ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів цукрової промисловості на 2018 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2018-ий рік .

Галузь знань: управління та адміністрування
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод навчання
1. Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності 05.02-17.02
2. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 19.02.-03.03
3. Головні бухгалтери, бухгалтери 12.03-24.03
4. Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу 14.05-26.05
5. Головні бухгалтери, бухгалтери 22.10-03.11
6. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12.11-24.11
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах та перспективи його розвитку за домовленістю
2. Трансформаційні зміни в діяльності підприємств в умовах розвитку ринкових відносин (економіка, фінанси, облік, податки) за домовленістю
3. Управління процесом активації ресурсів підприємств та визначення його ефективності за домовленістю
4. Організація роботи спеціалістів підприємств відповідальних за професійне навчання робітничих кадрів на виробництві за домовленістю
5. Товарні знаки: реєстрація, облік, використання та захист від недобросовісної конкуренції за домовленістю

Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Галузь знань:виробництво та технології
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Головні механіки та їх заступники.
Завідувачі механічними майстернями
15.01-27.01
29.01-10.02
2. Начальники змін. Начальники відділів
15.01-27.01
12.03-24.03
3. Начальники ТЕЦ та їх заступники
12.03-24.03
4. Технічні директори 05.02-17.02
5. Начальники виробничих відділів
05.02-17.02
6. Головні інженери 05.02-17.02
7. Чергові (змінні) інженери ТЕЦ, теплотехніки 05.02-17.02
12.03-24.03
8. Головні технологи та їх заступники
19.02-03.03
12.03-24.03
9. Інженери-технологи, змінні хіміки
19.03-31.03
26.03-07.04
10. Завідувачі заводськими і сировинними лабораторіями. Начальники лабораторій 26.03-07.04
11. Посадові особи і спеціалісти галузі з питань охорони праці за замовленням
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності роботи тракту подачі буряків і мийного відділення 15.01-27.01
2. Шляхи економії сировини, паливно-енергетичних ресурсів та інших матеріалів при переробці цукрових буряків січень-червень
3. Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва березень-квітень
4. Нове в технології очистки оборотних і стічних вод цукрового виробництва 19.03-24.03
5. Нове в теорії і практиці очистки і фільтрування соків і сиропу 19.03-24.03
6. Шляхи підвищення якості цукру та сучасні методи оцінки якості. Сертифікація продукції 26.03-31.03
7. Нове в теорії і практиці кристалізації цукру 16.04-21.04
8. Нове в теорії і практиці сокодобування 23.04-28.04
9. Розробка рекомендацій по переробці буряків урожаю 2018 р. серпень-вересень
Галузь знань:електрична інженерія
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод
навчання
1. Головні енергетики, начальники котельних 06.08-18.08
2. Посадові особи та спеціалісти з питань охорони праці
за домовленістю
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах бурякоцукрової промисловості за домовленістю
2. Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент: проблеми і перспективи за домовленістю
3. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах бурякоцукрової галузі за домовленістю