НОВИНИ ТА АНОНСИ

Запрошуємо на підвищення кваліфікації з контролю якості і безпечності с-г продукції

Запрошуємо на підвищення кваліфікації з контролю якості і безпечності с-г продукції

Інститут післядипломної освіти

Національного університету харчових технологій

проводить підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців лабораторій контролю якості і безпечності сільськогосподарської продукції.

 

Програмою передбачено:

  • теоретичний та практичний курс із сучасних технологій і вимог до якості та безпечності сировини та продукції переробки зернової продукції;
  • майстер класи, презентації фірм та компаній виробників обладнання та реактивів для лабораторної діагностики;
  • надання консультативних послуг. 

Слухачам, які успішно закінчують курс навчання, захищають випускну роботу, видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації або сертифікат державного зразка.

 

Заняття проводяться за адресою: 03190 м. Київ, вул. Естонська, 8а. У разі неможливості виїзного навчання проведення теоретичного курсу здійснюється на онлайн платформі TEAMS.

Дата та місце проведення навчання узгоджуються із замовником.

 

Напрямки і теми навчально-тематичних планів на лютий-травень 2024 року:

Тема І. Лабораторний контроль безпечності і якості харчових продуктів з урахуванням новітніх методів та нормативних вимог України та ЄС

Дні

Назва розділів

Кількість годин

1.

Гармонізація законодавства України з безпечності та якості харчових продуктів до  вимог ЄС

3

2.

Забезпечення лабораторного контролю залишкових кількостей антибіотиків і забруднювачів  при експорті та імпорті продукції рослинного та тваринного походження

3

3.

Законодавство із забезпечення валідації аналітичних методів (скринінгових та підтверджуючих) з визначення мікотоксинів, залишків ветеринарних препаратів, важких металів, пестицидів, фізико-хімічних досліджень

5

4.

Вимоги при отриманні валідаційних даних: правильності, точності, невизначеності, чутливості, селективності. Процедури контролю якості. Інтерпретація отриманих результатів.  Практичні аспекти

5

 

Тема ІІ. Правила прийняття рішення при оцінці відповідності результатів вимірювань

Дні

Назва розділів

Кількість годин

1.

Законодавство із забезпечення валідації аналітичних методів з визначення мікотоксинів, залишків ветеринарних препаратів, важких металів, пестицидів  

3

2.

Вимоги до аналітичних методів з визначення антибіотиків, забруднювачів та показників якості продукції

3

3.

Визначення валідаційних характеристик: правильність, точність, чутливість, селективність, невизначеність (з наведенням прикладів розрахунків)

6

4.

Правила прийняття рішень і заяви про відповідність. Практичні аспекти оцінювання даних вимірювань. Роль невизначеності вимірювань при оцінці відповідності.

4

 

Тема ІІІ. Офіційний контроль мікотоксинів у харчових продуктах і кормах. Вимоги до скринінгових методів досліджень

Дні

Назва розділів

Кількість годин

1.

Походження мікотоксинів. Спільне утворення мікотоксинів у продуктах харчування та кормах, їх токсичність

2

2.

Оцінка ризиків утворення мікотоксинів у продукції рослинного походження. Фактори, які сприяють їх формуванню і розмноженню на різних етапах (поле, зберігання, переробка)

2

3.

Законодавство ЕС щодо безпечності харчових продуктів та оцінки ризиків, встановлення нормативних лімітів 

2

4.

Влив відбору зразків на вміст мікотоксинів. Відбір репрезентативного лабораторного зразка для здійснення офіційного контролю на вміст мікотоксинів

2

5.

Система RASSF: загальні цілі, поняття, важливість та повідомлення

2

6.

Перелік кормів і харчових продуктів нетваринного походження, що потребують посиленого офіційного контролю при в’їзді на територію України

1

7.

Загальні поняття та огляд методів швидкого скринінгу для окремих мікотоксинів або цілих класів

2

8.

Принцип методу ІФА. Вимоги до обладнання та тест-наборів.  Демонстрація процедури проведення імуноферментного аналізу

3

9.

Ризики отримання помилкових результатів при проведенні досліджень на вміст мікотоксинів методом ІФА.

1

10.

Вимоги до методів визначення мікотоксинів. Законодавство із забезпечення валідації аналітичних методів з визначення мікотоксинів  

3

11.

Настанови Eurachem для лабораторій з валідації методів

3

12.

Отримання валідаційних методик для скринінгових методів визначення мікотоксинів. Приклад отримання валідації методики визначення Т-2 токсину методом ІФА.

4

13.

Ефективність методів аналізу та інтерпретації результатів відповідно до Регламентів ЄС

2

14.

Контроль якості результатів досліджень при щоденному контролі вмісту мікотоксинів

3

15.

Правила прийняття рішень і заяви про відповідність. Практичні аспекти оцінювання даних вимірювань. Роль невизначеності вимірювань при оцінці відповідності.

4

 

 

Тема IV. Використання високоефективної рідинної хроматографії при визначенні показників якості та безпеки харчових продуктів і кормів

Дні

Назва розділів

Кількість годин

1.

Основи рідинної хроматографії. Підбір необхідної конфігурації інструмента

3

2.

Отримання максимальної роздільної здатності методу. Оптимізація методів за допомогою вибору колонки і мобільної фази

3

3.

Причини виникнення невідповідних результатів хроматографування. Усунення несправностей роботи хроматографів

4

4.

Підготовка і очистка проб. Методи твердофазної очистки проб

2

5.

Забезпечення належної роботи рідинного хроматографа. Ефективність хроматографії

3

6.

Контроль якості хроматографування. Підготовка і контроль системи високоефективної рідинної хроматографії

2

7.

Стратегії визначення мікотоксинів за допомогою рідинної хроматографії та рідинної хроматографії на мас-спектрометрі

4

8.

Валідація методів високоефективної рідинної хроматографії при визначенні мікотоксинів у продуктах харчування

6

 

Тема V. Методи визначення мікотоксинів. Принцип імуноферментного аналізу. Валідація скринінгових методів

Дні

Назва розділів

Кількість годин

1

Законодавство ЕС та офіційний контроль на вміст мікотоксінів

4

1.1

Походження мікотоксинів. Оцінка ризиків утворення мікотоксинів у продукції рослинного походження

2

1.2

Відбір зразків для здійснення офіційного контролю на вміст мікотоксинів

2

2

Використання Імуноферментного аналізу (ІФА) для скринінгових досліджень на вміст мікотоксинів

5

2.1

Приинцип методу ІФА. Вимоги до обладнання та тест-наборів

4

2.2

Ризики отримання помилкових результатів при проведенні досліджень на вміст мікотоксинів методом ІФА

1

3

Законодавство із забезпечення валідації аналітичних методів з визначення мікотоксинів.  Критерії придатності методів

7

3.1

Настанова Eurachem «Придатність аналітичних методів для конкретного застосування. Настанова для лабораторій з валідації методів та суміжних питань»

2

3.2

Отримання валідаційних даних відповідно до Регламенту ЄС 519/2014. Приклад отримання валідації методики визначення Т-2 токсину методом ІФА

3

3.3

Вимоги до аналітичних методів з визначення мікотоксинів

2

 

Вартість за освітні послуги з’ясовувати за телефонами: (044)400-52-67, (067)785-65-09 Камінська Олена Василівна; (068)205-00-71 Куянов Володимир Вікторович та електронними  адресами: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та mikology@ukr.net

Фахівці кафедри готові розглянути ваші потреби за іншими напрямами навчання з переробки та діагностики якості сільськогосподарської продукції.