ІПДО НУХТ

На виконання наказу Мінхарчопрому від 11.05.74 № 139 (наказ по ІПК від 13.05.74 за № 111) в Інституті відбуваються структурні перетворення. Кафедру техніки і технології харчових виробництв було реорганізовано і утворено кафедри техніки і технології хлібопекарського і кондитерського виробництв та техніки і технології бродильних виробництв (в.о. зав. кафедри Лебедюк Тамара Костянтинівна).

До роботи на кафедрі бродильних виробництв були залучені викладачі зі значним досвідом наукової, практичної та педагогічної роботи: к.т.н., доц. К.П. Натура (технологія лікеро-горілчаного виробництва), к.т.н., доц. І.О. Колеснікова (виробництво безалкогольних напоїв), к.т.н., доц. Л.М. Бойко (технологія спиртового виробництва), к.т.н., доц. Т.К. Лебедюк (технологія пивоваріння), к.т.н., доц. А. О. Заремба та к.т.н., доц. О.С. Острик (обладнання харчових виробництв), інженер Шепотинник В.В. (технохімічний контроль).

Спеціалізація кафедри — підвищення кваліфікації та перепідготовка керівників й інженерно-технічних працівників з питань техніки і технології, технохімічного і мікробіологічного контролю спиртового, дріжджового, лікеро-горілчаного виробництв та виробництва солоду, пиво-безалкогольних напоїв і концентратів.

К.П. Натура проводить лабораторний практикум

Доцент К.П. Натура проводить лабораторний практикум для технологів. 1976 рік

Колеснікова Ірина Олексіївна, к.т.н., доцент

Колеснікова Ірина Олексіївна, к.т.н., доцент

Заремба Альбіна Олексіївна

Заняття проводить Заремба Альбіна Олексіївна, к.т.н., доцент. 1977 рік

Група спеціалістів безалкогольного виробництва. доценти О.О. Колеснікова та О.С. Острик

Група спеціалістів безалкогольного виробництва. в центрі: доценти О.О. Колеснікова та О.С. Острик. 1976 рік

У 1977 р. склад кафедри поповнився викладачами к.т.н. Семеновою Т.І. (технологія пивоваріння) та к.т.н., доц. Осипенком О.П. (технологія спиртового виробництва). в подальшому, в період з 1978 по 1979 рр., кафедрою керувала Т.І. Семенова, а з 1978 по 1979 рр. обов'язки завідувача кафедри виконував доц. О.П. Осипенко.

Група завідувачів лабораторій. доцент О.О. Осипенко

Група завідувачів лабораторій спиртових заводів з викладачами. у центрі доцент О.О. Осипенко 1978 рік

Факультет харчових виробництв

Факультет харчових виробництв. 1982 рік

Бойко Людмила Михайлівна

Бойко Людмила Михайлівна, к.т.н., доцент

У 1981 р. кафедру було об'єднано з кафедрою цукру, а з 1984 р. кафедра техніки і технології бродильних виробництв знову становиться самостійною. До її складу входять: Бойко Л.М., Заремба А. О., Колеснікова І.О., Натура К.П., Осипенко О.П., Семенова Т.І. Очолює кафедру з 1984 по 1992 рр. к.т.н., доц. Бойко Людмила Михайлівна.

В цей період, окрім навчання слухачів й постійного удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, викладачі кафедри розвивають і зміцнюють зв'язки з галузями, активно займаються науковою роботою. Творчим доробком кафедри є понад 30 авторських свідоцтв, опубліковані книги, навчальні посібники, статті. Зокрема:

 • Колесникова И.А., Зазирная М.В., Сергеева Н.М. Сырье для производства безалкогольних напитков. — К.: Техника, 1981. — 165 с.
 • Бойко Л.М. Физико-химические методы контроля бродильных производств: Справочник — К.: Техніка, 1986. — 200 с.
 • Колесникова И.А, Бойко Л.М., Ненахова С.М. Контроль производства безалкогольних напитков. — К.: Урожай, 1989. — 216 с.
Авторські свідоцтва Л.М. Бойко

Авторські свідоцтва доц. Л.М. Бойко.

Науково-практичні видання доцентів І.О. Колеснікової та Л.М. Бойко

Науково-практичні видання доцентів І.О. Колеснікової та Л.М. Бойко з технології виробництва безалкогольних напоїв.

