НОВИНИ ТА АНОНСИ

Теплообмін тістових заготовок з подом печі у зоні гігротермічного оброблення

Пропонуємо ознайомитись з виступом к.т.н., доцента С.Д. Дудка на науково-практичній конференції «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві», яка проходила  16 листопада 2022 р. у Києві.

Пріоритетним напрямом наукових досліджень доповідача є дослідження роботи технологічного обладнання хлібопекарського та кондитерського виробництв, розроблення методик розрахунку та моделювання сучасних хлібопекарських печей. Викладає курси: «Безпека експлуатації промислових будівель, споруд та інженерних мереж», «Технологічне обладнання хлібозаводів і кондитерських підприємств» та інші.

Тема доповіді й коротка анотація: Теплообмін тістових заготовок з подом печі у зоні гігротермічного оброблення.

Дудко С.Д.  Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій.

Анотація. Автор аналізує подальші дослідження особливостей тепломасообміну тістових заготовок у перші хвилини випікання під час гігротермічної обробки. На сьогоднішній день картина фізичних та інших процесів, що мають перебіг в тісті-хлібі біля опорної поверхні, є достатньо вивченою, однак складно оцінити її кількісну сторону. Проте ця інформація є важливою, оскільки на її основі можливо правильно спроектувати і налагодити систему обігріву печі (насамперед, нижнього нагрівного каналу першої зони обігріву), яка б задовольняла умовам оптимального режиму випікання. Отримана картина зміни в часі теплових потоків і їх числові значення у перші 4 хв процесу випікання подового хліба можуть служити відправною точкою для проектування нагрівної системи, а також для налаштування подачі теплоносія до нижнього нагрівного каналу в зоні гігротермічного оброблення сучасних тунельних печей. Це дозволить реалізувати оптимальний режим випікання, що передбачає отримання продукції високої якості за мінімально необхідних енергозатрат.

З текстом доповіді можна ознайомитись, див.: Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі» та «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві». – К.: НУХТ, 2022. – 190 с.

Збірник включає в себе матеріали доповідей учасників міжнародних науково-практичних конференцій: «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», яка відбулася 15 листопада 2022 року та «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві», яка відбулася 16 листопада 2022 року в м. Києві. Матеріали присвячено вирішенню актуальних питань хлібопекарської та кондитерської галузей, зокрема шляхам покращення якості хлібобулочних та кондитерських виробів, проблемам розширення асортименту, в тому числі і створенню нових виробів спеціального призначення. Збірник призначений для фахівців хлібопекарської та кондитерської галузі, інженерно-технічних працівників, потенційних інвесторів, викладачів вищої школи, здобувачів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами хлібопекарської і кондитерської галузі.

УДК 664.6 ББК 36.84 Видається в авторській редакції © НУХТ, 2022.