ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів ДП «Укрспирт» на 2017 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2017-ий рік .

Галузь знань: управління та адміністрування
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Старші економісти, економісти
12 20.02-04.03
13.11-25.11
5. Старші бухгалтери, бухгалтери 12 13.03-25.03
16.10-28.10
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Вимоги податкового законодавства України з питань бухгалтерсько-фінансового обліку за домовленістю
2. Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах та перспективи його розвитку за домовленістю
3. Бухгалтерський управлінський та фінансовий облік в контексті євроінтеграції за домовленістю
4. Управління галузевою системою економічних норм і нормативів за домовленістю
5. Концепція Соціально Відповідального Підприємства та Кодексів регулювання за домовленістю
6. Репутаційний менеджмент. Репутація підприємства та методи її досягнення за домовленістю

Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Галузь знань:виробництво та технології
Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Заступника керівника з технічних питань
23.01-04.02
2. Старші технологи, інженери-технологи, начальники змін
13.03-25.03
15.05-27.05
3. Начальники виробничоїлабораторії, хіміки, інженери-хіміки
13.03-25.03
06.11-18.11
Галузь знань: електрична інженерія
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Старші енергетики, інженери-теплотехніки
12 12.04-24.06
2. Техніка безпеки, охорона праці та пожежної безпеки
за домовленістю
за домовленістю
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю
2. Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент: проблеми і перспективи за домовленістю
3. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю