ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів цукрової промисловості на 2017 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2017-ий рік .

Галузь знань: управління та адміністрування
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності 12 06.02-18.02
2. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12 20.02.-04.03
3. Головні бухгалтери, бухгалтери 12 13.03-25.03
4. Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу 12 15.05-27.05
5. Головні бухгалтери, бухгалтери 12 16.10-28.10
6. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12 13.11-25.11
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Вимоги податкового законодавства України з питань бухгалтерсько-фінансового обліку за домовленістю
2. Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах та перспективи його розвитку за домовленістю
3. Бухгалтерський управлінський та фінансовий облік в контексті євроінтеграції за домовленістю
4. Управління галузевою системою економічних норм і нормативів за домовленістю
5. Концепція Соціально Відповідального Підприємства та Кодексів регулювання за домовленістю
6. Репутаційний менеджмент. Репутація підприємства та методи її досягнення за домовленістю

Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Галузь знань:виробництво та технології
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Головні механіки та їх заступники.
Завідувачі механічними майстернями
16.01-28.01
30.01-11.02
2. Начальники змін. Начальники відділів
16.01-28.01
13.03-25.03
3. Начальники ТЕЦ та їх заступники
23.01-04.02
4. Технічні директори 06.02-18.02
5. Начальники виробничих відділів
06.02-18.02
6. Головні інженери 06.02-18.02
7. Чергові (змінні) інженери ТЕЦ, теплотехніки 06.02-18.02
13.03-25.03
8. Головні технологи та їх заступники
20.02-04.03
13.03-25.03
9. Інженери-технологи, змінні хіміки
20.03-01.04
27.03-08.04
10. Завідувачі заводськими і сировинними лабораторіями. Начальники лабораторій 27.03-08.04
11. Посадові особи і спеціалісти галузі з питань охорони праці за замовленням
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності роботи тракту подачі буряків і мийного відділення 16.01-21.01
2. Шляхи економії сировини, паливно-енергетичних ресурсів та інших матеріалів при переробці цукрових буряків січень-червень
3. Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва березень-квітень
4. Нове в технології очистки оборотних і стічних вод цукрового виробництва 20.03-25.03
5. Нове в теорії і практиці очистки і фільтрування соків і сиропу 20.03-25.03
6. Шляхи підвищення якості цукру та сучасні методи оцінки якості. Сертифікація продукції 27.03-01.04
7. Нове в теорії і практиці кристалізації цукру 03.04-08.04
8. Нове в теорії і практиці сокодобування 24.04-29.04
9. Розробка рекомендацій по переробці буряків урожаю 2016 р. серпень-вересень