НОВИНИ ТА АНОНСИ

Видано монографію «Тінізація економіки та інтелектуальної економіки як загроза національній безпеці країни та їх детінізація»

Видано монографію «Тінізація економіки та інтелектуальної економіки як загроза національній безпеці країни та їх детінізація»

Выйшла з друку монографія завідувача кафедри економіки, обліку та фінансів ІПДО НУХТ професора О.Б. Бутніка-Сіверського та В.О. Петренка «Тінізація економіки та інтелектуальної економіки як загроза національній безпеці країни та їх детінізація».

Пропонована читачеві наукова розробка приваблює в час змін в економіці України, гостротою та актуальністю досліджуваної проблеми, до якої відноситься тінізація економіки та її різновиди в Україні з позиції національної безпеки. Особливого значення набуває вона відносно економіки інтелектуальної власності. Проблема тінізації в інтелектуальній економіці розглядається як загроза національній безпеці країни, що потребує пошуку шляхів її детінізації. Автори дослідження розглядають цю проблему за предметною ознакою тінізації у сфері інтелектуальної економіки, де ще не існує достатнього рівня інтенсивності її досліджень та практичного досвіду щодо її детінізації.

У розробці автори узагальнюють наукові погляди різновидів тінізації економіки та їх детінізації. Наукового значення набуває напрям стримування тінізації в системі інтелектуально-інноваційної діяльності та в умовах формування ринку інтелектуальної власності, де здійснюється комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності та трансфер інноваційних технологій. Тут прослідковується потреба у впровадженні державної політики протидії тінізації економіки, зокрема й в інтелектуальній економіці на основі розвитку розгалуженої нормативно-правової бази, яка враховує специфіку та особливості детінізації інтелектуальної економіки як цілісної системи дій.

Наукова розробка, що пропонується читачеві, буде корисною для науковців та практиків сфери інтелектуальної власності, а також усіх, хто цікавиться складними питаннями тінізації економіки як загрози національній безпеці та пошуку шляхів її детінізації.

Олена Орлюк,
директор НДІІВ НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор,
академік Національної академії правових наук України