ІПДО НУХТ

Освітня діяльність

Про освітню діяльність ІПДО НУХТ

Основна освітня діяльність Інституту на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АА № 235177 від 18.11.2002 полягає в перепідготовці і підвищенні кваліфікації персоналу підприємств в області менеджменту, економіки і підприємництва, харчових технологій і інженерії, автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій, агрономії, зооінженерії і ветеринарії, енергетики, охорони праці і безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки.

В складі ІПДО функціонують 9 кафедр, 6 навчальних лабораторій, спеціалізований кабінет. Щорічно в інституті проходять навчання близько 10 тис. спеціалістів більш як 60 посадових категорій підприємств харчової й переробної промисловості всіх форм власності.

У 2000 році МОН України інституту надано ліцензію (серія АА № 005711) на право підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади.

Згідно з дозволом Комітету по нагляду за охороною праці України за № 99.ТУ.89 від 19 лютого 1999 року інститут проводить навчання спеціалістів з питань охорони праці та безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки. Державний департамент з нагляду за охороною праці надав новий дозвіл від 19 лютого 2002 р. № 13.02.30—80.42.0 на проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці в якому зазначено, що термін дії вищевказаного дозволу встановлено постійно.

Завідувача кафедри охорони праці доцента Шишкова В.З. та професора цієї ж кафедри Михайленка Л.Ф обрано академіками Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

Протягом 2002—2004 рр. викладачі кафедр опанували понад 40 нових навчальних курсів і дисциплін, які охоплюють сучасну, актуальну для галузей АПК, тематику: «Формування витрат, їх облік та методи оцінки на підприємствах АПК», «Нове в податковому законодавстві та гармонізація бухгалтерського і податкового обліку» (кафедра ринкової економіки); «Автоматизація проектної діяльності на основі використання AutoCad-2000», «Комп'ютерні технології автоматизації проектно-конструкторських робіт», «Персональний комп'ютер в організаційній та управлінській діяльності», «Підвищення ефективності використання засобів обчислювальної техніки в нормативно-дослідній роботі», «Ведення документообігу в архівній справі засобами MS-Office 2000», «Комп'ютеризовані засоби документування нормативної інформації»; «Шляхи економії паливно-енергетичних ресурсів на технологічні потреби при переробці буряків», «Нове в теорії і практиці кристалізації цукру, «Нове в теорії і практиці сокодобування», «Нове в теорії і практиці очистки і фільтрування соків і сиропів»; «Сучасні вимоги до якості та безпеки харчових продуктів», «Функціональні тваринні білки для ковбасного виробництва»; «Виготовлення харчоконцентратної продукції методом екструзії», «Технологічний, лабораторний та виробничий контроль вмісту цукру в хлібобулочних виробах»; «Особливості сільськогосподарських підприємств в умовах орендного використання землі», «Сучасні гібриди цукрових буряків, рекомендовані для впровадження у виробництво», «Нова ґрунтообробна і збиральна техніка», «Українська інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків з використанням новітньої ґрунтообробної та збиральної техніки».

Група спеціалістів на практичному занятті з насінництва цукрових буряків

Група спеціалістів на практичному занятті з насінництва цукрових буряків. Турбівський бурякорадгосп Вінницької області.

Професор, зав.кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів О.Б. Бутнік-Сіверський проводить заняття в методичному кабінеті.

Професор, зав. кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів О.Б. Бутнік-Сіверський проводить заняття в методичному кабінеті.

Для підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій розроблено програми короткострокових семінарів з актуальної тематики:

  • Бухгалтерський облік з урахуванням національних положень (стандартів).
  • Економіка підприємства, фінансово-господарська діяльність та податковий менеджмент (семінар-практикум).
  • Актуальні питання державного регулювання трудових відносин, заробітної плати та система розрахунків підприємств з бюджетом і цільовими фондами.
  • Управління акціонерними товариствами, організація праці та соціальний захист працюючих.
  • Організація агропромислового виробництва в несприятливих екологічних умовах.
  • Техніка аналізів насіння буряків і проблеми насінництва.

Починаючи з 2002 р. викладачами кафедри біотехнології ІПДО к.т.н. В.М. Поповою, доц. О.П. Осипенком та науковцями УкрНДІспиртбіопрод проводиться для фахівців спиртогорілчаної галузі двотижневий навчальний семінар з вивчення основ професійної дегустації лікеро-горілчаних напоїв.

Учасники цільового семінару професійних дегустаторів напоїв.

Учасники цільового семінару професійних дегустаторів напоїв.

У 2001 р. д.т.н., професором кафедри біотехнології Л.В. Левандовським одержано (у співавторстві) 14 патентів України. Старший викладач цієї ж кафедри В.М. Попова отримала 4 патенти на винаходи.

Професійні програми підвищення кваліфікації (ПППК)

У 2001—2003 році інститут працював над розробкою і складанням професійних програм підвищення кваліфікації (ПППК). Професійні програми підвищення кваліфікації визначають обов'язковий мінімум змісту, термін навчання і розподіл навчального часу, а також форми контролю. Вони складені відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик і конкретизують професійні завдання та сукупність умінь і знань, якими мають оволодіти слухачі в результаті навчання. Програми побудовані за модульним принципом: їх структура формується з трьох складових (загальної, функціональної і галузевої), кожна з яких містить навчальні блоки, які в свою чергу, складаються з окремих навчальних модулів. Загальний термін підвищення кваліфікації, визначений професійною програмою, становить 144 (216) год., включаючи самостійну підготовку слухачів. Програма передбачає денну (з відривом від виробництва) форму проведення навчання. Модульний принцип побудови програм і розроблене методичне забезпечення дозволяють здійснювати їх реалізацію поетапно за окремими блоками (модулями) у формі циклу короткотермінових цільових семінарів або тематичних постійно діючих семінарів. Окремі навчальні модулі можуть включатись до плану самоосвіти працівника.

У 2003 р. було опубліковано окремим збірником погоджені з НАЦУ «Укрцукор» ПППК для головних інженерів, начальників змін, головних механіків і завідувачів механічними майстернями, головних технологів, інженерів-технологів, змінних технологів цукрових заводів.

Протягом 2000—2004 рр. розроблено та затверджено ПППК спеціалістів для всіх галузей харчової й переробної промисловості.

Спеціалізація — актуальна форма підвищення кваліфікації

У 2003 р. розпочато, а в липні 2004 року завершено навчання групи з 22 фахівців бурякоцукрового комплексу із спеціалізації «Насінництво цукрових буряків».

Потенціал цього аграрно-промислового сектора, пов'язаний з кліматичними і природними ресурсами для вирощування сировини, традиційно високим рейтингом цукрової індустрії в стратегії вітчизняної економіки, а також надзвичайною необхідністю забезпечення населення продуктами харчування, привертає пильну увагу інвесторів, як і багато підприємств м'ясопереробної, молочної, олієжирової галузей.

Кафедра сільськогосподарського виробництва у переробній промисловості у складі доцентів О.Є. Панченка (завідувач кафедри), С.В. Нездолі, М.І. Карасюка, Т.М. Олійник, А.Г. Мацебери, а також науковці Інституту цукрових буряків, Інституту цукрової промисловості УААН, Держнасінінспекції, Міністерства аграрної політики навчали досвідчених господарників, керівників підприємств, агрономів.

Оголошено набір у наступну групу із спеціалізації «Насінництво цукрових буряків».

З 2001 р. кафедра хлібопекарського і кондитерського виробництв підвищує кваліфікацію спеціалістів макаронного та харчоконцентратного виробництва (к.т.н., доц. Г.І. Волощук).

У 2004 р. створено і затверджено програму «Технологія харчових концентратів» на очно-заочне навчання обсягом 600 навчальних годин (з них 320 год. — аудиторні: лекції, лабораторні, практичні, 280 год. — курсове та дипломне проектування) з видачею диплома спеціаліста про перепідготовку державного зразка. Форма проведення занять — очно-заочна.

Програма призначена для поглибленої перепідготовки спеціалістів технологічного профілю харчової промисловості, оскільки базовий університетський курс «Технологія харчових концентратів» має обсяг лише 36 годин за спеціальністю. Програму складено на основі вимог до кваліфікації інженерів-технологів, завідувачів лабораторій виробництва харчових концентратів обідніх страв, сухих сніданків, дитячого харчування, дієтичних продуктів з вівса, картоплепродуктів, прянощів, кави та напоїв, що замінюють каву, і узгоджена з керівництвом ЗАТ «Укркондитер» та Укрпродспілки.

З 1 листопада поточного року запрошуємо фахівців опанувати спеціальність, яка користується попитом, — харчоконцентратне виробництво в Україні має надзвичайно високий потенціал розвитку. Презентація курсу спеціалізації відбудеться на виставці «Хліб України'2004» 29.09—1.10.2004 в Одесі (Морський вокзал) та під час виставки «Ласощі'2004» на науково-практичному семінарі 12.11—14.11.2004 у виставковому центрі «Акко Інтернешнл».

У 2004 році Інститут планує відкриття набору на навчання із спеціалізації «Управління цукровим виробництвом» для начальників виробництва цукрових заводів — спільної розробки викладачів кафедри цукру і цукристих речовин та кафедри ринкової економіки, обліку і фінансів.

Готується до відкриття спеціалізації «Технологія виробництва сирів» (кафедра переробки м'яса й молока).

На виконання Указу Президента України від 14.09.2000 р. № 1072 «Про програму інтеграції України до Європейського союзу» урядом розробляється і впроваджується деталізована програма наближення природоохоронного законодавства до законодавства ЄС. Інтеграція України до Європейського союзу має здійснюватися шляхом створення правової, нормативно-методичної та організаційної бази, гармонізованої з європейською, яка має відповідати вимогам національної та загальноєвропейської екологічної безпеки. Набув чинності і виконується Закон України «Про програму формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 роки».

Сьогодення вимагає розширення екологічних пріоритетів у напрямах інноваційної політики: вкладання інновацій в екологічне оздоровлення і відтворення природного потенціалу; розвиток інноваційного екологічного підприємництва, створення екосоціотехнопарків; постійне вдосконалення систем екологічного управління; формування еколого-інноваційного потенціалу регіонів і відповідних інноваційних інфраструктур.

У 2000 році в Україні було затверджено «Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 рр.» Інститут бере участь у виконанні програми — кафедра надзвичайних ситуацій в галузях АПК розробила програму спеціалізації для спеціалістів харчової й переробної промисловості «Екологічний менеджмент».

 


  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню користувача