків: основні напрямки селекції та насінництва цукрових буряків. Організація і перспективи розвитку насінництва, спеціалізація насінгоспів. Агротехнічна та виробнича характеристика районованих та перспективних сортів та гібридів вітчизняної та зарубіжної селекції. Сучасна агротехніка насінництва цукрових буряків висадочним та безвисаковими та іншими способами. Нові напрямки в технології післязбиральної обробки і зберігання насіння цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур. Передпосівна підготовка насіння для впровадження української інтенсивної технології.

Технологія заготівлі, зберігання та подачі на переробку цукрових буряків: наукове забезпечення інтенсивної технології збирання та приймання цукрових буряків; особливості проведення хіміко-фітопатологічного контролю, комплекс основних показників якості цукрових буряків при прийманні та сучасні методи їх визначення. Нові напрямки технології зберігання. Організація подачі цукрової сировини на переробку.

Розвиток тваринництва та кормовиробництва: ефективні технології виробництва молока, яловичини, свинини. Сучасні досягнення в породотворчому процесі, генетичні і продуктивні якості порід, порідних груп, типів великої рогатої худоби і свиней. Методи відтворення поголів'я, профілактики та лікування хвороб тварин. Кафедра інформує про генетичні та продуктивні якості нових порід, породних груп і типів великої рогатої худоби, зокрема: західний внутрішньопородний тип чорно-рябої породи; волинський тип м'ясної худоби; чернігівський тип чорно-рябої худоби; полтавська м'ясна, українська м'ясна порода свиней, новий внутрішньопородний тип свиней великої білої породи, чорно-поясна спеціалізована лінія свиней. Прогресивні кормові сівозміни; використання нових кормових культур; заготівля, зберігання і використання кормів. Ефективні методи використання для годівлі худоби відходів буряковоцукрової промисловості на насіння.

Рибництво: пріоритетні напрямки розвитку ставкового рибництва та шляхи його інтенсифікації. Нові об'єкти рибництва. Сучасні методи контролю за станом водяного середовища та продукційними процесами в рибництві. Досягнення у галузі виробництва кормів і методів годівлі риби. знаряддя лову та прогресивні способи переробки риби. Навчально-тематичні плани формуються з урахуванням рівня підготовки слухачів і пропозицій підприємств та виробничих об'єднань. до проведення семінарів залучаються провідні спеціалісти галузі: кандидати біологічних наук, ст. наукові співробітники НДІ рибництва С.А. Кражан та Т.Г. Литвинова.

Спеціалізації

Кафедрою розпочато в травні 2003 очно-заочне навчання фахівців з вищою освітою за спеціалізаціями «Насінництво цукрових бурякув» та «Заготівля і зберігання цукрових буряків» за 500-годинною програмою. Термін навчання —1 рік. по закінченні навчання спеціалісти захищають дипломні роботи і отримують диплом державного зразка.

У 2004 р. відбувся перший випуск групи із спеціалізації: 22 фахівці буряконасінництва одержали дипломи державного зразка із спеціалізації «Насінництво цукрових буряків». Державну екзаменаційну комісію із захисту дипломних робіт очолював О.Н. Парубок, відомий буряковод, двічі Герой соціалістичної праці, депутат ВР України. В.В. Куянов, голова правління Асоціації «Буряководи України», заступник голови постійно діючої Комісії з селекції і насінництва Мінагрополітіки України, який теж навчався у цій групі і отримав диплом, кількома днями раніше захистив кандидатську дисертацію у НУХТ із спеціальності «Технологія цукрового виробництва».

Оголошено набір у наступну групу із спеціалізації «Насінництво цукрових буряків».

С.Д. Дудко вручає диплом державного зразка про спеціалізацію  «Насінництво цукрових буряків»

Директор ІПДО НУХТ С.Д. Дудко вручає диплом державного зразка про спеціалізацію «Насінництво цукрових буряків»

«Насінництво цукрових буряків» Перший випуск. Київ. 2004.

Слухачі першої групи одержали дипломи спеціаліста «Насінництво цукрових буряків» Перший випуск. Київ, 2004.

директор Буриньського цукрового заводу Бойченко В.М. захищає дипломну роботу

Дипломну роботу захищає директор Буриньського цукрового заводу Бойченко В.М. 18 червня 2004 р.

Наукова робота кафедри

З урахуванням сучасних вимог і потреб сільськогосподарського виробництва кафедра виконує науково-дослідну роботу, зокрема, з удосконалення технології підготовки високоякісного насіння ЦЧС гібридів цукрових буряків до сівби за інтенсивною технологією та ефективності застосування фунгіцидів для обробки насіння сільськогосподарських культур і в період вегетації.

«Дослідження ефективності застосування бiофунгiциду «Мiкосан» для боротьби з хворобами цукрових буряків та озимої пшениці». Виконавець — к.т.н. В.В. Теслюк. Мета — провести польовi випробування для перевірки біологічної ефективності бiофунгiциду «Мiкосан», визначити ступінь його ефективності в порівнянні з відомими хімічними препаратами. При дослідженні ефективності препарату «Мiкосан» на цукрових буряках та озимій пшениці отримано результати, які свідчать про його позитивну ефективність. Аналіз показав, що препарат не поступається за своєю ефективністю відомим хімічним препаратам іноземного виробництва. в результаті випробувань встановлено, що продуктивність окремих сільськогосподарських культур підвищується до 30 відсотків. Оскільки «Мiкосан» є препаратом біологічного походження, значно покращується якість вирощених сільськогосподарських культур, забезпечується збереження екологічного стану навколишнього середовища. Подальше удосконалення технології та техніки виробництва i застосування препарату а також оптимізація його складу дасть змогу вирішити проблему забезпечення аграрного комплексу України ефективними i недорогими засобами захисту рослин від хвороб при значному зниженні коштів на закупівлю фунгіцидів.

«Дослідження ефективності застосування фунгiцидів при обробці насіння для захисту зернобобових культур від хвороб». Виконавці: проф. Редько В.В., доц. Карасюк М.І., доц. Теслюк В.В., доц. Панченко О.Є. Мета — підготовка наукового обґрунтування технологічних процесів нанесення захисно-стимулюючих речовин на поверхню насіння зернових та цукрових буряків. Результат: підготовлено теоретичне обґрунтування застосування фунгіцидів при обробці насіння зернових.

«Удосконалення технології підготовки високоякісного насіння стерильних гібридів цукрових буряків до сівби за інтенсивною технологією». Виконавці: доц. Мацебера А.Г., доц. Карасюк М.І., доц. Панченко О.Є., доц. Олійник Т.М., доц. Нездоля С.В. Мета: дослідження у виробничих умовах насінгоспів і насінзаводів сучасних технологій вирощування насіння ЦЧС гібридів та післязбиральна і передпосівна підготовка посівного матеріалу. Результат: матеріали досліджень використані при розробці довгострокової комплексної програми розвитку буряківництва до 2012 року, підготовлено наукові статті, внесені зміни і доповнення в інструкції і рекомендації. Підготовлено зміни до стандартів.

Завідувач кафедри Панченко О.Є., доценти Мацебера А.Г. i Карасюк М.І. брали активну участь в розробці «Програми розвитку буряківництва України на 2002—2010 роки» i є її співавторами.

Панченко О.Є.

Учбовий процес веде завідувач кафедри доцент Панченко О.Є. 2004 рік

Дослідна ділянка цукрових буряків

Дослідна ділянка цукрових буряків. 2003 рік, Бобровицький р-н., Чернігівська обл.

Наукові дослідження з насінництва цукрових буряків. Доцент  Мацебера  А.Г. із спеціалістами КСП

Наукові дослідження з насінництва цукрових буряків. Доцент Мацебера А.Г. із спеціалістами КСП на полі безвисадкових насінників цукрових буряків після перезимівлі. Ізмаїльський район, Одеська область. 1999 рік

Викладачами кафедри видано 18 книг («Буряки» — академік Роїк М.В., «Цукрові буряки», «Шкідники і хвороби цукрових буряків», «Ринок насіння цукрових буряків в Україні» — доцент Мацебера А.Г.), 16 монографій, підготовлено і видано понад 120 навчальних і методичних посібників, опубліковано понад 800 статей з питань розвитку АПК у наукових та галузевих журналах. Розроблено і використовується в навчальному процесі 16 добірок матеріалів з насінництва цукрових буряків. З участю викладачів кафедри видано понад 20 рекомендацій і інструкцій, підготовлено 6 законів України, з яких 4 прийняті Верховною Радою.

За результатами науково-дослідницької діяльності співробітниками кафедри отримано 12 авторських свідоцтв.