Положення

 • Про службу охорони праці підприємства;
 • Про навчання персоналу підприємства з питань охорони праці;
 • Про електротехнічну службу підприємства;
 • Про теплотехнічну службу підприємства;
 • Про газову службу підприємства;
 • Положення-інструкція з організації і проведення контролю за безпечною експлуатацією газового господарства;
 • Про систему управління охороною праці підприємства, до складу якої входять:
  • Цілі, задачі, функції СУОП
  • Взаємодії та задачі підрозділів підприємства з управління ОП на підприємстві
  • Забезпечення безпеки виробничого обладнання
  • Забезпечення безпеки виробничих процесів та виконання робіт підвищеної небезпеки
  • Забезпечення безпеки будівель та споруд
  • Порядок проведення атестації робочих місць згідно умов праці
  • Порядок оцінки стану охорони праці на підприємстві
  • Порядок планування робіт та заходів з охорони праці
  • Облік та аналіз стану виробничого травматизму
  • Метрологічне забезпечення охорони праці на підприємстві
  • Обов'язки посадових осіб та спеціалістів підприємства з охорони праці (індивідуально для кожного у відповідності до штатного розкладу та структури управління підприємства)
  • Пропаганда питань охорони праці на підприємстві
  • Ведення документації з охорони праці на підприємстві в цілому та по підрозділах
  • Нормативно-правова база з управління охороною праці на підприємстві
  • Додатки

Система управління охороною праці виконується з урахуванням структури управління, яка склалася на підприємстві та представляє собою закінчений документ, який вводиться в дію наказом з урахуванням проведення етапу впровадження. Постачається на електронному носії.

За бажанням замовника до СУОП можуть бути інтегровані також інші задачі:

 • Про роботу уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці
 • Про проведення медоглядів
 • По електротехнічній службі
 • По теплотехнічній службі
 • По газовій службі

Перейти назад до сторінки кафедри охорони праці.

Шановні відвідувачі! Користуйтесь новою версією сайту.

Міністерство освіти і науки України
Ліцензія Міністерства освіти і науки України АБ № 298501 від 19.01.2006 р.