ІПДО НУХТ

Графік підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Укрвинпром на 2018 рік

В Інституті післядипломної освіти НУХТ (м. Київ, вул. Естонська, 8а ) на 2018-ий рік .

Галузь знань: управління та адміністрування
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїПеріод навчання
1. Керівники підприємств та їх заступники з комерційної діяльності 05.02-17.02
2. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 19.02.-03.03
3. Головні бухгалтери, бухгалтери 12.03-24.03
4. Спеціалісти відділів постачання, збуту та маркетингу 14.05-26.05
5. Головні бухгалтери, бухгалтери 22.10-03.11
6. Головні економісти, начальники ПЕВ, економісти 12.11-24.11
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Маркетингова діяльність підприємства в сучасних умовах та перспективи його розвитку за домовленістю
2. Трансформаційні зміни в діяльності підприємств в умовах розвитку ринкових відносин (економіка, фінанси, облік, податки) за домовленістю
3. Управління процесом активації ресурсів підприємств та визначення його ефективності за домовленістю
4. Організація роботи спеціалістів підприємств відповідальних за професійне навчання робітничих кадрів на виробництві за домовленістю
5. Товарні знаки: реєстрація, облік, використання та захист від недобросовісної конкуренції за домовленістю

Можливе проведення цільових семінарів і за іншою тематикою на замовлення, за рахунок підприємств

Галузь знань: електрична інженерія
1. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійними програмами

п/п
Посадові категоріїТривалість,
днів
Період навчання
1. Посадові особи та спеціалісти галузі з питань охорони праці за домовленістю за домовленістю
2. Головні енергетики, начальники котельних 12 17.09-29.09
2. Підвищення кваліфікації за програмами тематичних семінарів

п/п
Назва семінаруПеріод навчання
1. Шляхи підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю
2. Енергетичний аудит та енергетичний менеджмент: проблеми і перспективи за домовленістю
3. Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах молочної галузі за домовленістю