ІПДО НУХТ

Історія розвитку кафедри економіки, обліку та фінансів

У 1971 році наказом по Міністерству харчової промисловості УРСР № 100 від 26.02.71 «Про вдосконалення структури Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Мінхарчопрому УРСР» утворено в Інституті кафедри, серед них:

 • Економіки, організації і планування виробництва.
 • Права і управління виробництвом.

Історія трансформації кафедри економіки, обліку та фінансів

Кафедра економіки, організації і планування виробництва. (1971—1988 рр.)

Факультет економіки і управління (1988—1990 рр.)

 • кафедра економіки й ефективних форм інтеграції виробництв;
 • кафедра управляння і соціального розвитку трудових колективів;
 • кафедра правового забезпечення виробництва (проф. Беззуб Б.С.)
 • кафедра бухгалтерського обліку (к.е.н. доцент Білозерський Л.С.)
 • кафедра сучасної обчислювальної техніки;
 • кафедра організації і методики виробничо-економічного навчання;
 • кафедра цивільної оборони.

Факультет економіки і управління (1990 р.)

 • кафедра економіки й ефективних форм інтеграції виробництв;
 • кафедра управляння і соціального розвитку трудових колективів;
 • кафедра правового забезпечення виробництва;
 • кафедра бухгалтерського обліку;
 • кафедра сучасної обчислювальної техніки;
 • кафедра організації і методики виробничо-економічного навчання.

Факультет економіки і управління (1991р.)

 • кафедра економіки й ефективних форм інтеграції виробництв;
 • кафедра управляння і соціального розвитку трудових колективів;
 • кафедра правового забезпечення виробництва;
 • кафедра обліку, фінансів та аналізу;
 • кафедра сучасної обчислювальної техніки.

Факультет ринкових відносин і зовнішньо-економічної діяльності (1992—1994 рр.)

 • кафедра ринкових відносин і підприємництва;
 • кафедра права і менеджменту;
 • кафедра обліку, фінансів та аналізу;
 • кафедра інформатики та обчислювальної техніки.

Факультет ринкових відносин і зовнішньо-економічної діяльності (1994—2000 рр.)

 • кафедра ринкової економіки, обліку та фінансів;
 • кафедра права і менеджменту;
 • кафедра інформатики та обчислювальної техніки.

Факультет ринкових відносин і зовнішньо-економічної діяльності (2000—2001 рр.)

 • кафедра ринкової економіки, обліку та фінансів;
 • кафедра інформатики та обчислювальної техніки.

Кафедра ринкової економіки, обліку та фінансів (з 2001 року).

Штатний склад кафедр

Кафедра економіки харчових виробництв

Соколовська Є.Г., Роздобудько М.М., Старовойтенко , Білозерський Л.С., Ковальська Г.П., Родіонова О.Є., Черніговець З.І., Берестецька Л.М., Приходько А.І.

Кафедра економіки цукрового і бродильного виробництв

Професор Борщевський П.П., професор Старовойтенко І.П. (у 1981—83 рр.), професор Гончар А.Ф. (з 1977 р.), доценти: Зеленко В.А., Кольга В.Д., Павленко Є В., Блащук Г.Я., Амелін О.Ф., ст. викл. Булда М.В., Щербатюк І.О., Шарова А.М.

Кафедра управління і соціального розвитку трудових колективів

Зав. кафедри доцент Синельников Є.Д., доценти Скварик В.П., Краснокутська Н.В., Федоров М.О., Грекова С.С., Мазурін Л.В., Кузнєцов О.П.

Кафедра економіки і управління

Зав. каф. Доцент Пінчук І.Ф., доценти: Тульчевська Н.Я., Жовнірова М.В., Шумейко В.Я., Нездоля С.В., Пасько О.М., Ліпєц Ю.В., ст. викладачі Ярова Л.Л., Стремоухова.

