Кафедра переробки м'яса та молока ІПДО НУХТ

Кафедру створено у 1974 році. Завідувач кафедри — доцент, к.т.н. Бовкун Алла Олександрівна

Основний напрям діяльності — підвищення кваліфікацій керівників і спеціалістів підприємств м'ясної й молочної промисловості всіх форм власності. Ми навчаємо головних інженерів, головних технологів, завідувачів лабораторій, головних механіків, технологів, хіміків, начальників цехів, майстрів.

Викладацький склад

Доценти

Бовкун Алла Олександрівна, к.т.н.; Мазур Микола Іванович, к.вет.н.; Жукова Ярослава Фрідріхівна, к.т.н.

Ст. викладачі

Колесникова Світлана Савівна, к.т.н.; Млечко Лілія Антонівна, Селюченко Микола Іванович, Стахурська Лілія Вацлавівна.

Кафедра бере участь у галузевих виставках молочної промисловості у Києві та Одесі, де виступає з семінарами, проводить консультації.

Основні питання програм підвищення кваліфікації (72 год.) за графіками навчання.

Техніка і технологія молочної промисловості

 • Маловідходні та безвідходні технологічні процеси виробництва молочних продуктів. Нові вимоги до молокосировини згідно з ДСТУ 3662–97 на молоко коров'яче.
 • Біотехнологічні процеси виробництва ферментованих молочних продуктів. Нові бактеріальні закваски і бакпрепарати прямого внесення та рекомендації по їх застосуванню.
 • Кисломолочні продукти функціонального призначення, особливості їх виробництва та вплив на організм людини.
 • Особливості технології виробництва твердих сирів. Виробництво заквасок для сирів. Використання ферментів для коагуляції молока для сирів.
 • Удосконалення виробництва вершкового масла, розширення його асортименту і поліпшення якості. Виробництво масла з рослинними жирами.
 • Ефективні технологічні процеси для вироблення згущених та сухих молочних продуктів.
 • Раціональна технологія переробки вторинної сировини та відходів виробництва. Використання нетрадиційних видів сировини.
 • Високоефективні способи зниження затрат енергії та води при виробництві молочних продуктів.
 • Технохімічний і мікробіологічний контроль сировини та готової продукції. Системи контролю якості продукції ISO 9001 та HACCP. Досвід впровадження.

Ветсанекспертиза м'яса та м'ясної сировини

 • Впровадження в практику ветсанекспертизи м'яса нових методів токсикологічних досліджень.

Екологія і раціональне використання природних ресурсів

 • Сучасний стан та організація роботи на підприємствах галузі з питань охорони навколишнього середовища. Джерела та види забруднення довкілля. Заходи по знешкодженню викидів та скидів. Контроль забруднення навколишнього середовища. Вимоги гігієни праці та виробничої санітарії. Організація роботи з випуску екологічно чистої продукції.
 • Радіаційний контроль якості сировини і продуктів харчування. Закон України про якість і безпеку харчових продуктів.

Охорона праці

 • Навчання та перевірка знань з використанням комп'ютерної техніки, видача посвідчень державного зразка.

Просимо звернути увагу!

Протягом 2008—2009 років інститут на замовлення підприємств проводить короткотермінові цільові семінари:

 • Кисломолочні продукти функціонального призначення, особливості їх виробництва та вплив на організм людини.

Програма семінару: Сучасні технології виробництва лікувально-профілактичних кисломолочних продуктів. Функціональні продукти: пребіотики та пробіотики. Заквашувальні препарати пробіотичного напрямку. Вплив пробіотичних функціональних продуктів на здоров'я людини. Методи визначення біфідобактерій у кисломолочних продуктах.

Застосування нових технологій дає підприємству можливість розширення асортименту, подовження строків реалізації готових виробів, поліпшення якості продукції, а саме: в'язкісних характеристик за рахунок використання спеціальних штамів культур заквашувальних препаратів, сенсорних властивостей (колір, запах, смак) і харчової цінності.

 • Якість та безпека нових технологій сиру.
 • Семінари з актуальної тематики за 40-годинною (5 днів) програмою «Сучасні методи дослідження молочних продуктів»
  1. Визначення загального та розчинного білку у молочних продуктах за міжнародним стандартом.
  2. Визначення фосфору за міжнародним стандартом.
  3. Визначення кальцію за міжнародним стандартом.
  4. Визначення нітратів та  нітритів в молочних продуктах.

Підвищення кваліфікації для начальників цехів, майстрів, економістів підприємств молочної галузі за курсом «Оптимізація плану виробництва» в обсязі 32 навчальні години (4 дні).

 1. Оптимізація асортименту за розрахунковими критеріями.
 2. Максимізація прибутку.
 3. Мінімізація витрат на виробництво.
 4. Максимізація обсягу виробництва в натуральному та грошовому вираженні.

Програмою передбачено практичні заняття на комп'ютері. По закінченні навчання слухачі отримують сертифікат про підвищення кваліфікації.

Кафедра проводить на госпрозрахунковій основі індивідуальні консультації з техніки й технології. Слухачі і учасники семінарів забезпечуються гуртожитком. Оплата житла — за рахунок витрат на відрядження.

Тел./факс для довідок: (044) 449-68-89 (навчальний відділ)
Кафедра: (044) 449-10-05
Е-mail: електронна адреса ІПДО НУХТ, електронна адреса кафедри переробки м'яса та молока ІПДО НУХТ

Заявки на навчання просимо надсилати на контактні адреси ІПДО НУХТ.

Історія розвитку кафедри

Дивитись історію кафедри переробки м'яса та молока.

Шановні відвідувачі! Користуйтесь новою версією сайту.

Міністерство освіти і науки України
Ліцензія Міністерства освіти і науки України АБ № 298501 від 19.01.2006 р.