ІПДО НУХТ

Історія розвитку кафедр

У 1975 р. на кафедрі обліку й економічного аналізу, очолюваній професором М.І. Солопенком, у складі якої працювали викладачі Л.І. Старовойтенко, Л.С. Білозерський, С.Ф. Обозний, Л.С. Щур, — для забезпечення навчального процесу було організовано лабораторію обчислювальної техніки і оснащено її півавтоматами «Soemmtron» та мікрокалькуляторами «Електроніка МК-54». Завідувач лабораторії — М.Г. Забожко.

У 1976 р., після проголошення XXV з'їздом партії наступної п'ятирічки п'ятирічкою ефективності і якості, кафедру разом з лабораторією було реорганізовано у кафедру АСУ ТП (автоматичних систем управління технологічними процесами), і очолив її доц. Є.Д. Сінельніков. у складі кафедри працюють доценти Гершевич Ю.Ф., Сільвестрова Е.Д., Обозна Н.В., Марченко В.Т., ст. викладачі Зінкевич С.С., Лисенко Н.М.

Віддзеркалюючи процеси розвитку інформатизації, кафедра переживала перетворення і кадрові перестановки відповідно до рівня сприйняття суспільством новітніх досягнень науки і техніки. з оснащенням кафедри машинами «Роботрон» вона здобуває назву за основним навчальним напрямом: кафедра сучасної обчислювальної техніки. Очолює кафедру доцент Сільвестрова Е.Д.

Колектив кафедри АСУ ТП

Колектив кафедри АСУ ТП

Сільвестрова А.М. проводить заняття

Завідувач кафедри доцент Сільвестрова А.М. проводить заняття. 1984 рік

Доцент Федоров М.О.

Доцент Федоров М.О. 1985 рік

Кафедру сучасної обчислювальної техніки створено у 1988 році, у 1992 р. її перейменовано на кафедру інформатики та обчислювальної техніки. Завідувач кафедри — Цивін Михайло Наумович, к.т.н., доцент.

В 2002 році завідувачем кафедри був призначений к.т.н. Дець Георгій Дмитрович. У різний час на кафедрі викладали професори: Вітвіцький В.В., Орлатий М.К., доценти: Іоніна Л.М., Кузнєцов О.П., Левченко В.В., Недвига М.П., Садовенко В.С., Попов Ю.М., Нелін Є.А., Петренко О.Я., Вусатюк А.І., старші викладачі Арабулі Т.В. та Семенюк В.С.

Колектив кафедри АСУ ТП

Проф. О.Б. Бутнік-Сіверський та доц. М.Н. Цивін надають консультації

Заняття проводить доц. Є.А. Нелін

Заняття проводить доц. Є.А. Нелін

Кафедра інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та обчислювальної техніки. 1992 рік

Вусатюк проводить заняття

Заняття проводить доцент А.І. Вусатюк

Кафедра сьогодні

З 2006 року кафедру інформатики та обчислювальної техніки очолює к.т.н. Петренко О.Я. На теперішній час на кафедрі працюють к.ф-м.н. доцент Герасін О.І., к.ф-м.н. доцент Левченко В.В., старші викладачі Арабулі Т.В. та Бондаренко В.В. Навчальну лабораторію обчислювальної техніки очолює Забожко М.Г., в складі лабораторії працюють провідний інженер системний адміністратор к.т.н. Вусатюк А.І., інженер I категорії Кудренко Н.Г.

Петренко Олександр Якович

Петренко Олександр Якович, завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Вусатюк Андрій Іванович

Вусатюк Андрій Іванович, к.т.н., провідний інженер, системний адміністратор

Забожко Марія Григорівна

Забожко Марія Григорівна, завідувач лабораторії

Арабулі Тетяна Володимирівна

Арабулі Тетяна Володимирівна, ст. викладач

Коваленко Галина Василівна

Коваленко Галина Василівна, ст. лаборант

Від моменту свого заснування кадровий склад кафедри, напрямки її навчальних, методичних та наукових інтересів визначалися як потребами галузі, так і ходом світового та внутрішнього розвитку засобів обчислювальної техніки та відповідного програмного забезпечення.

Бути на крок попереду інформаційних запитів галузевих структур (починаючи від апарату управління галуззю до найвіддаленіших спеціалізованих підприємств з усієї України), визначати й оперативно задовольняти потреби у підготовці кваліфікованих користувачів інформаційних застосувань — таким є шлях цього навчального підрозділу.

Традиційно слухачами кафедри є практично всі категорії працівників: від керівників підприємств, їхніх заступників, фахівців фінансів і права (бухгалтерів, плановиків, обліковців, юристів) до співробітників канцелярій, архівів та відділів кадрів, спеціалістів з реклами та зв'язків із громадськістю, бібліотекарів, архівістів, літературних та художніх редакторів, коректорів.

Велика частка навчального процесу на кафедрі полягає у підвищенні кваліфікації наукових працівників та аспірантів науково-дослідних інститутів та установ агропромислового комплексу і харчової промисловості, викладачів галузевих середніх спеціальних та вищих навчальних закладів в частині використання сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

Кафедра має досвід навчання та підвищення кваліфікації різних категорій населення: школярів старших класів середньої школи, студентів вищих навчальних закладів, керівних працівників та спеціалістів агропромислового комплексу та харчової промисловості, тимчасово незайнятого населення.

Напрямки навчання
Кафедра здійснює ефективне навчання та підвищення кваліфікації за напрямами:  

 • сучасна комп'ютерна грамотність та професійна робота в інформаційному середовищі з офісними застосуваннями;
 • інформаційно-пошукові системи і бази даних,
 • комп'ютерна графіка та дизайн у науково-дослідній та презентаційній діяльності;
 • комп'ютерні видавничі системи та технології у науково-дослідній, виробничій та презентаційній діяльності;
 • комп'ютеризований бухгалтерський облік на підприємствах різної форми власності;
 • автоматизовані системи проектування;
 • статистичний аналіз, планування експерименту та імітаційне моделювання;
 • комп'ютеризована комунікація та документообіг на базі глобальної мережі Internet, локальних мереж та факсимільна передача даних;
 • інформаційне облаштування робочого місця користувачів ПЕОМ — встановлення програмного забезпечення, його обслуговування, захист від несанкціонованих впливів та оптимізація узгодження виробничих завдань із можливостями програмного забезпечення за критеріями фахової підготовки користувачів, швидкодії та фінансових витрат;
 • підвищення ефективності використання засобів обчислювальної техніки оператором (швидкісний набір текстів, оперативне отримання та редагування текстових і графічних матеріалів);
 • підготовка виробничих, навчально-методичних, наукових та довідкових матеріалів і посібників до опублікування в сучасному електронному вигляді.
 • створення сучасних презентаційних матеріалів.
 • інформаційна безпека у комп'ютерних системах.
 • технології виконання обчислень в електронних таблицях.
 • підготовка до тестів ECDL (The European Computer Driving Licence, Європейські комп'ютерні права).

.

Навчальні класи кафедри обладнано сучасними засобами обчислювальної техніки. Заняття проводяться в групах малої чисельності (від 8 осіб у групі) з урахуванням поточної підготовки слухачів. Навчальні плани та програми, а також час, тривалість і форми занять узгоджуються із замовниками.

Колективом викладачів кафедри підготовано посібник «Персональний комп'ютер для післядипломної освіти та самоосвіти».

Доцент Дець Г.Д. розробив «Російсько-український, українсько-російський словник часто вживаних мовних зворотів ділових паперів» у сучасній електронній формі, електронну версію курсу лабораторних робіт із застосування системи управління базою даних Access, електронну версію методичних рекомендацій з десятипальцевого швидкісного набору на клавіатурі (у співавторстві), тренінгово-тестувальний комплекс ТРЕНІНГ+ТЕСТ для підготовки та перевірки знань у взаємодії з персональним комп'ютером — для різних категорій слухачів.

У навчальному процесі активно використовується також ряд методичних розробок викладачів кафедри:

 • Арабулі Т.В. Сучасна методика підвищення ефективності набору тексту.
 • Вусатюк А.І. Виконання малюнків до поліграфічних видань засобами програми векторної техніки.
 • Вусатюк А.І. Підвищення ефективності документування інформації засобами текстового редактора MS Word.
 • Петренко О.Я. Автоматизація проектної діяльності на основі використання AutoCAD-2000.
 • Петренко О.Я. Основи створення сучасних гіпертекстових документів.
 • Бондаренко В.В. Електроний навчальний посібник "Створення презентацій засобами MS Powerpoint".
 • Арабулі Т.В., Бондаренко В.В., Петренко О.Я., Садовенко В.С. Інформаційне забезпечення роботи сучасного офісу на базі програм MS Office 2010.

Наукова робота кафедри ІОТ протягом останніх років спрямована на підвищення ефективності комп'ютеризованого навчального процесу в післядипломній освіті, поліпшення ергономічних показників дидактичної інформації.

В результаті розроблено й запроваджено до навчального процесу кафедри й інституту ряд навчальних посібників в електронній формі, чим досягнуто підвищення якості засвоєння навчального матеріалу, удосконалено тренінгову складову підготовки, об'єктивізовано оцінку знань та навичок слухачів.

