НОВИНИ ТА АНОНСИ

Вийшла друком монографія "Мікробіологічні та фізико-хімічні основи виробництва твердих сирів"

Вийшла друком монографія "Мікробіологічні та фізико-хімічні основи виробництва твердих сирів"

Вийшла друком колективна монографія науковців-викладачів Інституту післядипломної освіти НУХТ "Мікробіологічні та фізико-хімічні основи виробництва твердих сирів".

Автори: А.О. Бовкун, кандидат технічних наук, Н.М..Шульга, кандидат технічних наук, О.В. Науменко, доктор технічних наук.

Рецензенти: Хомічак Л.М. – доктор технічних наук, професор, Інститут продовольчих ресурсів НААН України; Берник І. – доктор технічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет МОН України; Корзун В.Н. – доктор медичних наук, професор, Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМН України.

У монографії наведено: характеристику харчової та біологічної цінності сирів; проведений аналіз молока-сировини для виробництва сиру та підготовки молочної суміші до зсідання; контроль забрудненості виробництва сирів бактеріофагами; розкрита стороння міклофлора молока у сироробстві; подано особливості отримання сичужного згустку та обробки сирного зерна; основну характеристику визрівання сирів.

Науково обгрунтовано: основні властивості технологічно-важливих молочнокислих бактерій, їх роль у формуванні готового продукту; основні шляхи вирішення проблем бактеріофагії у виробництві ферментованих молочних продуктів; основні мікробіологічні та фізико-хімічні аспекти солніння сирів; систему оцінювання якості сирів, основні вади сирів за мікробіологічними ознаками.

Монографія «Мікробіологічні та фізико-хімічні основи виробництва твердих сирів» авторів А.О. Бовкун, Н.М. Шульга, О.В. Науменко призначена для науковців, фахівців, які працюють в системі переробних галузей АПК, студентів, аспірантів галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології» і рекомендується до використання як у навчальному, так і та виробничому процесах.