Розробка доцента К.П. Натури «Установка для освітлення напівфабрикатів напоїв у неперервному потоці»

Розробка доцента К.П. Натури «Установка для освітлення напівфабрикатів напоїв у неперервному потоці» (Винахід авт. свідоцтво № 1264570 і позитивне рішення № 4431168/30-13, впроваджено на Барському соковому заводі).

У 1989 р. в інституті створюється нова кафедра — «Енергопостачання, автоматизації та охорони праці». До її складу входять: к.т.н., доц. Вайлов В.Я. (охорона праці), Дорощук В.П. (охорона праці та технологічне обладнання), Князєв А.О. (промтеплоенергетика), Марченко В.Т. (автоматизація виробничих процесів), Попов Г.Д. (експлуатація електроустановок та охорона праці). Очолює кафедру з 1989 по 1990 рр. к.т.н., доц. Князєв Арнольд Олексійович. До складу кафедри входить створена у 1986 р. Лабораторія автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП). Завідує лабораторією Алєксєйчук Б.В. з 1991 р. завідувачем кафедри обирають к.т.н. Баранова В.І.

Князєв Арнольд Олексійович

Князєв Арнольд Олексійович

к.т.н., доц., завідувач кафедри «Енергопостачання, автоматизації та охорони праці» з 1989 по1990 р.р.

У 1992 р. в процесі реорганізації інституту кафедру бродильних виробництв було об'єднано з кафедрою енергопостачання, автоматизації та охорони праці. Новоутворена кафедра одержала назву «Біотехнології та енергопостачання» і мала чотири напрямки освітньої діяльності. Завідувач кафедри — к.т.н., доц. Баранов В.І. очолив напрям «Раціональна і безпечна експлуатація теплоенергетичного, теплового та електротехнічного обладнання підприємств харчової і переробної промисловості; підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах АПК»; доц. Осипенко О.О. — «Сучасні технологічні процеси, раціональна експлуатація та ремонт обладнання, технохімічний і мікробіологічний контроль, екологічні проблеми спиртової, дріжджової, лікеро-горілчаної, пиво-безалкогольної галузей та виробництв солоду, концентратів і напоїв»; доц. Марченко В.Т. — автоматизації виробничих процесів та застосування мікроЕОМ і мікроконтролерів в АСУТП харчових виробництв; доц. Вайлов В.Я. — охорона праці.

У 1996 р. напрям освітньої діяльності «охорона праці» разом з викладачами доц. Вайлов В.Я. та доц. Шишковим В.З. було передано до новоствореної кафедри охорони праці.

З 2001 р. назву кафедри «Біотехнології та енергопостачання» було змінено на «Біотехнології"».

Засідання факультету техніки і технології

Засідання факультету техніки і технології. 1986 рік

Колеснікова Ірина Олексіївна

Колеснікова Ірина Олексіївна, к.т.н., доцент

Марченко Валерій Тихонович

Марченко Валерій Тихонович, керівник напряму автоматизації технологічних процесів у 1996-2000 рр.

В.І. Баранов, Б.В. Алєксейчук, В.Т. Марченко, Т.І. Семенова, І.О. Колеснікова

зав. кафедри доц. В.І. Баранов, зав. лабораторії Б.В. Алєксейчук, доценти В.Т. Марченко, Т.І. Семенова, І.О. Колеснікова. Засідання кафедри. 1998 рік