 

Історія розвитку кафедри з надзвичайних ситуацій в галузях АПК

У 1971 році наказом по Міністерству харчової промисловості УРСР № 100 від 26.02.71 «Про вдосконалення структури Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Мінхарчопрому УРСР» за підписом заступника Міністра харчової промисловості В.М. Дружиніна, який займався питаннями навчання кадрів, було ліквідовано факультет підвищення кваліфікації без відриву від виробництва і створено кафедральну структуру, до якої входила і кафедра цивільної оборони. Основним напрямом роботи була організація та ведення цивільної оборони на підприємствах харчової промисловості та сільського господарства у мирний та військовий час. Перший начальник кафедри — П.Т. Кононенко.

У 1972 р. кафедру очолив доц. А.І. Зайцев. До складу кафедри входили ст. викладачі: Кононенко П.Т., Ігнатов А.Ф., Горбунов В.І., Орлов Н.М., Жуков А.А., Кочетов П.Ф., Мітяков В.І., Федоров М.А., Дроздов С.Т.

У 1983 р. кафедра дістала назву — Кафедра ЦО і мобілізаційної роботи на підприємствах Держхарчопрому України. Завідувач кафедри — К.військ.н., доц. М.С. Тібірьков.

У 1985 р. створено лабораторію хімічного та дозиметричного контролю, яку очолила С.В. Вишняк, до складу лабораторії входили інженери Артемова Л.С., Скіданова Є.Е., Костенко Т.В., Пімкіна О.

Зайцев А.І.

Зайцев А.І. доцент, к.в.н. завідувач кафедри цивільної оборони з 1972 р.

Артемова Л.С. та Костенко Т.В.

Артемова Л.С. та Костенко Т.В. в лабораторії хімічного та дозиметричного контролю. 1985 р.

Подолання наслідків аварії на ЧАЕС

Аварія на Чорнобильській АЕС поставила перед людством питання виживання в умовах техногенних катастроф, і робота кафедри, починаючи з 1986 р. впродовж вісімнадцяти років поспіль полягала у польових вимірюваннях зон, небезпечних для проживання і землеробства, відряджень та роботи у забороненій зоні, складанні методик обчислення рівнів радіації, участі у міжнародних конференціях, теоретичних і практичних дослідженнях і водночас — навчанні багатьох тисяч радіологів підприємств, завідувачів лабораторій радіологічного контролю, організаторів служб. у листопаді 1986 р. кафедра реорганізується у радіологічний факультет, який очолює переведений з Інституту ядерної фізики АН України к.т.н. В.Ф. Авсеєнко. Кафедра радіології та надзвичайних ситуацій на підприємствах Держхарчопрому та кафедра сільськогосподарської радіології (зав. кафедри — К.с-г.н. доц. О.Є. Панченко), лабораторія радіометрії та індивідуального дозиметричного контролю (завідувач О.П. Кочетов), лабораторія хімічного контролю (завідувач Ю.М. Зенюхов), лабораторія спектрометрії та радіохімії (завідувач Р.М. Рибачковська) обладнані сучасними приладами, складали основу факультету. Навчання радіологів проводили: проф. В.Ф. Авсеєнко, проф. Ф.Т. Циганков, доц. Крівцов, к.б.н., доц. А.С. Соболєв, к.військ.н., доц. М.С. Тібірьков, к.мед.н., доц. Г.О. Горяна, к.мед.н., доц. А.Г. Санова, к.м.н., доц. А.Б. Цибін, доц. А.І. Зайцев, ст. викладачі: П.Ф. Кочетов, М.І. Горбунов, С.Т. Дроздов, М.С. Нетреба, О.П. Кочетов, В.І. Мітяков, В.Ф. Хоробрих, викладачі Р.М. Рибачковська, Ю.М. Зенюхов.

За участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС професора В.В. Авсеєнка відзначено грамотою Міністерства оборони СРСР і подякою Президії Академії наук СРСР.

Близько 13 тисяч керівників з питань перепрофілювання сільськогосподарських робіт на забрудненій території, радіоекологів, дозиметристів підготовлено, перепідготовлено, атестовано у Чорнобильській комісії МНС України.
Авсеєнко Василь Федорович

Авсеєнко Василь Федорович, к.т.н., професор, завідувач кафедри у 1986—2001 рр.

В.Ф. Авсеєнко серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС

В.Ф. Авсеєнко (у центрі) серед ліквідаторів аварії. ЧАЕС, 10 червня 1986 року

Лабораторія радіологічного і дозиметричного контролю

Лабораторія радіологічного і дозиметричного контролю, 1987 рік

професор В.Ф. Авсєенко на АЕС Барсабек

Зав. кафедри радіології професор В.Ф. Авсєенко на АЕС Барсабек, Швеція. 1996 рік

Видано навчальні посібники:

 1. Авсеєнко В.Ф. Дозиметричні та радіометричні прилади та вимірювання. — К.: Урожай, 1991. — 144 с.
 2. Авсеєнко В.Ф. Дозиметрія в побуті. — К.: Знання, 1991. — 64 с.
 3. Авсеєнко В.Ф. Організація робіт на підприємствах АПК у надзвичайних ситуаціях. — К.: ІПК Мінагрополітики України, 2001. — 50 с.

2001 рік. Радіологічний факультет реоганізовано в кафедру з надзвичайних ситуацій та лабораторію екології.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Зав. кафедри — К.б.н., доцент Соболєв Андрій Сергійович, академік Академії Екології; професор, к.т.н. Авсеєнко В.Ф.; доцент, к.м.н. Санова А.Г.; ст. викладачі: Нетреба М.С., Хоробрих В.Ф.

Напрями роботи кафедри

 • Екологія харчових підприємств та харчових продуктів.
 • Радіологія, радіобіологія та радіоекологія.
 • Організація роботи підприємств АПК з питань ЦО та надзвичайних ситуацій.

Кафедрою розроблено Професійні програми підвищення кваліфікації (ПППК) за цими напрямами, навчальна програма спеціалізації «Екологічний менеджмент». Започатковано цикл семінарів з менеджменту безпечності та якості харчових продуктів відповідно до ДСТУ 4161-2003 та вивчення і розробки на підприємствах системи управління безпекою харчових продуктів HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — Аналіз ризиків і критичні точки контролю). Створено комп'ютерний клас, де проводиться підготовка до атестації у Чорнобильській комісії МНС України, оснащено лабораторію, в якій проводиться 27 навчальних лабораторних практикуми.

Охорона довкілля

Від часу проголошення незалежності у 1991 році Україна доклала значних зусиль щодо впровадження норм екологічного права для регулювання в ключових секторах охорони довкілля.

На початок 2003 року земельний фонд України складав 60,4 млн гектарів. Значна частка земельної площі (69,3% або 41,8 млн. га) — це сільськогосподарські угіддя, у структурі яких 78% (32,5 млн. га) припадає на ріллю.Україна має унікальний масив чорноземних грунтів — понад 20% світових ресурсів. Зразок цих грунтів як «Еталон чорнозему», взятий із Добровеличківського району Кіровоградської області, знаходиться у Парижі — в Лабораторії земельних ресурсів Європи. Сільськогосподарська освоєність території досягла 72%, ступінь розораності земельної площі — 56%. Найбільш цінними серед природних ресурсів, за оцінками Ради з вивчення продуктивних сил України, є земельні (72%) та мінерально-сировинні (26%).

Але це не знижує економічного та екологічного значення водних, лісових, рекреаційних ресурсів, тваринного та рослинного світу для створення належних умов життєдіяльності та збалансованого розвитку держави.

Кафедра працює над науковим дослідженням: «Вивчення закономірностей міграції забруднюючих речовин у ланцюгу: ґрунт — рослина — тварина — продукти переробки рослинництва, тваринництва — продукти харчування — раціон харчування людини. Методичні рекомендації щодо прогнозування вмісту токсинів в продуктах харчування в конкретному регіоні України».

Метою дослідження за даним напрямом є вивчення закономірностей міграції забруднюючих речовин, до яких належать важкі метали, радіонукліди, нітрати. Розроблена методика дає можливість рекомендувати заходи щодо зменшення надходження забруднюючих речовин до харчових продуктів, а отже і до організму людини.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, надають науково-методичну підтримку у галузевих виставкових заходах.

Участь у виставках. Поширення інформації про безпеку життєдіяльності

На виставках «Хліб України» та «Салон напоїв» у 2002 та 2003 рр. в Одесі та на «ALKO&SOFT» (м. Київ, організатор фірма «АККО ІНТЕРНЕШНЛ»), доц. А.С. Соболєвим проведено цикл семінарів:

 • «Використання напоїв у несприятливих екологічних умовах для оздоровлення людини. Радіопротекторна дія, імунозахист».
 • «Безпека харчових продуктів. Впровадження системи НАССР на підприємствах харчової й переробної промисловості».

Доц. А.Г. Санова виступила з доповіддю «Санітарно-гігієнічні вимоги до води у кондитерському виробництві» у семінарі на виставці «Ласощі'2003».

Кафедра з надзвичайних ситуацій в галузях АПК

Кафедра з надзвичайних ситуацій в галузях АПК

У липні 2004 р. завідувач кафедри надзвичайних ситуацій у галузях АПК, к.б.н., доцент А.С. Соболєв взяв участь у конференції з реалізації Програми «Соціальне здоров'я особистості» Академії соціально-економічних технологій (АСЕТ) при сприянні держадміністрації Подільського району у м. Києві на період 2004—2010 рр. у своїй доповіді «Екологія здоров'я людини XXI століття» А.С. Соболєв презентував спеціалізацію «Екологічний менеджмент», яка розроблена кафедрою Інституту.

Соболєв Андрій Сергійович

Соболєв Андрій Сергійович

к.б.н., доцент, зав. кафедри надзвичайних ситуацій в галузях АПК, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності

Видано навчальний посібник «Сучасні методи менеджменту безпечності харчових продуктів. Система НАССР».— К.:ІПДО НУХТ, 2004.

Наукова програма кафедри з надзвичайних ситуацій в галузях АПК «Розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської сировини та продуктів харчування на екологічно несприятливих територіях»

Вступ

Національна безпека держави, що донедавна розглядалась переважно з точки зору обороноздатності країни, підтримання політичної і соціальної стабільності в суспільстві, нині залежить від стану навколишнього природного середовища, що останнім часом надзвичайними високими темпами виснажується, забруднюється і деградує. Забрудненість харчової сировини та харчових продуктів уже сьогодні в більшій частині регіонів України сягає надзвичайно високого рівня, яке спричиняється промисловими викидами, неправильним застосуванням хімічних добрив, пестицидів, гербіцидів, тощо.

Комплекс шкідливих речовин акумулюється в ґрунті, який з часом стає джерелом подальшого їх розповсюдження по трофічним ланцюгам (ґрунт — рослина — тварина — людина). Забруднення, що потрапляють із навколишнього середовища в харчові продукти, мають різну хімічну структуру, найбільше значення з яких мають важкі метали, радіонукліди, хлорорганічні та фосфорорганічні сполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводи, нітрозаміни та інші.

Виробництво й вживання сільськогосподарської продукції, що виробляється на забруднених токсикантами сільськогосподарських угіддях, є однією з основних причин зростання екологічно залежних хвороб (хвороби, зумовлені порушенням обміну речовин, захворювань легень, онкологічні хвороби тощо).

Таким чином, на сучасному етапі розвитку України надзвичайної актуальності набуває завдання раціонального використання сільськогосподарських угідь, забруднених токсикантами, для виробництва і постачання гарантовано екологічно чистої сільськогосподарської продукції та її переробки в продукти харчування, що є підґрунтям для профілактики захворювань екологічно залежного генезу на рівні популяції, збереження здоров'я нації, її генофонду.

Нарешті, ринкова трансформація агропродовольчої сфери має здійснюватися одночасно з її екологічною адаптацією до навколишнього середовища. Без комплексного розв'язання цих органічно взаємозв'язаних завдань Україна не може розраховувати на істотне підвищення рівня власної продовольчої безпеки, підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва, що є передумовою підготовки України до вступу в СОТ, інтеграції у світовий економічний простір.

Мета наукової програми

Розроблення та впровадження інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської сировини та харчових продуктів на екологічно несприятливих територіях, спрямованих на виробництво і постачання гарантовано екологічно чистої сільськогосподарської продукції, підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва, підвищення якості харчування населення.

Основні напрями програми:

 • організація ведення агропромислового виробництва на техногенно забруднених сільськогосподарських угіддях;
 • визначення ступеню забруднення ґрунтів токсикантами;
 • розроблення заходів із комплексної реабілітації ґрунтів, забруднених токсикантами;
 • проведення моніторингу токсико-гігієнічних показників якості сільськогосподарської продукції та сировини, яка виробляється в екологічно несприятливих регіонах;
 • організація надання інформаційно-дорадчих послуг сільськогосподарським товаровиробникам різних форм господарювання щодо особливостей ведення агропромислового виробництва в екологічно несприятливих умовах;
 • розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської сировини на екологічно несприятливих територіях;

Очікувані наслідки реалізації наукової програми:

 • впровадження в практику сільського господарства нових технологій детоксикації та рекультивації забруднених токсикантами сільськогосподарських угідь;
 • організація виробництва якісної сільськогосподарської продукції на угіддях, забруднених радіонуклідами та токсичними забруднювачами;
 • утилізація й видалення токсичних відходів, зосереджених в упорядкованих звалищах;
 • розроблення науково обґрунтованої оцінки придатності сільськогосподарських угідь для виробництва екологічно чистої продукції;
 • поліпшення якості продуктів харчування, що виробляються на техногенно-забруднених територіях, зменшення надходження токсикантів до організму людини;
 • підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
 • зменшення кількості екологічно залежних захворювань населення;
 • розроблення та впровадження методики прогнозування вмісту радіонуклідів та токсичних речовин в продуктах харчування, виготовлених в конкретних регіонах України. Методика дає можливість пропонувати практичні рекомендації щодо необхідних заходів, за допомогою яких можливо буде зменшити наслідки надходження забруднюючих речовин до харчових продуктів і в кінцевому підсумку до організму людини.

Теоретичною основою практичних рекомендацій є наукові дослідження кафедри в яких вивчаються закономірності міграції забруднюючих речовин в ланцюгу: ґрунт — рослина — тварина — продукти переробки рослинництва, тваринництва — продукти харчування — раціон харчування людини.

Надмірне попадання забруднюючих речовин в біосферу викликає забруднення ґрунту і рослин у зв'язку з нагромадженням їх вище допустимих концентрацій, шкідливих для здоров'я людини. Тому важливого значення набуває питання про оптимальні і гранично допустимі кількості токсинів в ґрунтах різних агроландшафтів і шляхи регуляції нагромадження їх рослинами. як відомо, накопичення радіонуклідів, важких металів та інших забруднювачів залежить, в першу чергу, від особливостей елементарного ландшафту, особливо таких його показників як тип ґрунту та його фізико-хімічних та генетичних якостей, ботанічного складу рослинності та її продуктивності, особливостей поведінки РН та ВМ в різних ґрунтових умовах.

Дослідженнями охоплені найбільш поширені в Україні дерново-підзолисті, торф'янисті, торфово-болотні, чорноземи та сірі лісові ґрунти.

Важливим етапом наукової роботи є проведення дослідів по вивченню параметрів метаболізму забруднюючих речовин в організму основних видів сільськогосподарських тварин, закономірностей концентрації токсинів у продукції тваринництва.

Обов'язковими умовами розробки методики прогнозування вмісту забруднюючих речовин в продуктах харчування є вивчення впливу технологічних факторів на перехід цих речовин з сировини в продукти переробки рослинництва та тваринництва.

Наукові публікації

По темі науково-дослідної роботи співробітниками кафедри опубліковано більше 150 наукових праць, основні з них наведені в переліку:

 1. Соболєв А.С. Ефективність методів переробки забрудненої радіонуклідами сировини в промисловості: Методичний посібник з організації проведення науково-дослідних робіт у галузі сільськогосподарської радіології. — К., 1992.- С. 127.
 2. Соболєв А.С. Перспектива переробки молочної сировини забрудненої радiоактивними речовинами: Методичний посiбник з органiзацiї проведення науково-дослiдних робiт в галузi сiльськогосподарської радiологiї. — К., 1992.- С. 126.
 3. Соболєв А.С. Нормування надходження радiостронцiю в молоко, яке використовується для виробництва сирiв на територiях, що постраждали внаслiдок аварiї на ЧАЕС: Методичний посiбник з органiзацiї проведення науково-дослiдних робiт у галузi сiльськогосподарської радiологiї. — К., 1992.- С. 128—130.
 4. Впровадження розроблених технологічних проектів диференційного застосування контрзаходів в 5 критичних населених пунктах: Звіт про впровадження науково-дослідної роботи . № держреєстрації 0199У000600. К., 1999.
 5. Соболєв А.С. Впровадження розроблених технологічних проектів диференційованого застосування контрзаходів у 5 критичних населених пунктах.- Міжнародна конференція "П'ятнадцять років Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання": Збірка тез. — , К., 2001 — С.153.
 6. Sobolev A. et all. The use of Prussian Blue to reduce radiocaesium contamination of milk and meat produced on territories affected by the Chernobil accident. —International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOC-926. Vienna, Austria, 1997.- 80 p.
 7. Sobolev A. et all. Radioecological aspects of radiosorbents application and their place in the system of countermeasures on the contaminated territory of Ukrаine. The radiological conseguences of the Chernobyl accident.- ECSC-EC-EAEC, Brussels, Luxembourg, 1996.- P. 229—235
 8. Sobolev A. et all. Use of caesium binders to reduce radiocaesium contamination of milk and meat in Belarus, Russia and Ukraine.- Environmental Impact of Radionuclide Releases (IAEA-SM-339/153)539-547.- Vienna, 1995.- 24 р.
 9. Sobolev A. et all. Estimation of the balanse radiocaesium in the private farms of the Chernobyl zone and countermeasures with regard to the reduction of health risk for rural inhabitans. The radiological conseguences of the Chernobyl accident.- ECSC-EC-EAEC, Brussels, Luxembourg, 1996.- P. 319—325.
 

Історія розвитку кафедри охорони праці

Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів з філіалами у містах Вінниці та Одесі був створений у 1969 р. згідно з наказом Міністерства харчової промисловості УРСР від 25.08.69 № 339 на виконання Постанови Ради Міністрів УРСР від 08.08.69 № 472.

В усіх кафедральних програмах підвищення кваліфікації значної уваги приділялося охороні праці: на підприємствах і малої, і великої потужності інтенсивно впроваджувалась комплексна механізація та автоматизація технологічних процесів — складної і травмонебезпечної техніки.

З ЦІНС перейшли на кафедру техніки і технології хлібопекарського і кондитерського виробництв фахівці з охорони праці к.т.н., доц. В.Я. Вайлов, ст. викладач М.О. Казанський, на технологічному факультеті з 1985 р. працює доцент В.І. Тарадай. На м'ясо-молочному факультеті спеціалістів з охорони праці переробних підриємств, головних інженерів, механіків навчали доцент В.Т. Плахотний та ст. викладач В.П. Дорощук.

Вайлов В'ячеслав Якович

Вайлов В'ячеслав Якович, к.т.н., доцент

Плахотний Василь Трохимович

Плахотний Василь Трохимович, к.т.н., доцент кафедри переробки м'яса та молока

Казанський Микола Олександрович

Казанський Микола Олександрович, ст. викладач кафедри техніки і технології хлібопекарського і кондитерського виробництв

Група інженерів з В.Я. Вайловим.

Група інженерів з техніки безпеки з доцентом В.Я. Вайловим. 1984 рік

Група головних інженерів з В.М. Євдокимовим, В.Т. Плахотним, В.І. Зубковою

Група головних інженерів молокозаводів з доцентами В.М. Євдокимовим, В.Т. Плахотним, В.І. Зубковою. 1985 рік

Група головних інженерів молокозаводів з доцентом В.Т. Плахотним

Група головних інженерів молокозаводів з доцентом В.Т. Плахотним. 1989 рік

Кафедра охорони праці створена в січні 1995 року для задоволення потреб у підвищенні кваліфікації з питань охорони праці, техногенної безпеки та безпеки експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки посадових осіб і спеціалістів підприємств галузей харчової та переробної промисловості.

З початку утворення на кафедрі працювали викладачі: доц. Шишков В.З. (завідувач кафедри), проф. Михайленко Л.Ф., доц. Вайлов В.Я., доц. Тарадай В.І., доц. Мекинян Ю.Г.

Згідно з дозволом Комітету по нагляду за охороною праці України за № 99.ТУ.89 від 19 лютого 1999 року інститут проводить навчання спеціалістів з питань охорони праці та безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки. Державний департамент з нагляду за охороною праці надав новий дозвіл від 19 лютого 2002 р. № 13.02.30—80.42.0 на проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці в якому зазначено, що термін дії вищевказаного дозволу встановлено постійно.

Завідувача кафедри охорони праці доцента Шишкова В.З. та професора цієї ж кафедри Михайленка Л.Ф. обрано академіками Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

Для проведення навчальної роботи на кафедрі опрацьовано всі необхідні навчально-тематичні плани як на галузях промисловості, так і по категоріях слухачів. Підготовлено 6 методичних посібників викладачами кафедри та в установленому порядку затверджено 55 нормативно-правових документів з охорони праці для хлібопекарської галузі.

Навчальну лабораторію з охорони праці при кафедрі оснащено 12 найсучаснішими ПЕОМ, на яких встановлені навчально-контрольні комплекси з актуальною, на рівні 2004 року, нормативно-правовою базою з охорони праці. Ці комплекси містять адаптований навчальний матеріалу відповідно до категорій слухачів, що дозволяє задовольнити вимоги щодо навчання та перевірки знань слухачів в обсязі посадових доручень по всій нормативно-правовій базі з охорони праці.

Крім проведення занять в стінах Інституту, кафедра приділяє значної уваги проведенню навчально-консультативної роботи на підприємствах харчової й переробної галузей. Особливостями проведення такої роботи є те, що для підвищення ефективності та з метою врахування особливостей підприємства проводиться попередній аудит стану охорони праці на підприємстві.

Кафедра опрацьовує і повністю адаптує до потреб конкретних підприємств нормативно-правові документи з охорони праці, зокрема, положення по управлінню охороною праці та інші, пакети документів газової, електротехнічної, теплотехнічної служб, пакети посадових інструкцій з урахуванням вимог охорони праці, пакети Інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт тощо. Викладачі кафедри включені до складу комісії по перевірці знань з питань охорони праці Державного департаменту продовольства МінАП України та всіх галузевих формувань.

На кафедрі працювали:

 • доцент Шишков В.З. завідувач кафедри, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, автор близько 90 наукових та науково-методичних праць,
 • доц. Вайлов В.Я. (видано 22 наукові та науково-методичні роботи)
 • доц. Тарадай В.І. (видано близько 40 наукових та науково-методичних праць, в тому числі один підручник, автор міжнародних та вітчизняних патентів на винаходи),
 • ст. викл. Морозовський С.Є.,
 • ст. викл. Шишков А.В.
Шишков Валерій Зіновієвич

Шишков Валерій Зіновієвич, к.т.н., доцент, завідувач кафедри охорони праці з 1995 р.

Морозовський Сергій Євгенович

Морозовський Сергій Євгенович, ст. викладач

Шишков Андрій Валерійович

Шишков Андрій Валерійович, ст. викладач

У середньому за рік на кафедрі проходить навчання понад тисячу слухачів, які відповідно до Закону "Про охорону праці" після навчання проходять перевірку знань у комісіях відповідного рівня та отримують посвідчення встановленого зразка.

В науково-технічних журналах надруковано ряд статей з нагальних проблем управління охороною праці та проведення навчання персоналу підприємств. Викладачі кафедри виступають з доповідями на міжнародних та галузевих конференціях та семінарах з охорони праці.

Значний вклад в стабільну роботу кафедри вносять інженер лабораторії Христинченко С.Г. та ст. лаборант кафедри Мартинюк Г.М.

Весь колектив кафедри проводить велику підготовчу роботу з опрацювання навчально-методичного комплексу ланів і програм післядипломної підготовки спеціалістів з охорони праці за 600-годинною програмою для заочного навчання.

 

Історія розвитку кафедри економіки, обліку та фінансів

У 1971 році наказом по Міністерству харчової промисловості УРСР № 100 від 26.02.71 «Про вдосконалення структури Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Мінхарчопрому УРСР» утворено в Інституті кафедри, серед них:

 • Економіки, організації і планування виробництва.
 • Права і управління виробництвом.

Історія трансформації кафедри економіки, обліку та фінансів

Кафедра економіки, організації і планування виробництва. (1971—1988 рр.)

Факультет економіки і управління (1988—1990 рр.)

 • кафедра економіки й ефективних форм інтеграції виробництв;
 • кафедра управляння і соціального розвитку трудових колективів;
 • кафедра правового забезпечення виробництва (проф. Беззуб Б.С.)
 • кафедра бухгалтерського обліку (к.е.н. доцент Білозерський Л.С.)
 • кафедра сучасної обчислювальної техніки;
 • кафедра організації і методики виробничо-економічного навчання;
 • кафедра цивільної оборони.

Факультет економіки і управління (1990 р.)

 • кафедра економіки й ефективних форм інтеграції виробництв;
 • кафедра управляння і соціального розвитку трудових колективів;
 • кафедра правового забезпечення виробництва;
 • кафедра бухгалтерського обліку;
 • кафедра сучасної обчислювальної техніки;
 • кафедра організації і методики виробничо-економічного навчання.

Факультет економіки і управління (1991р.)

 • кафедра економіки й ефективних форм інтеграції виробництв;
 • кафедра управляння і соціального розвитку трудових колективів;
 • кафедра правового забезпечення виробництва;
 • кафедра обліку, фінансів та аналізу;
 • кафедра сучасної обчислювальної техніки.

Факультет ринкових відносин і зовнішньо-економічної діяльності (1992—1994 рр.)

 • кафедра ринкових відносин і підприємництва;
 • кафедра права і менеджменту;
 • кафедра обліку, фінансів та аналізу;
 • кафедра інформатики та обчислювальної техніки.

Факультет ринкових відносин і зовнішньо-економічної діяльності (1994—2000 рр.)

 • кафедра ринкової економіки, обліку та фінансів;
 • кафедра права і менеджменту;
 • кафедра інформатики та обчислювальної техніки.

Факультет ринкових відносин і зовнішньо-економічної діяльності (2000—2001 рр.)

 • кафедра ринкової економіки, обліку та фінансів;
 • кафедра інформатики та обчислювальної техніки.

Кафедра ринкової економіки, обліку та фінансів (з 2001 року).

Штатний склад кафедр

Кафедра економіки харчових виробництв

Соколовська Є.Г., Роздобудько М.М., Старовойтенко , Білозерський Л.С., Ковальська Г.П., Родіонова О.Є., Черніговець З.І., Берестецька Л.М., Приходько А.І.

Кафедра економіки цукрового і бродильного виробництв

Професор Борщевський П.П., професор Старовойтенко І.П. (у 1981—83 рр.), професор Гончар А.Ф. (з 1977 р.), доценти: Зеленко В.А., Кольга В.Д., Павленко Є В., Блащук Г.Я., Амелін О.Ф., ст. викл. Булда М.В., Щербатюк І.О., Шарова А.М.

Кафедра управління і соціального розвитку трудових колективів

Зав. кафедри доцент Синельников Є.Д., доценти Скварик В.П., Краснокутська Н.В., Федоров М.О., Грекова С.С., Мазурін Л.В., Кузнєцов О.П.

Кафедра економіки і управління

Зав. каф. Доцент Пінчук І.Ф., доценти: Тульчевська Н.Я., Жовнірова М.В., Шумейко В.Я., Нездоля С.В., Пасько О.М., Ліпєц Ю.В., ст. викладачі Ярова Л.Л., Стремоухова.

Кафедра управління виробництвом

Доценти: Гершевич Ю.Ф., Сільвестрова Е.Д., Обозна Н.В., Марченко В.Т., ст. викл. Зінкевич С.С., Лисенко Н.М.

Кафедра радянського права

Доценти: Жудра К.В., Середа А.Д., Беззуб Б.С., ст. викладачі: Довгерт А.С., Кригін, Сивоконь А.Я., Колош Є.М.

Новостворені кафедри складали економічний факультет, деканом якого було призначено к.е.н. А.В. Федорова. Професорсько-викладацький склад поповнювався новими вченими, які мали досвід науково-дослідницької, педагогічної і практичної роботи. Кафедру права очолював к.юр.н. К.В. Жудра, кафедру економіки, організації та планування виробництва — к.е.н. П.П. Борщевський.

Для методичного забезпечення та координації роботи «народних університетів», покликаних у формі громадських організацій, створюваних на підприємствах та в організаціях, сприяти поширенню науково-технічної інформації та заохочувати до активної участі у переоснащенні, впровадженні більш прогресивних способів виробництва шляхом оптимізації процесів, економії ресурсів тощо. було створено факультет економічного навчання на виробництві і призначено деканом С.Ф Обозного. На факультеті працювали Г.Н. Дячкова, В.Г. Гонтковський.

Випускники однієї з перших груп

Випускники однієї з перших груп. 1970 рік

У тому ж 1973 р. згідно контракту між Всесоюзним об`єднанням «Проммашекспорт» та міністерством цукрової промисловості Республіки Куба було розпочато навчання кубинських спеціалістів цукрової промисловості. Програмою було передбачено наряду з вивченням техніки і технології цукрової галузі значний обсяг економічних і правових дисциплін. Кафедри економіки і права опікувалися навчанням кубинських цукровиків, до якого було прикуто увагу керівників галузі і партійних органів. Куратором груп було призначено В.А. Сірик, яка володіла іспанською мовою.

Протягом 1973—1990 років навчання в Інституті пройшли 764 кубинські спеціалісти.

керівники і спеціалісти Республіки Куба

Протягом 16 років в Інституті навчалися керівники і спеціалісти Республіки Куба. У першому ряду: професор А.Ф. Гончар, доценти В.Д. Кольга, К.В. Жудра, О.Ф. Амелін

Н.В. Краснокутська, Г.П. Волошаненко

Комісія із захисту курсових робіт. Доценти Н.В. Краснокутська, Г.П. Волошаненко

В.А. Сірик

Методист економічного факультету В.А. Сірик.

У 1974 р. значно розширюється склад кафедр, проходить реорганізація. На виконання наказу Мінхарчопрому від 11.05.74 № 139, в Інституті, згідно наказу по ІПК від 13.05.74 за № 111, відбуваються структурні перетворення. Було організовано кафедру економіки цукрового і м'ясо-молочного виробництв (зав. кафедри доц. П.П. Борщевський) та кафедру економіки харчових виробництв (зав. кафедри — професор І.П. Старовойтенко), розформувавши кафедру економіки, організації та планування виробництва.

У 1975 р. на кафедрі обліку й економічного аналізу, очолюваній професором М.І. Солопенком, у складі якої працювали викладачі Л.І. Старовойтенко, Л.С. Білозерський, С.Ф. Обозний, Л.С. Щур, — для запезпечення навчального процесу було організовано лабораторію обчислювальної техніки і оснащено її півавтоматами «Soemmtron» та мікрокалькуляторами «Електроніка МК-54».

Кафедру економіки м'ясо-молочної промисловості у 1982—89 рр. очолює доц. І.Ф. Пінчук, кафедру права — к.юр.н., доц. К.В. Жудра, кафедру бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності — доц. Л.С. Білозерський, кафедру економіки харчових виробництв — к.е.н., доц. А.І. Приходько, кафедру економіки цукрового і бродильного виробництв — д.е.н., проф. П.П. Борщевський, який у 1981 р. захистив докторську дисертацію і у тому ж році був нагороджений орденом «Знак пошани» за науковий доробок.

Борщевський Петро Прокопович

Борщевський Петро Прокопович, д.е.н., професор, зав. кафедри цукрового і м'ясо-молочного виробництв у 1973 —1985 рр.

Жудра Костянтин Васильович

Жудра Костянтин Васильович, к.юр.н., доцент, зав. кафедри радянського права з 1971 по 1983 рр

Федоров Анатолій Васильович

Федоров Анатолій Васильович, к.е.н., доцент, декан економічного факультету з 1970 по 1987 рр.

Директори «Укртютюнпрому»

Директори «Укртютюнпрому». 1983 рік

Група керівників підприємств

Група керівників підприємств. 1984 рік

У 1976—1978 рр.кафедру економіки м'ясо-молочної промисловості очолює к.е.н. А.А. Сенніков, який після реорганізації Міністерства перейшов на науково-педагогічну роботу з перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів промисловості. На кафедрі працювали : Н.Л. Натикан, В.Я. Шумейко, О.М. Пасько.

Гончар Анатолій Федорович

Гончар Анатолій Федорович, д.е.н., професор зав. кафедри економіки цукрової промисловості ІПК у 1987—1993 рр.

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович зав. кафедри бух. обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності з 1989 р., професор, зав. кафедри ринкової економіки, обліку і фінансів з 1997 р. понині.

Беззуб Борис Степанович

Беззуб Борис Степанович, професор, зав. кафедри права ІПК у 1985—1999 рр.

Харчова промисловість України через процеси роздержавлення поступово переходила до багатоукладної економіки. Проблеми трансформації суспільства, економіки, управління виробництвом поставали перед адміністрацією, колективом, в навчальних аудиторіях. Кафедри економіки, права, управління значною мірою слугували для колективу наочною моделлю постійного підвищення кваліфікації, професійного самовдосконалення. Викладачі кафедри економіки Берестецька Л.М. та Лисенко Н.М. навчалися та стажувалися за кордоном (Німеччина).

Під час переговорів з Гюнтером Кенкелем

Під час переговорів з директором програм інвестицій Німецької академії менеджменту землі Нижня Саксонія Гюнтером Кенкелем. 1998 рік

Екзаменаційна комісія у групі директорів об'єднання «Укрспирт»

Екзаменаційна комісія у групі директорів об'єднання «Укрспирт». 1998 рік

Ковальська Ганна Павлівна

Ковальська Ганна Павлівна к.е.н., доцент кафедри економіки, проректор з наукової та методичної роботи ІПК у 1989—1995 рр.

Друга вища освіта

Попит на нові знання з ведення госпрозрахунку був практично всенародний. Створення великої кількості кооперативів і малих фірм потребувало забезпечення бухгалтерськими кадрами, відбувалося помітне перетікання кваліфікованих спеціалістів економічного профілю з державних підприємств у новостворені. Загальна кількість робочих місць для бухгалтерів постійно збільшувалась. Значна частина економістів і фінансистів потребувала перепідготовки і ґрунтовного навчання, оскільки попередній фаховий досвід не задовольняв вимогам часу, до того ж зміни в законодавстві, методах господарювання і податковій політиці у цій перехідній фазі суспільного розвитку відбувалися дуже динамічно. Системний підхід, ретельний аналіз закономірностей, вивчення світового досвіду утворення ефективних економічних систем та творча співпраця з провідними вченими-фінансистами дали змогу професорсько-викладацькому складу кафедри забезпечити навчання багатьох тисяч керівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості. Ключовими словами у назві кафедри стала ринкова економіка. Ректор ІПК Б.А. Матвієнко, проректор з наукової і методичної роботи Г.П. Ковальська, проректор з навчальної роботи А.О. Заїнчковський, зав. кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і аналізу господарської діяльності д.е.н. О.Б. Бутнік-Сіверський, зав. кафедри права професор Б.С. Беззуб, зав. кафедри управління доц. А.В. Федоров стояли у витоків започаткування у 1995 р. в ІПК другої освіти зі спеціальності 7 050.106 «Бухгалтерський облік та аудит» для спеціалістів харчової й переробної галузі. Було вперше створено і погоджено у Міністерстві вищих навчальних закладів та Міністерстві агропромислової політики програми, навчальні плани, порядок і форми навчання, умови видачі дипломів, отримано ліцензію. Слухачі першого потоку числом 26 осіб отримали другу освіту за кошти держбюджету, навчання на другому і третьому потоках було платним. Оскільки Інститут відповів на соціальний запит про другу освіту і почав надавати освітні послуги високого рівня, рейтинг його підвищувався. До Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт входили керівники Держхарчопрому, Міністерства освіти України.

Кафедра є міжгалузевою, оскільки здійснює підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів багатьох галузей агропромислового комплексу України. Кількість категорій слухачів, які навчались в інституті у 2000—2004 рр.за профілем кафедри становить 23.

Державна екзаменаційна комісія із спеціальності «Облік і аудит»

Державна екзаменаційна комісія. Державний іспит із спеціальності «Облік і аудит».

Б.А.Матвієнко вручає диплом і грамоту відміннику навчання

Б.А.Матвієнко вручає диплом про одержання другої освіти із спеціальності «Облік і аудит» і грамоту відміннику навчання

У 2000 році МОН України інституту надано ліцензію (серія АА №005711) на право підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади.

Для підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій розроблено програми короткострокових семінарів з актуальної тематики:

 • Бухгалтерський облік з урахуванням національних положень (стандартів).
 • Економіка підприємства, фінансово-господарська діяльність та податковий менеджмент (семінар-практикум).
 • Актуальні питання державного регулювання трудових відносин, заробітної плати та система розрахунків підприємств з бюджетом і цільовими фондами.
 • Управління акціонерними товариствами, організація праці та соціальний захист працюючих.

Наукова робота кафедри

2002 р. «Формування облікової політики щодо планування витрат на виробництво підприємствами харчової та переробної промисловості». Керівник — д.е.н. О.Б. Бутнік-Сіверський, виконавці: М.В. Жовнірова, О.Є. Родіонова, А.М. Шарова. Мета — дослідження складу витрат на виробництво та реалізацію лікеро-горілчаної та спиртової продукції з урахуванням реформування системи бухгалтерського обліку; розробка рекомендацій щодо удосконалення діяльності підприємств; використання одержаних матеріалів у навчальному процесі в інституті.

За результатами дослідження підготовлені методичні матеріали з аналізу фінансового стану підприємств (для директорів підприємств) і практичні матеріали зі стратегії планування та обліку витрат і фінансових результатів з урахуванням П(С)БО (для керівників і спеціалістів підприємств); здійснено діагностику банкрутства підприємств концерну «Укрспирт» (Андрушівського спиртзаводу Житомирської обл., Калинівського та Уладівського спиртзаводів Вінницької обл.); розроблено методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції лікеро-горілчаної та спиртової промисловості.

Про високий рівень наукового потенціалу інституту свідчить той факт, що завідувач кафедри цукру і цукристих речовин д.т.н., професор М.Д. Хоменко є членом спеціалізованих вчених рад Д01.15.05 та Д26.058.02 по захисту докторських і кандидатських дисертацій у НУХТ, завідувач кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів, д.е.н., професор О.Б. Бутнік-Сіверський є членом спеціалізованої вченої ради Д26.006.04 КНЕУ по захисту кандидатських дисертацій, а також спеціалізованої вченої ради К26.853.01 у Науково-дослідному фінансовому інституті Міністерства фінансів України.

У 2002 р. завідувача кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів, д.е.н., професора Бутнік-Сіверського О.Б. атестовано як судового експерта Мінюсту за експертною спеціальністю: «Економічні дослідження, пов'язані з використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності", атестовано як експерта Державного Центру науково-технічної експертизи Міністерства освіти і науки України.

З 2003 р. проф. Бутнік-Сіверський О.Б. академік Міжнародної Академії екології та член-кореспондент Академії технологічних наук України. Співпрацює у Всеукраїнській асоціації інтелектуальної власності («All-Ukrainian Intellectual property Association») та Українській асоціації якості, Українському інституті промислової власності «Укрпатент» при МОН України і Державному департаменті інтелектуальної власності.

У 2003 р. проф. О.Б. Бутнік-Сіверському присуджено в премію ім. Ярослава Мудрого за підготовку й видання підручників для студентів вищих закладів освіти.

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, д.е.н., проф., завідувач кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів з 1991 р. понині, лауреат премії ім. Ярослава Мудрого, академік Міжнародної екологічної Академії, член-кореспондент Академії технологічних наук України.

Навчальні та наукові видання

Навчальні посібники, розроблені кафедрою ринкової економіки, обліку та фінансів: «Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів» (авторський колектив за ред. д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверського, К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2000 р.), підручник для студентів юридичних спеціальностей ВНЗ «Право інтелектуальної власності» (авторський колектив за заг. ред. О.А. Підопригори та О.Д. Святоцького, д.юр.н., проф., К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2002 р.), навчальний посібник «Післядипломна освіта: Трудове право» (С.М. Карлицький, за ред. д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверського, К.: Компас, 2003 р.) отримали гриф Міністерства освіти і науки України.

У 2001 р., 27—28 вересня зав. кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів професор Бутнік-Сіверський О.Б. взяв участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Митне оформлення та оцінка інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки» у Києві. Семінар проводили: Авторсько-правове товариство; УААН; Міністерство культури і мистецтв України; Державна митна служба України; Українська спілка промисловців і підприємців України; Державний департамент інтелектуальної власності; Українська академія зовнішньої торгівлі, правничі фірми: «Юріс». «Пахаренко і парт.», «Інтелект».Тема доповіді проф. О.Б. Бутнік-Сіверського: «Комерціалізація інтелектуальної власності в умовах трансформації бухгалтерського обліку».

У 2001 р. зав. кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів професор Бутнік-Сіверський О.Б. взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Крим-2001» «Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності» у м. Сімферополі та виступив з доповіддю «Особливості аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах кризи». Конференція проводилась НДІ Інтелектуальної власності Академії правових наук України.

VІ—та VІІ—Міжнародні конференції «Крим-2002» (Ялта, 11—16 листопада 2002р.) та «Крим-2003» (Алушта, 15—19 вересня 2003—р.) і Науково-практичний семінари АПН—України, Міністерства економіки АРК, НДІ—інтелектуальної власності, Кримського республіканського центру науково-технічної та економічної інформації проходили під науковим керівництвом та безпосередньою участю професора Бутніка-Сіверського—О.Б. Теми доповідей: «Концепція корисності при вартісній оцінці інтелектуальної власності» (2002—р.) та «Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт» (2003—р.).

У серпні 2004 р. Інститут на запрошення М.А. Герасимчука, віце-президента Спілки акціонерів України, взяв участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Від лідера-особистості — до держави-лідера», яка проходила 19—20 серпня 2004—р. у—м.—Києві та засіданні «Круглого столу» «Корпоративне підприємництво в контексті стратегії економічного і соціального розвитку України 2005-2015 рр., досягнення цілей тисячоліття та становлення держави-лідера» у рамках конференції.

Професор О.Б. Бутнік-Сіверський серед учасників конференції «Від лідера-особистості — до держави-лідера»

Професор О.Б. Бутнік-Сіверський серед учасників конференції «Від лідера-особистості — до держави-лідера», яка проходила 19—20 серпня 2004 р. у м. Києві

 

На виконання наказу Мінхарчопрому від 11.05.74 № 139 (наказ по ІПК від 13.05.74 за № 111) в Інституті відбуваються структурні перетворення. Кафедру техніки і технології харчових виробництв було реорганізовано і утворено кафедри техніки і технології хлібопекарського і кондитерського виробництв та техніки і технології бродильних виробництв (в.о. зав. кафедри Лебедюк Тамара Костянтинівна).

До роботи на кафедрі бродильних виробництв були залучені викладачі зі значним досвідом наукової, практичної та педагогічної роботи: к.т.н., доц. К.П. Натура (технологія лікеро-горілчаного виробництва), к.т.н., доц. І.О. Колеснікова (виробництво безалкогольних напоїв), к.т.н., доц. Л.М. Бойко (технологія спиртового виробництва), к.т.н., доц. Т.К. Лебедюк (технологія пивоваріння), к.т.н., доц. А. О. Заремба та к.т.н., доц. О.С. Острик (обладнання харчових виробництв), інженер Шепотинник В.В. (технохімічний контроль).

Спеціалізація кафедри — підвищення кваліфікації та перепідготовка керівників й інженерно-технічних працівників з питань техніки і технології, технохімічного і мікробіологічного контролю спиртового, дріжджового, лікеро-горілчаного виробництв та виробництва солоду, пиво-безалкогольних напоїв і концентратів.

К.П. Натура проводить лабораторний практикум

Доцент К.П. Натура проводить лабораторний практикум для технологів. 1976 рік

Колеснікова Ірина Олексіївна, к.т.н., доцент

Колеснікова Ірина Олексіївна, к.т.н., доцент

Заремба Альбіна Олексіївна

Заняття проводить Заремба Альбіна Олексіївна, к.т.н., доцент. 1977 рік

Група спеціалістів безалкогольного виробництва. доценти О.О. Колеснікова та О.С. Острик

Група спеціалістів безалкогольного виробництва. в центрі: доценти О.О. Колеснікова та О.С. Острик. 1976 рік

У 1977 р. склад кафедри поповнився викладачами к.т.н. Семеновою Т.І. (технологія пивоваріння) та к.т.н., доц. Осипенком О.П. (технологія спиртового виробництва). в подальшому, в період з 1978 по 1979 рр., кафедрою керувала Т.І. Семенова, а з 1978 по 1979 рр. обов'язки завідувача кафедри виконував доц. О.П. Осипенко.

Група завідувачів лабораторій. доцент О.О. Осипенко

Група завідувачів лабораторій спиртових заводів з викладачами. у центрі доцент О.О. Осипенко 1978 рік

Факультет харчових виробництв

Факультет харчових виробництв. 1982 рік

Бойко Людмила Михайлівна

Бойко Людмила Михайлівна, к.т.н., доцент

У 1981 р. кафедру було об'єднано з кафедрою цукру, а з 1984 р. кафедра техніки і технології бродильних виробництв знову становиться самостійною. До її складу входять: Бойко Л.М., Заремба А. О., Колеснікова І.О., Натура К.П., Осипенко О.П., Семенова Т.І. Очолює кафедру з 1984 по 1992 рр. к.т.н., доц. Бойко Людмила Михайлівна.

В цей період, окрім навчання слухачів й постійного удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, викладачі кафедри розвивають і зміцнюють зв'язки з галузями, активно займаються науковою роботою. Творчим доробком кафедри є понад 30 авторських свідоцтв, опубліковані книги, навчальні посібники, статті. Зокрема:

 • Колесникова И.А., Зазирная М.В., Сергеева Н.М. Сырье для производства безалкогольних напитков. — К.: Техника, 1981. — 165 с.
 • Бойко Л.М. Физико-химические методы контроля бродильных производств: Справочник — К.: Техніка, 1986. — 200 с.
 • Колесникова И.А, Бойко Л.М., Ненахова С.М. Контроль производства безалкогольних напитков. — К.: Урожай, 1989. — 216 с.
Авторські свідоцтва Л.М. Бойко

Авторські свідоцтва доц. Л.М. Бойко.

Науково-практичні видання доцентів І.О. Колеснікової та Л.М. Бойко

Науково-практичні видання доцентів І.О. Колеснікової та Л.М. Бойко з технології виробництва безалкогольних напоїв.

Розробка доцента К.П. Натури «Установка для освітлення напівфабрикатів напоїв у неперервному потоці»

Розробка доцента К.П. Натури «Установка для освітлення напівфабрикатів напоїв у неперервному потоці» (Винахід авт. свідоцтво № 1264570 і позитивне рішення № 4431168/30-13, впроваджено на Барському соковому заводі).

У 1989 р. в інституті створюється нова кафедра — «Енергопостачання, автоматизації та охорони праці». До її складу входять: к.т.н., доц. Вайлов В.Я. (охорона праці), Дорощук В.П. (охорона праці та технологічне обладнання), Князєв А.О. (промтеплоенергетика), Марченко В.Т. (автоматизація виробничих процесів), Попов Г.Д. (експлуатація електроустановок та охорона праці). Очолює кафедру з 1989 по 1990 рр. к.т.н., доц. Князєв Арнольд Олексійович. До складу кафедри входить створена у 1986 р. Лабораторія автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП). Завідує лабораторією Алєксєйчук Б.В. з 1991 р. завідувачем кафедри обирають к.т.н. Баранова В.І.

Князєв Арнольд Олексійович

Князєв Арнольд Олексійович

к.т.н., доц., завідувач кафедри «Енергопостачання, автоматизації та охорони праці» з 1989 по1990 р.р.

У 1992 р. в процесі реорганізації інституту кафедру бродильних виробництв було об'єднано з кафедрою енергопостачання, автоматизації та охорони праці. Новоутворена кафедра одержала назву «Біотехнології та енергопостачання» і мала чотири напрямки освітньої діяльності. Завідувач кафедри — к.т.н., доц. Баранов В.І. очолив напрям «Раціональна і безпечна експлуатація теплоенергетичного, теплового та електротехнічного обладнання підприємств харчової і переробної промисловості; підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах АПК»; доц. Осипенко О.О. — «Сучасні технологічні процеси, раціональна експлуатація та ремонт обладнання, технохімічний і мікробіологічний контроль, екологічні проблеми спиртової, дріжджової, лікеро-горілчаної, пиво-безалкогольної галузей та виробництв солоду, концентратів і напоїв»; доц. Марченко В.Т. — автоматизації виробничих процесів та застосування мікроЕОМ і мікроконтролерів в АСУТП харчових виробництв; доц. Вайлов В.Я. — охорона праці.

У 1996 р. напрям освітньої діяльності «охорона праці» разом з викладачами доц. Вайлов В.Я. та доц. Шишковим В.З. було передано до новоствореної кафедри охорони праці.

З 2001 р. назву кафедри «Біотехнології та енергопостачання» було змінено на «Біотехнології"».

Засідання факультету техніки і технології

Засідання факультету техніки і технології. 1986 рік

Колеснікова Ірина Олексіївна

Колеснікова Ірина Олексіївна, к.т.н., доцент

Марченко Валерій Тихонович

Марченко Валерій Тихонович, керівник напряму автоматизації технологічних процесів у 1996-2000 рр.

В.І. Баранов, Б.В. Алєксейчук, В.Т. Марченко, Т.І. Семенова, І.О. Колеснікова

зав. кафедри доц. В.І. Баранов, зав. лабораторії Б.В. Алєксейчук, доценти В.Т. Марченко, Т.І. Семенова, І.О. Колеснікова. Засідання кафедри. 1998 рік

Наше сьогодення

Професорсько-викладацький склад кафедри
№ п/п Прізвище та ініціали викладача, посада, вчений ступінь, звання Посада за основним місцем роботи Основний науковий напрямок діяльності
1. Баранов Володимир Іванович, завідувач кафедри, к.т.н., доц. Штатний викладач ІПДО НУХТ Промтеплоенергетика
2. Бойко Петро Миколайович, доцент, к.т.н., академік УТА Начальник відділу технічної політики концерну «Укрспирт» Техніка і технологія спиртової та дріжджової галузей
3. Королюк Костянтин Євгенович, доцент, к.т.н Штатний викладач ІПДО НУХТ Ферментні препарати. Промислова гігієна і санітарія в пивоварінні.
4. Левандовський Леонід Вікторович, професор, д.т.н., академік УТА Завідувач кафедри біохімії та екології харчових виробництв і продуктів НУХТ Техніка і технологія, технохімічний і мікробіологічний контроль, екологія спиртової та дріжджової галузей
5. Осипенко Олексій Опанасович, доцент, к.т.н. Штатний викладач ІПДО НУХТ Техніка і технологія, технохімічний і мікробіологічний контроль, екологія спиртової, дріжджової лікеро-горілчаної, пиво-безалкогольної галузей. Брагоректифікація
6. Попова Валентина Миколаївна, доцент, к.т.н. Штатний викладач ІПДО НУХТ Техніка і технологія лікеро-горілчаної галузі та рецептури. Дегустація алкогольних напоїв
7. Яницький Віктор Васильович, доцент, к.б.н., академік УТА Начальник управління технічної та інвестиційної політики, якості продукції і екології Держпрому Основи харчових виробництв. Біологічно-активні рослинні добавки. Продукти профілактичної дії
Бойко Петро Миколайович

Бойко Петро Миколайович, к.т.н., доцент

Королюк Костянтин Євгенович

Королюк Костянтин Євгенович, к.т.н., доцент

Б.М. Полуцька, старший інженер лабораторії технохімічного контролю

Старший інженер лабораторії технохімічного контролю Б.М. Полуцька

Спеціалізується кафедра на підвищенні кваліфікації та перепідготовці керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості з питань:

 • Сучасні технологічні процеси, раціональна експлуатація та ремонт обладнання, технохімічний і мікробіологічний контроль, екологічні проблеми спиртової, дріжджової, лікеро-горілчаної, пиво-безалкогольної галузей та виробництв солоду, концентратів і напоїв.
 • Охорона навколишнього середовища.
 • Основи дегустації сировини, харчових продуктів і напоїв.
 • Раціональна і безпечна експлуатація теплоенергетичного, теплового та електротехнічного обладнання підприємств харчової і переробної промисловості; підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах АПК.
 • Автоматизація виробничих процесів.

Основні напрямками освітньої діяльності кафедри та галузі, для яких кафедра забезпечує підвищення кваліфікації фахівців:

Основні напрямки освітньої діяльності кафедри та галузі забезпечення підвищення кваліфікації
Напрями освітньої діяльності Галузі харчової та переробної промисловості, для яких кафедра забезпечує підвищення кваліфікації фахівців Примітка
Харчова технологія та інженерія Спиртова, дріжджова, пивоварна, виробництво солоду, молочної кислоти, лікеро-горілчаних та безалкогольних напоїв, виробництво концентратів Кафедра здійснює перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, або бере участь у навчальному процесі разом з іншими кафедрами інституту й університету
Екологія
Енергетика Усі галузі харчової та переробної промисловості
Енергетичний менеджмент
Метрологія, стандартизація та сертифікація Усі галузі харчової та переробної промисловості
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Кафедра є міжгалузевою, оскільки здійснює підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів багатьох галузей агропромислового комплексу України. Кількість категорій слухачів, які навчались в інституті у 2000-2004 рр. за профілем кафедри становить 23.

Семінар дегустаторів алкогольних напоїв

Семінар дегустаторів алкогольних напоїв. Доценти ІПДО В.М. Попова, І.О. Колеснікова серед учасників семінару. 2000 рік

Семінар дегустаторів алкогольних напоїв

Семінар дегустаторів алкогольних напоїв

Кафедра біотехнології

Кафедра біотехнології. 2000 рік

Основні форми навчання

Підвищення професійної кваліфікації керівних працівників і спеціалістів галузей АПК з питань:

 • Нове в техніці, технології і контролю виробництва спирту, солоду, пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод, квасу.
 • Контроль за вмістом токсичних речовин у сировині та готовій продукції.
 • Екологічні проблеми в галузях.
 • Асортимент і нові види продукції.
 • Інтенсифікація технологічних процесів при виробництві пива, спирту, безалкогольних напоїв.
 • Дегустація сировини, харчових продуктів і напоїв.
 • Організація роботи на підприємствах з підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.
 • Раціональна і безпечна експлуатація теплоенергетичного обладнання.
 • Раціональна експлуатація тепловикористовуючої апаратури.
 • Раціональна експлуатація, ремонт і наладка електротехнічного устаткування споживачів.
 • Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.
 • Водопідготовка в промкотельних та ТЕЦ.
 • Автоматизація технологічних процесів.
 • Застосування мікроЕОМ і мікроконтролерів в АСУТП харчових виробництв.
 • Основи мікропроцесорної техніки.

Навчання проводиться з відривом, без відриву і з частковим відривом від роботи. Термін навчання — 6,12,18,24 навчальні дні.

Цільове навчання

Цільове навчання спеціалістів АПК з питань, зазначених в п. а.). Навчання проводиться з відривом, без відриву і з частковим відривом від роботи. Термін навчання — 3,6,12,18,24 навчальні дні.

Перепідготовка спеціалістів

Перепідготовка спеціалістів, відповідальних за безпечну експлуатацію промкотельних і ТЕЦ, які не мають спеціальної теплотехнічної освіти. Навчання здійснюється за заявками підприємств, об'єднань, організацій за рахунок бюджетних асигнувань, а також на договірних засадах. Навчання проводиться з відривом від роботи. Термін навчання — 18...24 навчальні дні.

С.Д. Дудко та доц. В.І. Баранов на семінарі спеціалістів цукрової промисловості

Директор ІПДО НУХТ С.Д. Дудко та завідувач кафедри доц. В.І. Баранов на семінарі спеціалістів цукрової промисловості, 2002 рік

Левандовський Леонід Вікторович

Левандовський Леонід Вікторович, д.т.н, професор кафедри біотехнології ІПДО НУХТ Зав. кафедри біохімії та екології харчових виробництв НУХТ.

В.І. Баранов, В.Д. Науменко, М.О. Масліков

На щорічному семінарі спеціалістів цукрової промисловості у НУХТ. Доцент В.І. Баранов, співробітник УкрНДІЦП В.Д. Науменко, декан факультету енергетики НУХТ М.О. Масліков. 2004 рік

Наукова робота

Спектр наукової діяльності викладачів кафедри дуже широкий.

Професор Левандовський Л.В., доц. Осипенко О.О., Бойко П.М. опікуються проблематикою спиртового виробництва.

Основний напрямок роботи доц. Бойко П.М. — низькотемпературне розварювання крохмалевмісної сировини.

Доц. Осипенко О.О. у співавторстві з кафедрою продуктів бродіння НУХТ працює над питаннями удосконалення техніки і технології брагоректифікації. Тематика виконуваних робіт така:

 • удосконалення процесу ректифікації у технології технічного спирту (2000—2001рр.);
 • дослідження вилучення з циклу ректифікації верхніх проміжних домішок при одержанні високоякісного ректифікованого спирту (2002 р.);
 • дослідження умов одержання високоякісного ректифікованого спирту при впровадженні низькотемпературного розварювання з використанням ферментних препаратів (2003 р.);
 • удосконалення процесу ректифікації сивушного масла з метою його утилізації (2004 р.).

Доц. Попова В.М. активно працює над питаннями удосконалення техніки і технології лікеро-горілчаного виробництва та розробки нових рецептур напоїв. Творчий доробок — 75 наукових праць, в тому числі 27 авторських свідоцтв і патентів.

Завідувач кафедри доц. Баранов В.І. опікується питаннями підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 №786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві", ним (або за його участі), розроблена і впроваджена на підприємствах Державного департаменту продовольства така нормативно-технічна документація:

 • Інструкція з нормування витрат електричної енергії на продукцію підприємств молочної промисловості /ІПК Укрхарчопрому/. Затвердж. 05.02.1998 р. Головою правління Національної асоціації молочників України «Укрмолпром». — К.: Укрмолпром, 1998. — 119 с. Розробники: доценти Баранов В.І., Плахотний В.Т.
 • Інструкція з нормування витрат електричної енергії на виробництво холоду /ІПК Укрхарчопрому/ Затвердж. 05.02.1998 р. Головою правління Національної асоціації молочників України «Укрмолпром». — К.: Укрмолпром, 1998. — 142 с. Розробник доцент Баранов В.І.
 • Інструкція з нормування витрат теплової енергії на продукцію підприємств молочної промисловості /ІПК Укрхарчопрому/ Затвердж. 05.02.1998 р. Головою правління Національної асоціації молочників України «Укрмолпром». — К.: Укрмолпром, 1998. — 107 с. Розробники: доценти Баранов В.І., Плахотний В.Т.
 • Методичні рекомендації для нормування електричної енергії на вироблення продукції олієдобування та переробки. /УкрНДІ олій та жирів/ Затвердж. 17.11. 1998 р. заст. Голови Укрхарчопрому. — Харків: УкрНДІ олій та жирів, 1998. — 145 с. Розробники: Петік П.Ф., Демідов І.М., Захаренко Ю.І., Баранов В.І., Бичков М.В., Голодняк В.О., Калюжна К.Є., Колесник Н.П., Корзюкова Н.М., Масліков М.М., Савченко Л.Л., Щербина Б.Г.
 • Методичні рекомендації для нормування теплової енергії на вироблення продукції олієдобування та переробки. /УкрНДІ олій та жирів/ Затвердж. 17.11. 1998 р. заст. Голови Укрхарчопрому. Харків: УкрНДІ олій та жирів, 1998. — 176 с. Розробники: Петік П.Ф., Демідов І.М., Захаренко Ю.І., Баранов В.І., Бичков М.В., Голодняк В.О., Калюжна К.Є., Колесник Н.П., Корзюкова Н.М., Масліков М.М., Савченко Л.Л., Щербина Б.Г.6.
 • Інструкція з нормування витрат теплової енергії на вироблення харчової молочної кислоти. /Затверджено 20.02.2002 р. заст. голови Державного департаменту продовольства. — К.: ІПДО НУХТ, 2002. — 70 с. Розробник доцент Баранов В.І.
 • Інструкція з нормування витрат електричної енергії на вироблення харчової молочної кислоти. /Затверджено 20.02.2002 р. заст. голови Державного департаменту продовольства. — К.: ІПДО НУХТ, 2002. — 82 с. Розробник: доцент Баранов В.І.

Тільки за період з 2000 по 2003 рр. викладачами кафедри (або за їх участі) опубліковано 1 книгу, 3 методичні посібники, 16 статей, тези 21-ї доповіді на конференціях, 18 інших матеріалів, одержано 29 патентів України. Інформацію про останні розробки для післядипломної освіти спеціалістів та їх практичного застосування на підприємствах наведено нижче:

 • Колесніков О.Є., Осипенко О.П. Основи органолептичної оцінки спирту та лікеро-горілчаних виробів. — К.: ІПДО НУХТ, 2002. — 24 с.
 • Товароведение и переработка лекарственно-технического сырья в биологически активные добавки. Видавництво Харківського державного університету харчування та торгівлі, Харків, 2003. — 320 с. (за участі Яницького В.В. у складі авторського колективу).
 • Осипенко О.П., Шиян П.Л., Сосницький В.О., Осипенко В.О., Михайлів А.П. Деякі ненормальності в роботі брагоректифікаційного відділення, їх причини та способи усунення. Методичний посібник.-К.: ІПДО НУХТ, 2003. — 26 с.
 • Панов В.В., Науменко В.Д., Баранов В.И. Совершенствование работы известкового отделения сахарных заводов. — К.: ІПДО НУХТ, 2004. — 76 с.

Починаючи з 2002 року кафедра у складі Інституту виступає як організатор науково-практичних семінарів у галузевих виставках: «ALCO&SOFT», (організатор — фірма «АККО ІНТЕРНЕШНЛ», м. Київ), та «Салон напоїв» (організатор — компанія «Леон», м. Одеса).

С.Д. Дудко та доц. В.І. Баранов на семінарі спеціалістів цукрової промисловості

Виставка «ALCO&SOFT'2003». Заступник директора ІПДО НУХТ з навчальної роботи доц. М.І. Карасюк, доц. В.М. Попова, директор О. Кальнева, менеджер виставки «Салон напоїв» (компанія «Леон», м.Одеса) та доц. О.П. Осипенко біля стенду Інституту.

Левандовський Леонід Вікторович

Заступник генерального директора концерну «Укрспирт» В.В. Сосницький, заступник директора ІПДО М.І. Карасюк та доцент ІПДО, член державної дегустаційної комісії В.М. Попова біля стенду Інституту на виставці «ALCO&SOFT'2004».

 


Page 1 de 2