НОВИНИ ТА АНОНСИ

В ІПДО НУХТ стартував курс "Внутрішній аудитор системи харчової безпеки - HACCP"

В ІПДО НУХТ стартував курс "Внутрішній аудитор системи харчової безпеки - HACCP"

В Інституті післядипломної освіти НУХТ розпочинається курс "Внутрішній аудитор системи харчової безпеки - HACCP".
Чотириденний курс об'єднує в собі лекційний матеріал, практичні завдання та тестування на знання матеріалів і отримання сертифікатів.
Заступник директора з науково-педагогічної роботи В’ялець О.В., привітала учасників семінару.
Програма навчання:
I. Основи безпеки харчової продукції.
 • Основні поняття харчової безпеки та загальні принципи харчового законодавства.
 • Правові основи технічного регулювання, нагляду і контролю в ресторанному бізнесі.
 • Огляд міжнародного та вітчизняного законодавства в області виготовлення харчової продукції: Стандарти ISO: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 5000 і ін. Кодекс Аліментаріус і HACCP.
 • Основні причини та переваги впровадження HACCP.
 • Політика підприємства в області харчової безпеки.
 • Програми-передумови щодо безпеки харчової продукції
II. Етапи впровадження і принципи системи HACCP.
 • Створення групи НАССР, лідер і склад групи. Розробка НАССР-плану.
 • Підготовка до проведення аналізу небезпек, опис продуктів і процесу їх виробництва.
 • Визначення області застосування продукції, опис технологічних процесів виробництва і блок-схеми.
 • Підтвердження технологічних процесів і блок-схем на об’єкті.
 • Проведення аналізу небезпечних чинників. Оцінка ризиків — матриця ризиків і контролю.
 • Визначення точок критичного контролю (етапів), встановлення критичних меж.
 • Встановлення системи моніторингу для кожної критичної контрольної точки.
 • Коригування в критичних точках, відстеження коригувальних заходів та проведення перевірки та огляду.
III. Практичні аспекти впровадження систем безпеки харчової продукції.
 • Вимоги до будівель та приміщень, інженерних систем і технологічного обладнання підприємств ресторанного господарства.
 • Методика визначення контрольних точок (КТ) для оцінки ступеня ризиків через неналежний санітарний стан приміщень і технологічного обладнання підприємств ресторанного господарства.
 • Розробка і ведення документації щодо всіх процедур. Вимоги до документів, обов’язкові методики та протоколи.
 • Забезпечення безпеки харчової продукції в усіх критичних точках.
 • Особливості фумігації в ресторанах і ПЕСТ-контроль.
 • Принципи гігієни в харчовій промисловості. Профілактичний медогляд і гігієнічне навчання.
 • Мікробіологічні критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів.
 • Інформування персоналу, внутрішні і зовнішні комунікації, аналіз з боку керівництва.
 • Процедури, що стосуються ефективне функціонування системи НАССР. Можливі причини перегляду системи НАССР.
 • Відповідальність за порушення норм НАССР.
IV. Роль, обов’язки і кваліфікація аудитора
 • Вимоги до аудиторів (до персональних якостей, освіти, кваліфікації, досвіду роботи). Бажані і небажані якості аудитора.
 • Відповідальність і порядок підготовки аудиторів.
 • Положення про внутрішні аудиторів. Мотивація внутрішніх аудиторів.
 • Роль і обов’язки керівництва при проведенні аудитів. Особливості внутрішнього аудиту.
 • Етика поведінки аудитора. Мистецтво слухати і методи ефективного спілкування.
 • Комунікативні та аналітичні навички необхідні аудитору. Методика опитування і «пастки» для перевіряючого.
V. Основи і принципи аудиту. Підготовка до аудиту.
 • Основні поняття і визначення в аудиті. Цілі і принципи аудиту. Підхід до аудиту.
 • Критерії ефективності систем якості.
 • Класифікація та методики проведення аудитів. Вимоги до аудиту.
 • Підготовчі кроки і первинний аналіз. Програма та плани проведення аудиту. Планування часу.
 • Необхідна документальна база. Моніторинг і аналіз документації. Складання списку питань.
 • Розгляд форм і прикладів записів аудитора.
VI. Проведення аудиту.
 • Діяльність з проведення аудиту. Керівництво програмою аудиту та його учасники. Роль лідера команди і відповідальність сторін.
 • Проведення аудиту. Невідповідності та спостереження. Корекції, коригувальні та запобіжні дії.
 • Ведення записів. Робочі документи. Перелік пунктів. Невідповідності. Листи невідповідності. Класифікація невідповідностей.
 • Заключна зустріч і підготовка звіту. Представлення результатів аудиту. Звіт по аудиту. Вимоги до підготовки звіту.
 • Свідоцтва аудиту. Аналіз свідчень. Аналіз помилок. 
VII. Навчальні приклади з практики
 • Розробка системи харчової безпеки на прикладі закладу громадського харчування.
 • Типові помилки по НАССР.
 • Типові причини неефективності HACCP.
 • Моделювання різноманітних надзвичайних подій і розробка процедур дій.
 • Практичні групові завдання.
 • Реальні індивідуальні кейси.
 • Формування бланків і заповнення шаблонів документів.
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КУРСУ УЧАСНИКИ

1. Отримають:
 • свідоцтво державного навчального закладу та сертифікат компанії англійською мовою.
 • максимально об’ємні друковані роздаткові матеріали та допоміжні документи в електронному вигляді.
 • знання від кращих практикуючих фахівців України з харчової безпеки в ресторанах.
2. Оволодіють:
 • навичками розробки основних робочих документів HACCP.
 • методиками планування та підготовки до самостійного проведення внутрішніх аудитів на підприємствах.
 • техніками проведення аудиту та ведення необхідної документації по аудитам.
3. Зможуть:
 • пояснювати суть системи управління безпекою виробництва і збуту продуктів харчування та значення внутрішніх перевірок для поліпшення систем менеджменту.
 • описувати обов’язки внутрішнього аудитора, планувати і проводити внутрішній аудит системи управління безпечністю харчових продуктів і звітувати по ньому.
Після закінчення курсу передбачено обов'язкове тестування учасників на знання стандартів.
При успішному проходженні тестування кожному учаснику видається сертифікат.
У разі незадовільного результату іспиту — можлива перездача (безкоштовно) протягом 3 місяців після закінчення курсу.