Кафедра управління виробництвом

Доценти: Гершевич Ю.Ф., Сільвестрова Е.Д., Обозна Н.В., Марченко В.Т., ст. викл. Зінкевич С.С., Лисенко Н.М.

Кафедра радянського права

Доценти: Жудра К.В., Середа А.Д., Беззуб Б.С., ст. викладачі: Довгерт А.С., Кригін, Сивоконь А.Я., Колош Є.М.

Новостворені кафедри складали економічний факультет, деканом якого було призначено к.е.н. А.В. Федорова. Професорсько-викладацький склад поповнювався новими вченими, які мали досвід науково-дослідницької, педагогічної і практичної роботи. Кафедру права очолював к.юр.н. К.В. Жудра, кафедру економіки, організації та планування виробництва — к.е.н. П.П. Борщевський.

Для методичного забезпечення та координації роботи «народних університетів», покликаних у формі громадських організацій, створюваних на підприємствах та в організаціях, сприяти поширенню науково-технічної інформації та заохочувати до активної участі у переоснащенні, впровадженні більш прогресивних способів виробництва шляхом оптимізації процесів, економії ресурсів тощо. було створено факультет економічного навчання на виробництві і призначено деканом С.Ф Обозного. На факультеті працювали Г.Н. Дячкова, В.Г. Гонтковський.

Випускники однієї з перших груп

Випускники однієї з перших груп. 1970 рік

У тому ж 1973 р. згідно контракту між Всесоюзним об`єднанням «Проммашекспорт» та міністерством цукрової промисловості Республіки Куба було розпочато навчання кубинських спеціалістів цукрової промисловості. Програмою було передбачено наряду з вивченням техніки і технології цукрової галузі значний обсяг економічних і правових дисциплін. Кафедри економіки і права опікувалися навчанням кубинських цукровиків, до якого було прикуто увагу керівників галузі і партійних органів. Куратором груп було призначено В.А. Сірик, яка володіла іспанською мовою.

Протягом 1973—1990 років навчання в Інституті пройшли 764 кубинські спеціалісти.

керівники і спеціалісти Республіки Куба

Протягом 16 років в Інституті навчалися керівники і спеціалісти Республіки Куба. У першому ряду: професор А.Ф. Гончар, доценти В.Д. Кольга, К.В. Жудра, О.Ф. Амелін

Н.В. Краснокутська, Г.П. Волошаненко

Комісія із захисту курсових робіт. Доценти Н.В. Краснокутська, Г.П. Волошаненко

В.А. Сірик

Методист економічного факультету В.А. Сірик.

У 1974 р. значно розширюється склад кафедр, проходить реорганізація. На виконання наказу Мінхарчопрому від 11.05.74 № 139, в Інституті, згідно наказу по ІПК від 13.05.74 за № 111, відбуваються структурні перетворення. Було організовано кафедру економіки цукрового і м'ясо-молочного виробництв (зав. кафедри доц. П.П. Борщевський) та кафедру економіки харчових виробництв (зав. кафедри — професор І.П. Старовойтенко), розформувавши кафедру економіки, організації та планування виробництва.

У 1975 р. на кафедрі обліку й економічного аналізу, очолюваній професором М.І. Солопенком, у складі якої працювали викладачі Л.І. Старовойтенко, Л.С. Білозерський, С.Ф. Обозний, Л.С. Щур, — для запезпечення навчального процесу було організовано лабораторію обчислювальної техніки і оснащено її півавтоматами «Soemmtron» та мікрокалькуляторами «Електроніка МК-54».

Кафедру економіки м'ясо-молочної промисловості у 1982—89 рр. очолює доц. І.Ф. Пінчук, кафедру права — к.юр.н., доц. К.В. Жудра, кафедру бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності — доц. Л.С. Білозерський, кафедру економіки харчових виробництв — к.е.н., доц. А.І. Приходько, кафедру економіки цукрового і бродильного виробництв — д.е.н., проф. П.П. Борщевський, який у 1981 р. захистив докторську дисертацію і у тому ж році був нагороджений орденом «Знак пошани» за науковий доробок.

