НОВИНИ ТА АНОНСИ

Відбувся попередній захист дисертаційної роботи Стоцької О.В.

Відбувся попередній захист дисертаційної роботи Стоцької О.В.

30 травня 2023 року, відбувся попередній захист дисертаційної роботи на присудження ступеня кандидата технічних наук Стоцької Олени Володимирівни на тему «Біотрансформація відходів пивоварної виробництва з отриманням біогазу і кормової біомаси», за спеціальністю 03.00.20 Біотехнологія (технічні науки). Обговорення відбулося на розширеному спільному засіданні кафедри переробки м’яса та молока та кафедри харчових виробництв Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Науковий керівник роботи Салюк Анатолій Іванович, к.т.н., професор кафедри харчової хімії НУХТ.

Запрошені науковці:

Стабніков Віктор Петрович, д.т.н., професор кафедри біотехнології та мікробіології НУХТ;

Дичко Аліна Олегівна,  д.т.н., професор кафедри екології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

Даниленко Світлана Григорівна, д.т.н., с.н.с., завідувачка відділу біотехнології  Інституту продовольчих ресурсів  НААН України;

Науменко Оксана Василівна, д.т.н., с.н.с., завідувачка відділу технології хліба та біотрансформації зернових продуктів Інституту продовольчих ресурсів  НААН України;

Салюк Анатолій Іванович, к.т.н., професор кафедри харчової хімії НУХТ  (керівник роботи);

Дудко Сергій Дмитрович,  к.т.н., доцент, заступник директора з навчальної роботи ІПДО НУХТ;

В’ялець Оксана Вікторівна, к.е.н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи ІПДО НУХТ;

Скорик Костянтин Дмитрович, к.т.н., професор кафедри харчових виробництв ІПДО НУХТ;

Чехун Марина Григорівна, ст. викладач кафедри харчових виробництв ІПДО НУХТ;

Бовкун Алла Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри переробки м’яса та молока ІПДО НУХТ;

Король Цвітана Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри переробки м'яса та молока ІПДО НУХТ;

Шульга Наталія Михайлівна, к.т.н., доцент кафедри переробки м’яса та молока ІПДО НУХТ.