Вітаємо з ювілеєєм Баранова Володимира Івановича!

Вітаємо з ювілеєєм Баранова Володимира Івановича!

Баранов Володимир Іванович, директор Інституту післядипломної освіти НУХТ, 20 листопада 2020 року відзначає своє 70-річчя.
Трудовий шлях В.І. Баранова є прикладом служіння обраній справі, зваженого й творчого ставлення до фахової дослідницької праці науковця, до системної педагогічної й методичної роботи як складових освітньої діяльності. Стаж наукової роботи становить понад 45 років, у тому числі стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 29 років.
У 1972 р. він закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю інженер-теплоенергетик. З 27.10.1986 р. кандидат технічних наук за спеціальністю «Промислова теплоенергетика», дисертацію захистив у Київському технологічному інституті харчової промисловості. З 25.10.1994 р. ― доцент.
З 1972 по 1987 роки працював в Українському науково-дослідному інституті спиртової та лікеро-горілчаної промисловості на посадах: інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника. Брав участь у розробці методик оптимального використання ПЕР на підприємствах промисловості, промислових випробовуваннях теплообмінного обладнання.
У жовтні 1991 р. прийнятий за конкурсом на посаду завідувача кафедри енергопостачання, автоматизації та охорони праці (з 1992 р. ― біотехнології та енергопостачання) ІПДО НУХТ.
З 30 червня 2017 р. призначений на основі обрання за конкурсом на посаду директора ІПДО НУХТ, на якій працює понині.
Є автором і співавтором понад 50 наукових та науково-методичних праць, у тому числі авторських свідоцтв та патентів, навчально-методичних посібників.
За високий професіоналізм, ефективну науково-дослідну, організаційно-методичну роботу нагороджений Почесними грамотами Укрхарчопрому та Міністерства освіти і науки України, нагрудним Знаком МОН «Відмінник освіти України».
Проходив стажування та вивчав досвід роботи на підприємствах харчової й переробної промисловості України. Виступив ініціатором співпраці з Міжгалузевим науково-технічним центром вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України з реалізації проекту UNIDO/GEF в Україні в 2016–2018 рр. Провадить значну педагогічну й консультаційну діяльність в галузі енерговикористання, має високу професійну оцінку слухачів післядипломної освіти, здійснює вагому науково-дослідну та педагогічну роботу за напрямом «Промислова теплоенергетика» з розробки методології та методик аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.
 
Колектив Інституту післядипломної освіти НУХТ пишається своїм керівником і колегою як людиною, яка втілює у собі ті чесноти і цінності, які сама проголошує й закликає до наслідування: високу працездатність, внутрішню дисциплінованість, чесність, інтелігентність, цілеспрямованість, необхідні для творення та вдосконалення власної особистості у мистецтві буття!


Надрукувати   E-mail

Вас також може зацікавити: