Кафедра інформатики та обчислювальної техніки ІПДО НУХТ

Петренко Олександр Якович

Завідувач кафедри. Доцент, к.т.н.

Тел.: (044) 449–07–51

Кафедру створено у 1975 році. Від моменту свого заснування кадровий склад кафедри, напрямки її навчальних, методичних та наукових інтересів визначалися як потребами галузі, так і ходом світового та внутрішнього розвитку засобів обчислювальної техніки та відповідного програмного забезпечення.

Бути на крок попереду інформаційних запитів галузевих структур (починаючи від апарату управління галуззю до найвіддаленіших спеціалізованих підприємств з усієї України), визначати й оперативно задовольняти потреби у підготовці кваліфікованих користувачів інформаційних застосувань — таким є шлях цього навчального підрозділу.

Склад кафедри

Доценти:

к.т.н. Петренко Олександр Якович, к.т.н. Вусатюк Андрій Іванович, канд.арх. Альошин Вадим Емануїлович

Старші викладачі

Арабулі Тетяна Володимирівна, Семенюк Віктор Северинович,

Завідувач лабораторії

Забожко Марія Григорівна.

Традиційно нашими слухачами є практично всі категорії працівників: від керівників підприємств, їхніх заступників, фахівців фінансів і права (бухгалтерів, плановиків, обліковців, юристів) до співробітників канцелярій, архівів та відділів кадрів, спеціалістів з реклами та зв'язків із громадськістю, бібліотекарів, архівістів, літературних та художніх редакторів, коректорів. Велика частка навчального процесу на кафедрі полягає у підвищенні кваліфікації в частині використання сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій науковими працівниками та аспірантами науково-дослідних інститутів та установ агропромислового комплексу і харчової промисловості, викладачами галузевих середніх спеціальних та вищих навчальних закладів.

Напрямки підвищення кваліфікації кафедри

 • сучасна комп'ютерна грамотність та професійна робота в інформаційному середовищі з офісними застосуваннями;
 • інформаційно-пошукові системи і бази даних,
 • комп'ютерна графіка та дизайн у науково-дослідній та презентаційній діяльності;
 • комп'ютерні видавничі системи та технології у науково-дослідній, виробничій та презентаційній діяльності;
 • комп'ютеризований бухгалтерський облік на підприємствах різної форми власності;
 • автоматизовані системи проектування;
 • статистичний аналіз, планування експерименту та імітаційне моделювання;
 • комп'ютеризована комунікація та документообіг на базі глобальної мережі Internet, локальних мереж та факсимільна передача даних;
 • інформаційне облаштування робочого місця користувачів ПЕОМ — встановлення програмного забезпечення, його обслуговування, захист від несанкціонованих впливів та оптимізація узгодження виробничих завдань із можливостями програмного забезпечення за критеріями фахової підготовки користувачів, швидкодії та фінансових витрат;
 • підвищення ефективності використання засобів обчислювальної техніки оператором (швидкісний набір текстів, оперативне отримання та редагування текстових і графічних матеріалів);
 • підготовка виробничих, навчально-методичних, наукових та довідкових матеріалів і посібників до опублікування в сучасному електронному вигляді.

Навчальні класи кафедри обладнано сучасними засобами обчислювальної техніки. Заняття проводяться в групах малої чисельності (від 8 осіб у групі) з урахуванням поточної підготовки слухачів. Навчальні плани та програми, а також час, тривалість і форми занять узгоджуються із замовниками.

Історія розвитку кафедри

Дивитись історію кафедри інформатики та обчислювальної техніки.

Шановні відвідувачі! Користуйтесь новою версією сайту.

Міністерство освіти і науки України
Ліцензія Міністерства освіти і науки України АБ № 298501 від 19.01.2006 р.