НОВИНИ ТА АНОНСИ

Вітаємо Стоцьку О.В., з успішним захистом дисертації!

Вітаємо Стоцьку О.В., з успішним захистом дисертації!

17 січня 2024 року відбувся успішний захист дисертації «Біотрансформація відходів пивоварного виробництва з отриманням біогазу та кормової біомаси» у вченій раді К 26.378.01 Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.

Дослідження здійснювалися під керівництвом професора кафедри харчової хімії Анатолія Салюка і є складовою науково-дослідної роботи НУХТ «Удосконалення систем очищення стічних вод пивоварної галузі», у якій авторка брала участь як відповідальна виконавиця.

Офіційними опонентами виступили докторка технічних наук, професорка Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Аліна Дичко та кандидат технічних наук, старший науковий співробітник лабораторії теплофізичних проблем біоенергетики відділу теплофізичних проблем систем теплопостачання Інституту технічної теплофізики НАНУ Євгеній Шаповалов.

Дисертація присвячена дослідженню процесів біотрансформації відходів пивоварного виробництва з отриманням біогазу та кормової біомаси. У роботі досліджено періодичний і безперервний режим зброджування стічних вод пивоварного виробництва з максимальним ступенем їх очищення та отриманням біогазу і кормової біомаси. Показано переваги ведення процесу метанового бродіння при термофільному режимі порівняно з мезофільним режимом. Відпрацьовані параметри ведення метанового зброджування білкового відстою при різних температурних режимах для отримання високого ступеню деструкції гірких речовин. Проведені дослідження амінокислотного складу збродженого відстою показали високий ступінь збагачення незамінними амінокислотами, що надає можливість його використання в кормовиробництві. Розроблено апаратурно-технологічну схему біотрансформації відходів пивоварного виробництва з отриманням біогазу та кормової біомаси. Здійснено економічне оцінювання та обґрунтовано економічну ефективність використання технології метанового бродіння для перероблення відходів пивоваріння.

Результати дослідження висвітлені у 24 наукових публікаціях, отримано патент на винахід. Такі вражаючи результати й очевидна перспективність проведеного дослідження були гідно відзначені членами наукового суспільства.

Щиро вітаємо нову кандидатку технічних наук Олену Стоцьку та її керівника, професора Анатолія Салюка! Бажаємо натхнення, підкорення нових наукових вершин у мирній, квітучій Україні!