ІПДО НУХТ

Історія розвитку кафедри охорони праці

Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів з філіалами у містах Вінниці та Одесі був створений у 1969 р. згідно з наказом Міністерства харчової промисловості УРСР від 25.08.69 № 339 на виконання Постанови Ради Міністрів УРСР від 08.08.69 № 472.

В усіх кафедральних програмах підвищення кваліфікації значної уваги приділялося охороні праці: на підприємствах і малої, і великої потужності інтенсивно впроваджувалась комплексна механізація та автоматизація технологічних процесів — складної і травмонебезпечної техніки.

З ЦІНС перейшли на кафедру техніки і технології хлібопекарського і кондитерського виробництв фахівці з охорони праці к.т.н., доц. В.Я. Вайлов, ст. викладач М.О. Казанський, на технологічному факультеті з 1985 р. працює доцент В.І. Тарадай. На м'ясо-молочному факультеті спеціалістів з охорони праці переробних підриємств, головних інженерів, механіків навчали доцент В.Т. Плахотний та ст. викладач В.П. Дорощук.

Вайлов В'ячеслав Якович

Вайлов В'ячеслав Якович, к.т.н., доцент

Плахотний Василь Трохимович

Плахотний Василь Трохимович, к.т.н., доцент кафедри переробки м'яса та молока

Казанський Микола Олександрович

Казанський Микола Олександрович, ст. викладач кафедри техніки і технології хлібопекарського і кондитерського виробництв

Група інженерів з В.Я. Вайловим.

Група інженерів з техніки безпеки з доцентом В.Я. Вайловим. 1984 рік

Група головних інженерів з В.М. Євдокимовим, В.Т. Плахотним, В.І. Зубковою

Група головних інженерів молокозаводів з доцентами В.М. Євдокимовим, В.Т. Плахотним, В.І. Зубковою. 1985 рік

Група головних інженерів молокозаводів з доцентом В.Т. Плахотним

Група головних інженерів молокозаводів з доцентом В.Т. Плахотним. 1989 рік

Кафедра охорони праці створена в січні 1995 року для задоволення потреб у підвищенні кваліфікації з питань охорони праці, техногенної безпеки та безпеки експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки посадових осіб і спеціалістів підприємств галузей харчової та переробної промисловості.

З початку утворення на кафедрі працювали викладачі: доц. Шишков В.З. (завідувач кафедри), проф. Михайленко Л.Ф., доц. Вайлов В.Я., доц. Тарадай В.І., доц. Мекинян Ю.Г.

Згідно з дозволом Комітету по нагляду за охороною праці України за № 99.ТУ.89 від 19 лютого 1999 року інститут проводить навчання спеціалістів з питань охорони праці та безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки. Державний департамент з нагляду за охороною праці надав новий дозвіл від 19 лютого 2002 р. № 13.02.30—80.42.0 на проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці в якому зазначено, що термін дії вищевказаного дозволу встановлено постійно.

Завідувача кафедри охорони праці доцента Шишкова В.З. та професора цієї ж кафедри Михайленка Л.Ф. обрано академіками Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

Для проведення навчальної роботи на кафедрі опрацьовано всі необхідні навчально-тематичні плани як на галузях промисловості, так і по категоріях слухачів. Підготовлено 6 методичних посібників викладачами кафедри та в установленому порядку затверджено 55 нормативно-правових документів з охорони праці для хлібопекарської галузі.

Навчальну лабораторію з охорони праці при кафедрі оснащено 12 найсучаснішими ПЕОМ, на яких встановлені навчально-контрольні комплекси з актуальною, на рівні 2004 року, нормативно-правовою базою з охорони праці. Ці комплекси містять адаптований навчальний матеріалу відповідно до категорій слухачів, що дозволяє задовольнити вимоги щодо навчання та перевірки знань слухачів в обсязі посадових доручень по всій нормативно-правовій базі з охорони праці.

Крім проведення занять в стінах Інституту, кафедра приділяє значної уваги проведенню навчально-консультативної роботи на підприємствах харчової й переробної галузей. Особливостями проведення такої роботи є те, що для підвищення ефективності та з метою врахування особливостей підприємства проводиться попередній аудит стану охорони праці на підприємстві.

Кафедра опрацьовує і повністю адаптує до потреб конкретних підприємств нормативно-правові документи з охорони праці, зокрема, положення по управлінню охороною праці та інші, пакети документів газової, електротехнічної, теплотехнічної служб, пакети посадових інструкцій з урахуванням вимог охорони праці, пакети Інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт тощо. Викладачі кафедри включені до складу комісії по перевірці знань з питань охорони праці Державного департаменту продовольства МінАП України та всіх галузевих формувань.

На кафедрі працювали:

  • доцент Шишков В.З. завідувач кафедри, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, автор близько 90 наукових та науково-методичних праць,
  • доц. Вайлов В.Я. (видано 22 наукові та науково-методичні роботи)
  • доц. Тарадай В.І. (видано близько 40 наукових та науково-методичних праць, в тому числі один підручник, автор міжнародних та вітчизняних патентів на винаходи),
  • ст. викл. Морозовський С.Є.,
  • ст. викл. Шишков А.В.
Шишков Валерій Зіновієвич

Шишков Валерій Зіновієвич, к.т.н., доцент, завідувач кафедри охорони праці з 1995 р.

Морозовський Сергій Євгенович

Морозовський Сергій Євгенович, ст. викладач

Шишков Андрій Валерійович

Шишков Андрій Валерійович, ст. викладач

У середньому за рік на кафедрі проходить навчання понад тисячу слухачів, які відповідно до Закону "Про охорону праці" після навчання проходять перевірку знань у комісіях відповідного рівня та отримують посвідчення встановленого зразка.

В науково-технічних журналах надруковано ряд статей з нагальних проблем управління охороною праці та проведення навчання персоналу підприємств. Викладачі кафедри виступають з доповідями на міжнародних та галузевих конференціях та семінарах з охорони праці.

Значний вклад в стабільну роботу кафедри вносять інженер лабораторії Христинченко С.Г. та ст. лаборант кафедри Мартинюк Г.М.

Весь колектив кафедри проводить велику підготовчу роботу з опрацювання навчально-методичного комплексу ланів і програм післядипломної підготовки спеціалістів з охорони праці за 600-годинною програмою для заочного навчання.