Борщевський Петро Прокопович

Борщевський Петро Прокопович, д.е.н., професор, зав. кафедри цукрового і м'ясо-молочного виробництв у 1973 —1985 рр.

Жудра Костянтин Васильович

Жудра Костянтин Васильович, к.юр.н., доцент, зав. кафедри радянського права з 1971 по 1983 рр

Федоров Анатолій Васильович

Федоров Анатолій Васильович, к.е.н., доцент, декан економічного факультету з 1970 по 1987 рр.

Директори «Укртютюнпрому»

Директори «Укртютюнпрому». 1983 рік

Група керівників підприємств

Група керівників підприємств. 1984 рік

У 1976—1978 рр.кафедру економіки м'ясо-молочної промисловості очолює к.е.н. А.А. Сенніков, який після реорганізації Міністерства перейшов на науково-педагогічну роботу з перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів промисловості. На кафедрі працювали : Н.Л. Натикан, В.Я. Шумейко, О.М. Пасько.

Гончар Анатолій Федорович

Гончар Анатолій Федорович, д.е.н., професор зав. кафедри економіки цукрової промисловості ІПК у 1987—1993 рр.

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович зав. кафедри бух. обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності з 1989 р., професор, зав. кафедри ринкової економіки, обліку і фінансів з 1997 р. понині.

Беззуб Борис Степанович

Беззуб Борис Степанович, професор, зав. кафедри права ІПК у 1985—1999 рр.

Харчова промисловість України через процеси роздержавлення поступово переходила до багатоукладної економіки. Проблеми трансформації суспільства, економіки, управління виробництвом поставали перед адміністрацією, колективом, в навчальних аудиторіях. Кафедри економіки, права, управління значною мірою слугували для колективу наочною моделлю постійного підвищення кваліфікації, професійного самовдосконалення. Викладачі кафедри економіки Берестецька Л.М. та Лисенко Н.М. навчалися та стажувалися за кордоном (Німеччина).

Під час переговорів з Гюнтером Кенкелем

Під час переговорів з директором програм інвестицій Німецької академії менеджменту землі Нижня Саксонія Гюнтером Кенкелем. 1998 рік

Екзаменаційна комісія у групі директорів об'єднання «Укрспирт»

Екзаменаційна комісія у групі директорів об'єднання «Укрспирт». 1998 рік

Ковальська Ганна Павлівна

Ковальська Ганна Павлівна к.е.н., доцент кафедри економіки, проректор з наукової та методичної роботи ІПК у 1989—1995 рр.

Друга вища освіта

Попит на нові знання з ведення госпрозрахунку був практично всенародний. Створення великої кількості кооперативів і малих фірм потребувало забезпечення бухгалтерськими кадрами, відбувалося помітне перетікання кваліфікованих спеціалістів економічного профілю з державних підприємств у новостворені. Загальна кількість робочих місць для бухгалтерів постійно збільшувалась. Значна частина економістів і фінансистів потребувала перепідготовки і ґрунтовного навчання, оскільки попередній фаховий досвід не задовольняв вимогам часу, до того ж зміни в законодавстві, методах господарювання і податковій політиці у цій перехідній фазі суспільного розвитку відбувалися дуже динамічно. Системний підхід, ретельний аналіз закономірностей, вивчення світового досвіду утворення ефективних економічних систем та творча співпраця з провідними вченими-фінансистами дали змогу професорсько-викладацькому складу кафедри забезпечити навчання багатьох тисяч керівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості. Ключовими словами у назві кафедри стала ринкова економіка. Ректор ІПК Б.А. Матвієнко, проректор з наукової і методичної роботи Г.П. Ковальська, проректор з навчальної роботи А.О. Заїнчковський, зав. кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності д.е.н. О.Б. Бутнік-Сіверський, зав. кафедри права професор Б.С. Беззуб, зав. кафедри управління доц. А.В. Федоров стояли у витоків започаткування у 1995 р. в ІПК другої освіти зі спеціальності 7 050.106 «Бухгалтерський облік та аудит» для спеціалістів харчової й переробної галузі. Було вперше створено і погоджено у Міністерстві вищих навчальних закладів та Міністерстві агропромислової політики програми, навчальні плани, порядок і форми навчання, умови видачі дипломів, отримано ліцензію. Слухачі першого потоку числом 26 осіб отримали другу освіту за кошти держбюджету, навчання на другому і третьому потоках було платним. Оскільки Інститут відповів на соціальний запит про другу освіту і почав надавати освітні послуги високого рівня, рейтинг його підвищувався. До Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт входили керівники Держхарчопрому, Міністерства освіти України.