Наше сьогодення

Професорсько-викладацький склад кафедри
№ п/п Прізвище та ініціали викладача, посада, вчений ступінь, звання Посада за основним місцем роботи Основний науковий напрямок діяльності
1. Баранов Володимир Іванович, завідувач кафедри, к.т.н., доц. Штатний викладач ІПДО НУХТ Промтеплоенергетика
2. Бойко Петро Миколайович, доцент, к.т.н., академік УТА Начальник відділу технічної політики концерну «Укрспирт» Техніка і технологія спиртової та дріжджової галузей
3. Королюк Костянтин Євгенович, доцент, к.т.н Штатний викладач ІПДО НУХТ Ферментні препарати. Промислова гігієна і санітарія в пивоварінні.
4. Левандовський Леонід Вікторович, професор, д.т.н., академік УТА Завідувач кафедри біохімії та екології харчових виробництв і продуктів НУХТ Техніка і технологія, технохімічний і мікробіологічний контроль, екологія спиртової та дріжджової галузей
5. Осипенко Олексій Опанасович, доцент, к.т.н. Штатний викладач ІПДО НУХТ Техніка і технологія, технохімічний і мікробіологічний контроль, екологія спиртової, дріжджової лікеро-горілчаної, пиво-безалкогольної галузей. Брагоректифікація
6. Попова Валентина Миколаївна, доцент, к.т.н. Штатний викладач ІПДО НУХТ Техніка і технологія лікеро-горілчаної галузі та рецептури. Дегустація алкогольних напоїв
7. Яницький Віктор Васильович, доцент, к.б.н., академік УТА Начальник управління технічної та інвестиційної політики, якості продукції і екології Держпрому Основи харчових виробництв. Біологічно-активні рослинні добавки. Продукти профілактичної дії
Бойко Петро Миколайович

Бойко Петро Миколайович, к.т.н., доцент

Королюк Костянтин Євгенович

Королюк Костянтин Євгенович, к.т.н., доцент

Б.М. Полуцька, старший інженер лабораторії технохімічного контролю

Старший інженер лабораторії технохімічного контролю Б.М. Полуцька

Спеціалізується кафедра на підвищенні кваліфікації та перепідготовці керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості з питань:

 • Сучасні технологічні процеси, раціональна експлуатація та ремонт обладнання, технохімічний і мікробіологічний контроль, екологічні проблеми спиртової, дріжджової, лікеро-горілчаної, пиво-безалкогольної галузей та виробництв солоду, концентратів і напоїв.
 • Охорона навколишнього середовища.
 • Основи дегустації сировини, харчових продуктів і напоїв.
 • Раціональна і безпечна експлуатація теплоенергетичного, теплового та електротехнічного обладнання підприємств харчової і переробної промисловості; підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах АПК.
 • Автоматизація виробничих процесів.

Основні напрямками освітньої діяльності кафедри та галузі, для яких кафедра забезпечує підвищення кваліфікації фахівців:

Основні напрямки освітньої діяльності кафедри та галузі забезпечення підвищення кваліфікації
Напрями освітньої діяльності Галузі харчової та переробної промисловості, для яких кафедра забезпечує підвищення кваліфікації фахівців Примітка
Харчова технологія та інженерія Спиртова, дріжджова, пивоварна, виробництво солоду, молочної кислоти, лікеро-горілчаних та безалкогольних напоїв, виробництво концентратів Кафедра здійснює перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, або бере участь у навчальному процесі разом з іншими кафедрами інституту й університету
Екологія
Енергетика Усі галузі харчової та переробної промисловості
Енергетичний менеджмент
Метрологія, стандартизація та сертифікація Усі галузі харчової та переробної промисловості
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Кафедра є міжгалузевою, оскільки здійснює підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів багатьох галузей агропромислового комплексу України. Кількість категорій слухачів, які навчались в інституті у 2000-2004 рр. за профілем кафедри становить 23.

Семінар дегустаторів алкогольних напоїв

Семінар дегустаторів алкогольних напоїв. Доценти ІПДО В.М. Попова, І.О. Колеснікова серед учасників семінару. 2000 рік

Семінар дегустаторів алкогольних напоїв

Семінар дегустаторів алкогольних напоїв

Кафедра біотехнології

Кафедра біотехнології. 2000 рік

Основні форми навчання

Підвищення професійної кваліфікації керівних працівників і спеціалістів галузей АПК з питань:

 • Нове в техніці, технології і контролю виробництва спирту, солоду, пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод, квасу.
 • Контроль за вмістом токсичних речовин у сировині та готовій продукції.
 • Екологічні проблеми в галузях.
 • Асортимент і нові види продукції.
 • Інтенсифікація технологічних процесів при виробництві пива, спирту, безалкогольних напоїв.
 • Дегустація сировини, харчових продуктів і напоїв.
 • Організація роботи на підприємствах з підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.
 • Раціональна і безпечна експлуатація теплоенергетичного обладнання.
 • Раціональна експлуатація тепловикористовуючої апаратури.
 • Раціональна експлуатація, ремонт і наладка електротехнічного устаткування споживачів.
 • Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.
 • Водопідготовка в промкотельних та ТЕЦ.
 • Автоматизація технологічних процесів.
 • Застосування мікроЕОМ і мікроконтролерів в АСУТП харчових виробництв.
 • Основи мікропроцесорної техніки.

Навчання проводиться з відривом, без відриву і з частковим відривом від роботи. Термін навчання — 6,12,18,24 навчальні дні.

Цільове навчання

Цільове навчання спеціалістів АПК з питань, зазначених в п. а.). Навчання проводиться з відривом, без відриву і з частковим відривом від роботи. Термін навчання — 3,6,12,18,24 навчальні дні.

Перепідготовка спеціалістів

Перепідготовка спеціалістів, відповідальних за безпечну експлуатацію промкотельних і ТЕЦ, які не мають спеціальної теплотехнічної освіти. Навчання здійснюється за заявками підприємств, об'єднань, організацій за рахунок бюджетних асигнувань, а також на договірних засадах. Навчання проводиться з відривом від роботи. Термін навчання — 18...24 навчальні дні.

С.Д. Дудко та доц. В.І. Баранов на семінарі спеціалістів цукрової промисловості

Директор ІПДО НУХТ С.Д. Дудко та завідувач кафедри доц. В.І. Баранов на семінарі спеціалістів цукрової промисловості, 2002 рік

Левандовський Леонід Вікторович

Левандовський Леонід Вікторович, д.т.н, професор кафедри біотехнології ІПДО НУХТ Зав. кафедри біохімії та екології харчових виробництв НУХТ.

В.І. Баранов, В.Д. Науменко, М.О. Масліков

На щорічному семінарі спеціалістів цукрової промисловості у НУХТ. Доцент В.І. Баранов, співробітник УкрНДІЦП В.Д. Науменко, декан факультету енергетики НУХТ М.О. Масліков. 2004 рік

Наукова робота

Спектр наукової діяльності викладачів кафедри дуже широкий.

Професор Левандовський Л.В., доц. Осипенко О.О., Бойко П.М. опікуються проблематикою спиртового виробництва.

Основний напрямок роботи доц. Бойко П.М. — низькотемпературне розварювання крохмалевмісної сировини.

Доц. Осипенко О.О. у співавторстві з кафедрою продуктів бродіння НУХТ працює над питаннями удосконалення техніки і технології брагоректифікації. Тематика виконуваних робіт така:

 • удосконалення процесу ректифікації у технології технічного спирту (2000—2001рр.);
 • дослідження вилучення з циклу ректифікації верхніх проміжних домішок при одержанні високоякісного ректифікованого спирту (2002 р.);
 • дослідження умов одержання високоякісного ректифікованого спирту при впровадженні низькотемпературного розварювання з використанням ферментних препаратів (2003 р.);
 • удосконалення процесу ректифікації сивушного масла з метою його утилізації (2004 р.).

Доц. Попова В.М. активно працює над питаннями удосконалення техніки і технології лікеро-горілчаного виробництва та розробки нових рецептур напоїв. Творчий доробок — 75 наукових праць, в тому числі 27 авторських свідоцтв і патентів.

Завідувач кафедри доц. Баранов В.І. опікується питаннями підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 №786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві", ним (або за його участі), розроблена і впроваджена на підприємствах Державного департаменту продовольства така нормативно-технічна документація:

