Проект ЮНІДОПроект UNIDO/GEFПроект ЮНІДО
«Підвищення енергоефективності та стимулювання використання
відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих 
та середніх підприємствах (МСП) України»
Проект виконується Агентством ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО) за підтримки
Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ).

ЮНІДО реалізує Проект "Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України" та фінансується ГЕФ та частково приватним сектором.
Головною метою проекту є: розвинути ринок для розширеного запровадження енергоефективності та збільшення використання технологій відновлюваної енергетики для переходу на інші види палива в енергоємних малих та середніх підприємствах (МСП) України як основу для стимулювання їх конкурентоспроможності, а також забезпечення інтегрованого підходу до забезпечення зниження викидів вуглецю та покращення рівня виробництва та впливу на навколишнє середовище.
В рамках Компоненту 4 Проекту " Підвищення рівня обізнаності та спроможності енергоємних МСП", заплановано проведення тренінгів для представників промисловості, представників уряду та місцевих органів влади, компаній з надання енергетичних послуг, постачальників обладнання і т.д. з визначення та вивчення можливостей у сфері підвищення енергоефективності (ЕЕ), введення систем енергоменеджменту (СЕМ) та енергостандартів, та промислового застосування відновлюваної енергії (ВЕ) в агро-харчових та інших енергоємних МПС.
Організатором та відповідальною організацією для проведення тренінгів будо визначено ДП «Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України».
Витяг з МЕМОРАНДУМУ щодо створення консорціуму та організацію відносин для участі в тендері на розробку та проведення циклу тренінгів з енергоефективності, систем енергоменеджменту та промислового застосування відновлюваної енергії в рамках Проекту ЮНІДО/ГЕФ «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергетики в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України.
Сторони створюють консорціум у складі ДП «МНТЦВ ІВЕ НАНУ», НТУУ «КПІ»,  НУБІПУ, ІПО НУХТ, готують навчальні модулі, організовують та проводять тренінги з енергоефективності, систем енергоменеджменту та промислового застосування відновлюваної енергії у сертифікованих державою навчальних центрах НТУУ «КПІ»,  НУБІПУ, ІПДО НУХТ з наданням послуг проживання, харчування та транспортного забезпечення учасників.
В разі успішного виконання учасником програми навчання в обсязі 108 годин, Сторони забезпечують видачу свідоцтв державного зразка.
2.4 Сторони, залучаючи провідних фахівців з України та інших країн, узгодили навчання слухачів в кількості, а саме:
- на базі ДП «МНТЦВ ІВЕ НАНУ» - 50 осіб що представляють  вище керівництво підприємств та органів місцевої влади;
- на базі ІПДО НУХТ – до 250 осіб, які представляють управлінців середньої ланки, інженерів та представників професійних асоціацій в сфері харчового та переробного виробництва.

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В АГРО-ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

за підтримки:

Проект ЮНІДО

Проект ЮНІДО
 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя