Пішла з життя Оболкіна Віра Іллівна

Пішла з життя Оболкіна Віра Іллівна

Віра Іллівна Оболкіна, чий життєвий шлях так трагічно передчасно обірвався у розквіті творчої діяльності, і яку ми з невимовним сумом проводжаємо сьогодні в останній путь.

Оболкіна Віра Іллівна народилася 10.03.1955 в місті Шадринськ Курганської області Росії в родині військовослужбовця. У 1977 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництв».

Після закінчення інституту з 1977 року працювала в Українському науково-дослідному і конструкторському інституті продовольчого машинобудування «УкрНДІПродмаш» на посаді молодшого наукового співробітника, начальника науково-дослідного відділу перспективного розвитку обладнання для кондитерської промисловості; дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистила у 1990 році за спеціальністю технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів.

З 2001 по 2006 р. працювала на посаді начальника науково-дослідної лабораторії кондитерських виробництв НДІ харчових технологій Національного університету харчових технологій. Протягом цього періоду займалася науковими дослідженнями по створенню нових технологій та сучасного обладнання для виробництва кондитерських виробів, розробкою нормативно-технічної документації.

Після захисту докторської дисертації і здобуття наукового ступеня доктора технічних наук з 2007 року працювала завідувачкою кафедри хлібопекарських, кондитерських та бродильних виробництв Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. У 2012 році Вірі Іллівні присвоєно вчене звання професора.

У 2011 році підвищувала кваліфікацію шляхом стажування у Сполучених Штатах Америки згідно з програмою USAID «Громадські зв’язки» за тематикою «Безпека харчових продуктів».

Професор Оболкіна Віра Іллівна підготувала 6 кандидатів наук, до останнього дня продовжувала керівництво аспірантами.

Професійна діяльність Віри Іллівни була багатогранною й плідною: крім педагогічної роботи вона виконувала обов’язки заступника голови технічного комітету «Продукція кондитерська та харчоконцентратна», входила до спеціалізованої дегустаційної комісії ЗАТ «Укркондпром», була членом редколегій фахових журналів «Харчова промисловість» (НУХТ), «Наукові праці НУХТ», «Продовольча індустрія АПК», а також входила до двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в двох університетах столиці.

Віра Іллівна залишила вагомий науковий спадок, вона є автором та співавтором понад 380 наукових публікацій, у тому числі 193 статей: має 65 патентів України на винахід та корисну модель, 140 тез доповідей на науково-практичних конференціях (Індекс Гірша (Google Scholar) –47 h-індекс - 4), співавтор 3 підручників, 2 монографій, 12 навчальних посібників для вищої школи.

За цінний і важливий доробок у скарбницю вітчизняної харчової науки, педагогічні та організаційні здобутки Віру Іллівну було нагороджено відзнаками:

  • Подякою Київської міської Ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці (2008);
  • Грамотою Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України за вагомий внесок в розвиток освіти та науки України, якісну підготовку висококваліфікованих спеціалістів хлібопекарської та кондитерської галузі, особисті успіхи у науковій діяльності на благо України (2013);
  • Подякою ректора Національного університету харчових технологій;
  • Нагороджена нагрудним знаком НУХТ «За академічні заслуги» (2019). 

Віра Іллівна була надзвичайно світлою людиною, рідкісної душевної краси і сили духу, прекрасною матір’ю і дружиною, вона виховала і вивчила гідних сина й дочку, ніжно любила і дякувала долі за онуків. Протягом останніх багатьох років була розрадою і підтримкою для старенької мами, дбала й піклувалася про неї з повагою і любов’ю. Віра Іллівна відчувала і виконувала свою місію і призначення, була винятково працездатною й працелюбною людиною, визначним науковцем і професіоналом, чий вагомий авторитет був незаперечним серед українських і зарубіжних колег, відомим експертом у галузі кондитерського і харчоконцентратного виробництв.

Харчова наука понесла величезну втрату. Колектив інституту післядипломної освіти НУХТ глибоко сумує з приводу трагічної втрати і висловлює щирі співчуття близьким і родині, друзям і соратникам, колегам і учням Віри Іллівни. Вона була і залишиться для нас високим життєвим прикладом порядності, професійної чесності, зразком високих людських якостей, доброти й мудрості.


Надрукувати   E-mail

Вас також може зацікавити: