НОВИНИ ТА АНОНСИ

Роль інтелектуальної власності у трансфері технологій

Роль інтелектуальної власності у трансфері технологій

Цьогоріч завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів ІПДО НУХТ О.Б. Бутнік-Сіверський та старший викладач кафедри Г.В. Земко взяли участь у VІ Всеукраїнській науково практичній конференції-семінарі «Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій», яка відбулася 21 травня 2021 року та проходила в online-режимі з використанням платформи Zoom.
У світовій економіці знання та інформація є найважливішим фактором соціально-економічного розвитку суспільства, тому у світі розвитку національних інноваційних систем приділяється першочергова увага. На сучасному етапі розвитку економіки характерно формування та розвиток національних інноваційних систем, які забезпечували б інтеграцію різних елементів інноваційного процесу. Цей процес сприяє формуванню значних конкурентних переваг країни на світовому ринку. Ефективним та перспективним механізмом економічної стабілізації діяльності підприємств у сучасних умовах є трансфер технологій.
У рамках конференції була спланована робота за наступною тематикою: розуміння поняття «трансфер технологій», його складових; стан та перспективи розвитку трансферу технологій; нормативно-правові аспекти державного регулювання трансферу технологій; трансфер технологій як вид комунікації та етапи цього процесу; моделювання процесів трансферу технологій; система управління трансфером технологій.
В конференції взяли участь біля 50 науковців з усіх регіонів України. Доктор економічних наук, професор О.Б. Бутнік-Сіверський у своєму виступі на тему «Інноваційна властивість трансферу технологій: комерціалізація майнових прав та інтелектуальної власності та розвиток її організаційних форм» проаналізував ситуацію з трансфером технологій в Україні: «Рушійною силою інноваційної діяльності є інноваційне підприємництво. Головним завданням тут є комерційне використання техніко-технологічних нововведень з відповідною фінансовою відповідальністю за результати такої діяльності». Автор дійшов висновку, що «організаційні форми трансферу і комерціалізації технологій є головним напрямом просування трансферу і комерціалізації технологій та входять до складу інноваційної інфраструктур, розвиток яких здійснюється в напрямку створення мереж шляхом організації науково-виробничих і дослідницьких об’єднань та центрів.
За результатами конференції виданий збірник праць, який зібрав наукові статті учасників конференції. Одна з них «Роль маркетингової складової у трансфері інноваційних технологій» належить старшому викладачу кафедри ІПДО НУХТ Г.В. Земко. У свої роботі Г.В. Земко детально охарактеризувала роль маркетингової складової у трансфері і дійшла висновку, що «врахування маркетингової складової як основи у просуванні послуг трансферу технологій дозволить: розширити комерціалізацію інтелектуальної власності – активізує нові компетенції центрів національної мережі трансферу технологій». Авторка підкреслила, що «організаціям-посередникам варто виділити у структурі маркетинговий департамент та готувати кваліфікованих працівників та фахівців із зв'язків з виробничими структурами, будувати необхідну інфраструктура зовнішніх зв'язків та значно розширити арсенал інструментів маркетингу для активного впровадження в Україні трансферу технологій».