Кафедра є міжгалузевою, оскільки здійснює підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів багатьох галузей агропромислового комплексу України. Кількість категорій слухачів, які навчались в інституті у 2000—2004 рр.за профілем кафедри становить 23.

Державна екзаменаційна комісія із спеціальності «Облік і аудит»

Державна екзаменаційна комісія. Державний іспит із спеціальності «Облік і аудит».

Б.А.Матвієнко вручає диплом і грамоту відміннику навчання

Б.А.Матвієнко вручає диплом про одержання другої освіти із спеціальності «Облік і аудит» і грамоту відміннику навчання

У 2000 році МОН України інституту надано ліцензію (серія АА №005711) на право підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади.

Для підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій розроблено програми короткострокових семінарів з актуальної тематики:

 • Бухгалтерський облік з урахуванням національних положень (стандартів).
 • Економіка підприємства, фінансово-господарська діяльність та податковий менеджмент (семінар-практикум).
 • Актуальні питання державного регулювання трудових відносин, заробітної плати та система розрахунків підприємств з бюджетом і цільовими фондами.
 • Управління акціонерними товариствами, організація праці та соціальний захист працюючих.

Наукова робота кафедри

2002 р. «Формування облікової політики щодо планування витрат на виробництво підприємствами харчової та переробної промисловості». Керівник — д.е.н. О.Б. Бутнік-Сіверський, виконавці: М.В. Жовнірова, О.Є. Родіонова, А.М. Шарова. Мета — дослідження складу витрат на виробництво та реалізацію лікеро-горілчаної та спиртової продукції з урахуванням реформування системи бухгалтерського обліку; розробка рекомендацій щодо удосконалення діяльності підприємств; використання одержаних матеріалів у навчальному процесі в інституті.

За результатами дослідження підготовлені методичні матеріали з аналізу фінансового стану підприємств (для директорів підприємств) і практичні матеріали зі стратегії планування та обліку витрат і фінансових результатів з урахуванням П(С)БО (для керівників і спеціалістів підприємств); здійснено діагностику банкрутства підприємств концерну «Укрспирт» (Андрушівського спиртзаводу Житомирської обл., Калинівського та Уладівського спиртзаводів Вінницької обл.); розроблено методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції лікеро-горілчаної та спиртової промисловості.

Про високий рівень наукового потенціалу інституту свідчить той факт, що завідувач кафедри цукру і цукристих речовин д.т.н., професор М.Д. Хоменко є членом спеціалізованих вчених рад Д01.15.05 та Д26.058.02 по захисту докторських і кандидатських дисертацій у НУХТ, завідувач кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів, д.е.н., професор О.Б. Бутнік-Сіверський є членом спеціалізованої вченої ради Д26.006.04 КНЕУ по захисту кандидатських дисертацій, а також спеціалізованої вченої ради К26.853.01 у Науково-дослідному фінансовому інституті Міністерства фінансів України.

У 2002 р. завідувача кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів, д.е.н., професора Бутнік-Сіверського О.Б. атестовано як судового експерта Мінюсту за експертною спеціальністю: «Економічні дослідження, пов'язані з використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності", атестовано як експерта Державного Центру науково-технічної експертизи Міністерства освіти і науки України.

З 2003 р. проф. Бутнік-Сіверський О.Б. академік Міжнародної Академії екології та член-кореспондент Академії технологічних наук України. Співпрацює у Всеукраїнській асоціації інтелектуальної власності («All-Ukrainian Intellectual property Association») та Українській асоціації якості, Українському інституті промислової власності «Укрпатент» при МОН України і Державному департаменті інтелектуальної власності.

У 2003 р. проф. О.Б. Бутнік-Сіверському присуджено в премію ім. Ярослава Мудрого за підготовку й видання підручників для студентів вищих закладів освіти.

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, д.е.н., проф., завідувач кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів з 1991 р. понині, лауреат премії ім. Ярослава Мудрого, академік Міжнародної екологічної Академії, член-кореспондент Академії технологічних наук України.

Навчальні та наукові видання

Навчальні посібники, розроблені кафедрою ринкової економіки, обліку та фінансів: «Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів» (авторський колектив за ред. д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверського, К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2000 р.), підручник для студентів юридичних спеціальностей ВНЗ «Право інтелектуальної власності» (авторський колектив за заг. ред. О.А. Підопригори та О.Д. Святоцького, д.юр.н., проф., К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2002 р.), навчальний посібник «Післядипломна освіта: Трудове право» (С.М. Карлицький, за ред. д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверського, К.: Компас, 2003 р.) отримали гриф Міністерства освіти і науки України.

У 2001 р., 27—28 вересня зав. кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів професор Бутнік-Сіверський О.Б. взяв участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Митне оформлення та оцінка інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки» у Києві. Семінар проводили: Авторсько-правове товариство; УААН; Міністерство культури і мистецтв України; Державна митна служба України; Українська спілка промисловців і підприємців України; Державний департамент інтелектуальної власності; Українська академія зовнішньої торгівлі, правничі фірми: «Юріс». «Пахаренко і парт.», «Інтелект».Тема доповіді проф. О.Б. Бутнік-Сіверського: «Комерціалізація інтелектуальної власності в умовах трансформації бухгалтерського обліку».

У 2001 р. зав. кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів професор Бутнік-Сіверський О.Б. взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Крим-2001» «Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності» у м. Сімферополі та виступив з доповіддю «Особливості аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах кризи». Конференція проводилась НДІ Інтелектуальної власності Академії правових наук України.

VІ—та VІІ—Міжнародні конференції «Крим-2002» (Ялта, 11—16 листопада 2002р.) та «Крим-2003» (Алушта, 15—19 вересня 2003—р.) і Науково-практичний семінари АПН—України, Міністерства економіки АРК, НДІ—інтелектуальної власності, Кримського республіканського центру науково-технічної та економічної інформації проходили під науковим керівництвом та безпосередньою участю професора Бутніка-Сіверського—О.Б. Теми доповідей: «Концепція корисності при вартісній оцінці інтелектуальної власності» (2002—р.) та «Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт» (2003—р.).

У серпні 2004 р. Інститут на запрошення М.А. Герасимчука, віце-президента Спілки акціонерів України, взяв участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Від лідера-особистості — до держави-лідера», яка проходила 19—20 серпня 2004—р. у—м.—Києві та засіданні «Круглого столу» «Корпоративне підприємництво в контексті стратегії економічного і соціального розвитку України 2005-2015 рр., досягнення цілей тисячоліття та становлення держави-лідера» у рамках конференції.

Професор О.Б. Бутнік-Сіверський серед учасників конференції «Від лідера-особистості — до держави-лідера»

Професор О.Б. Бутнік-Сіверський серед учасників конференції «Від лідера-особистості — до держави-лідера», яка проходила 19—20 серпня 2004 р. у м. Києві