Кафедра виробництва цукру та сахаридів ІПДО НУХТ

Кафедра заснована у 1969 році. Завідувач кафедри — професор, д.т.н. Хоменко Микола Дмитрович. Напрям роботи кафедри — бурякоцукрове виробництво, підвищення кваліфікації спеціалістів.

Тематика:
  • Сучасні технологічні процеси та обладнання бурякоцукрового виробництва;
  • Технохімічний та мікробіологічний контроль у бурякоцукровому виробництві;
  • Раціональна експлуатація, ремонт і налагодження обладнання цукрових заводів;
  • Охорона праці;
  • Екологічні проблеми в галузі;
  • Системи водопостачання та очистки стічних вод.
Категорії спеціалістів:

Головні інженери та їх заступники, головні технологи та їх заступники, начальники групових лабораторій, головні механіки та їх заступники обласних асоціацій і цукрових заводів. Начальники змін, змінні технологи, інженери-технологи, зав. механічних майстерень, ст. майстри з обладнання цукрових заводів.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Зав. кафедри

Д.т.н., професор Хоменко М.Д.

Доценти

К.т.н. Скорик К.Д., к.т.н. Штангеєв К.О., к.т.н. Дмитренко О.У.

Ст. викладачі

Сорокін А.І., Чупахіна В.П.

Понад 30 років кафедра працює над методичним забезпеченням навчання: підручниками і практичними посібниками для використання на виробництві, методичними вказівками щодо особливостей технологічних процесів, рекомендаціями до написання конспектів лекцій, курсових робіт, рефератів, проведення лабораторного практикуму, інших видів навчання, контролю знань слухачів.

Щорічно, з урахуванням цільових семінарів, кафедра навчає 800–1200 головних спеціалістів і спеціалістів підприємств та організацій цукрової галузі.

Крім підвищення кваліфікації головних спеціалістів (термін навчання 72 годин і більше), кафедра проводить на замовлення галузі цільове навчання (від 18 год.) з найактуальніших питань бурякоцукрового виробництва.

Короткотермінові щорічні тематичні семінари для працівників цукрових заводів:
1. Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва квітень
2. Розробка рекомендацій з переробки буряків урожаю поточного року серпень
3. Шляхи підвищення якості цукру та сучасні методи оцінки якості. Сертифікація продукції квітень
4. Шляхи підвищення ефективності роботи тракту подачі буряків і мийного відділення лютий
5. Нове в теорії і практиці сокодобування квітень
6. Нове в теорії і практиці очистки і фільтрування соків і сиропу березень
7. Нове в теорії і практиці кристалізації цукру квітень
8. Шляхи економії сировини, паливно-енергетичних ресурсів та інших матеріалів при переробці цукрових буряків січень— червень
9. Нове в технології очистки оборотних і стічних вод цукрового виробництва березень

Останніми роками кафедра проводить підвищення кваліфікації і цільові семінари з вищезазначених питань як на базі інституту згідно графіків навчання, так і на підприємствах на замовлення за угодою.

При кафедрі працює навчальна лабораторія технологічного та мікробіологічного контролю, оснащена сучасним лабораторним обладнанням та приладами. З технохімічного та мікробіологічного контролю доробок кафедри складає 47 лабораторних робіт, охоплюючи весь спектр лабораторних аналізів та досліджень, необхідних для роботи спеціалістів технологічного напряму асоціацій, групових лабораторій та цукрових заводів.

Професорсько-викладацький склад кафедри систематично поповнюється досвідченими науковими працівниками з виробничим досвідом, а також запрошує до читання лекцій фахівців НДІ, НАЦУ «Укрцукор», Держстандарту тощо. Викладачі кафедри є постійними членами і запрошуються до технічних рад, вчених спеціалізованих рад, комітетів, комісій з питань бурякоцукрового виробництва, екології та охорони навколишнього середовища.

Кафедра є провідною організацією при захисті докторських і кандидатських дисертацій, члени кафедри виступають як офіційні опоненти, надають відгуки на автореферати дисертацій. Значна робота виконується кафедрою з рецензування монографій, книг, підручників, наукових статей, методичних матеріалів тощо.

Кафедра надає практичну консультативну допомогу державним, обласним структурним підрозділам, цукровим заводам. Кафедра проводить на госпрозрахунковій основі індивідуальні консультації з техніки й технології.

Слухачі і учасники семінарів забезпечуються гуртожитком. Оплата житла — за рахунок витрат на відрядження.

Науково-дослідна діяльність ведеться за напрямами:

  1. розробка нових форм і методів активізації навчального процесу при підвищенні кваліфікації;
  2. розробка нових схем технологічного обладнання, технологічних регламентів;
  3. написання книг, підручників, навчальних посібників, наукових статей;
  4. винахідницька робота та інше.

З 2002 року, після входження ІПДО як структурного підрозділу до складу Національного університету харчових технологій, кафедра розширила рамки співпраці з НУХТ. Так, складено і виконується перспективний план співробітництва на 2002–2006 роки між кафедрами технології цукристих речовин НУХТ та цукру і цукристих речовин ІПДО з навчальної, методичної і наукової роботи.

Кафедра плідно співпрацює з НАЦУ «Укрцукор» та іншими організаціями цукрової галузі, обласними асоціаціями і цукровими заводами України, підтримує зв'язки з цукровиками країн СНД.

Замовлення на виконання освітніх послуг просимо направляти на контактні адреси ІПДО НУХТ.

Консультації за телефонами: (044) 449–03–20, тел./факс: (044) 400–12–13.

Професорсько-викладацький склад кафедри цукру і цукристих речовин в 1969–2003 роках

1969–1971 Факультет цукрового виробництва
Декан
Куценко Б.О.
Заст. декана
Соколова А.Л.
1969–1971 Факультет заочного навчання
Декан
к.т.н., доц. Карпович М.С.
Заст. декана
к.т.н., доц. Нагорна В.О.
28.09.1971 Інститут підвищення кваліфікації  
1971–1980 Кафедра техніки і технології цукрового виробництва
Зав. кафедри
к.т.н., доц. Соколова А.Л.
Доценти:
к.т.н. Карпович М.С.
к.т.н. Куценко Б.О.
к.т.н. Нагорна В.О.
к.т.н. Лисіков В.П.
к.т.н. Волошаненко Г.П.
1981–1989 Кафедра прогресивної технології цукрового і бродильного виробництва
Зав. кафедри
к.т.н., доц. Соколова А.Л. з 1981 по 1987
к.т.н., доц. Хоменко М.Д. з 1987 по 1989
1989–1995 Кафедра прогресивної технології цукру і цукристих речовин
Зав. кафедри
к.т.н., доц. Хоменко  М.Д. 1989 р.
к.т.н., доц. Куценко Б.О. з 1990 по 1994
Доценти:
к.т.н., Скорик К.Д. з 1991р.,
к.т.н. Волошаненко Г.П. до 1991р.,
к.т.н. Соколова А.Л. до 1993р.,
к.т.н. Супрунчук В.К. з 1990 по 1998,
к.т.н. Мелентьев Б.О. 1998р.,
к.т.н. Нагорна В.О.,
к.т.н. Гусєва С.С. з 1992 по 1994
1995–1999 Кафедра цукру і цукристих речовин
Зав.кафедри
д.т.н., професор Хоменко М.Д.
Доценти:
к.т.н. Куценко Б.О. до 1997 р.,
к.т.н. Нагорна В.О. до 1999р.,
к.т.н. Скорик К.Д.,
к.т.н. Штангеєв К.О.
Ст. викладач
Чупахіна В.П.
2000–2003 Кафедра цукру і цукристих речовин
Зав. кафедри
д.т.н., професор Хоменко М.Д.
Доценти:
к.т.н. Скорик К.Д.,
к.т.н. Дмитренко О.У. з 2001 р.,
к.т.н. Штангеєв К.О.
Старші викладачі:
Сорокін А.І. з 2003 р.
Чупахіна В.П.
Козіцька М.Є. з 2000 по 2001

Історія розвитку кафедри

Дивитись історію кафедри виробництва цукру та цукристих речовин.

Шановні відвідувачі! Користуйтесь новою версією сайту.

Міністерство освіти і науки України
Ліцензія Міністерства освіти і науки України АБ № 298501 від 19.01.2006 р.