 • Інструкція з нормування витрат електричної енергії на продукцію підприємств молочної промисловості /ІПК Укрхарчопрому/. Затвердж. 05.02.1998 р. Головою правління Національної асоціації молочників України «Укрмолпром». — К.: Укрмолпром, 1998. — 119 с. Розробники: доценти Баранов В.І., Плахотний В.Т.
 • Інструкція з нормування витрат електричної енергії на виробництво холоду /ІПК Укрхарчопрому/ Затвердж. 05.02.1998 р. Головою правління Національної асоціації молочників України «Укрмолпром». — К.: Укрмолпром, 1998. — 142 с. Розробник доцент Баранов В.І.
 • Інструкція з нормування витрат теплової енергії на продукцію підприємств молочної промисловості /ІПК Укрхарчопрому/ Затвердж. 05.02.1998 р. Головою правління Національної асоціації молочників України «Укрмолпром». — К.: Укрмолпром, 1998. — 107 с. Розробники: доценти Баранов В.І., Плахотний В.Т.
 • Методичні рекомендації для нормування електричної енергії на вироблення продукції олієдобування та переробки. /УкрНДІ олій та жирів/ Затвердж. 17.11. 1998 р. заст. Голови Укрхарчопрому. — Харків: УкрНДІ олій та жирів, 1998. — 145 с. Розробники: Петік П.Ф., Демідов І.М., Захаренко Ю.І., Баранов В.І., Бичков М.В., Голодняк В.О., Калюжна К.Є., Колесник Н.П., Корзюкова Н.М., Масліков М.М., Савченко Л.Л., Щербина Б.Г.
 • Методичні рекомендації для нормування теплової енергії на вироблення продукції олієдобування та переробки. /УкрНДІ олій та жирів/ Затвердж. 17.11. 1998 р. заст. Голови Укрхарчопрому. Харків: УкрНДІ олій та жирів, 1998. — 176 с. Розробники: Петік П.Ф., Демідов І.М., Захаренко Ю.І., Баранов В.І., Бичков М.В., Голодняк В.О., Калюжна К.Є., Колесник Н.П., Корзюкова Н.М., Масліков М.М., Савченко Л.Л., Щербина Б.Г.6.
 • Інструкція з нормування витрат теплової енергії на вироблення харчової молочної кислоти. /Затверджено 20.02.2002 р. заст. голови Державного департаменту продовольства. — К.: ІПДО НУХТ, 2002. — 70 с. Розробник доцент Баранов В.І.
 • Інструкція з нормування витрат електричної енергії на вироблення харчової молочної кислоти. /Затверджено 20.02.2002 р. заст. голови Державного департаменту продовольства. — К.: ІПДО НУХТ, 2002. — 82 с. Розробник: доцент Баранов В.І.

Тільки за період з 2000 по 2003 рр. викладачами кафедри (або за їх участі) опубліковано 1 книгу, 3 методичні посібники, 16 статей, тези 21-ї доповіді на конференціях, 18 інших матеріалів, одержано 29 патентів України. Інформацію про останні розробки для післядипломної освіти спеціалістів та їх практичного застосування на підприємствах наведено нижче:

 • Колесніков О.Є., Осипенко О.П. Основи органолептичної оцінки спирту та лікеро-горілчаних виробів. — К.: ІПДО НУХТ, 2002. — 24 с.
 • Товароведение и переработка лекарственно-технического сырья в биологически активные добавки. Видавництво Харківського державного університету харчування та торгівлі, Харків, 2003. — 320 с. (за участі Яницького В.В. у складі авторського колективу).
 • Осипенко О.П., Шиян П.Л., Сосницький В.О., Осипенко В.О., Михайлів А.П. Деякі ненормальності в роботі брагоректифікаційного відділення, їх причини та способи усунення. Методичний посібник.-К.: ІПДО НУХТ, 2003. — 26 с.
 • Панов В.В., Науменко В.Д., Баранов В.И. Совершенствование работы известкового отделения сахарных заводов. — К.: ІПДО НУХТ, 2004. — 76 с.

Починаючи з 2002 року кафедра у складі Інституту виступає як організатор науково-практичних семінарів у галузевих виставках: «ALCO&SOFT», (організатор — фірма «АККО ІНТЕРНЕШНЛ», м. Київ), та «Салон напоїв» (організатор — компанія «Леон», м. Одеса).

С.Д. Дудко та доц. В.І. Баранов на семінарі спеціалістів цукрової промисловості

Виставка «ALCO&SOFT'2003». Заступник директора ІПДО НУХТ з навчальної роботи доц. М.І. Карасюк, доц. В.М. Попова, директор О. Кальнева, менеджер виставки «Салон напоїв» (компанія «Леон», м.Одеса) та доц. О.П. Осипенко біля стенду Інституту.

Левандовський Леонід Вікторович

Заступник генерального директора концерну «Укрспирт» В.В. Сосницький, заступник директора ІПДО М.І. Карасюк та доцент ІПДО, член державної дегустаційної комісії В.М. Попова біля стенду Інституту на виставці «ALCO&SOFT'2004».