НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ СИРОВИНИ ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Навчальну лабораторію з визначення показників безпеки харчових продуктів створено в інституті у 2000 році на базі науково – дослідної лабораторії з контролю токсичних речовин у харчових продуктах, що з 1991 року працювала як аналітична лабораторія з правом проведення експертної оцінки харчових продуктів і видачею відповідного сертифікату. У зв’язку із припиненням дії ліцензії (свідоцтва) про атестацію лабораторії, а також із змінами нормативної бази, які відбулися протягом 1996 – 2000 років, за названою лабораторією залишився лише статус навчального підрозділу ІПДО з виконанням навчально – методичних функцій: лабораторне забезпечення навчання керівних працівників і спеціалістів і методичне забезпечення навчального процесу. Зважаючи на це, а також з метою збереження лабораторії як структурного кафедри переробки м’яса і молока ІПДО, необхідного для повноцінного забезпечення навчання керівних працівників і спеціалістів в галузі, збереження матеріальної бази інституту, у 2000 році були внесені часткові зміни до профілю діяльності названої лабораторії шляхом запровадження нової тематики виконуваних досліджень, пов’язаної з визначенням показників безпеки харчових продуктів. У зв’язку з цим було змінено і назву лабораторії.
Основні завдання навчальної лабораторії з визначення показників безпеки харчових продуктів полягають у здійсненні навчального процесу:
  • проведення лабораторних та практичних робіт зі слухачами з методики визначення нітратів, нітритів та токсичних елементів у харчових продуктах та сировині;
  • сприяння засвоєнню слухачами правил і практичних навичок роботи з відповідними приладами та обладнанням, якими обладнана лабораторія: колориметр фотоелектричний концентраційний-4; терези: ВЛЭ134-2, ВЛКТ500-1, ВЛР200-1; рН-метр рН150-2, рН-метр рН673М-2; іономіри И130-1 И120-1; імітатор електродної системи И02-1; електрошафи сушильні: СНОЛ 16251-2, СНОЛ 3,5-1; аналізатори: “ЮЛІЯ”-2, “МІКОН” 100-2; мінералізатор “АПІОН”-1; спектрофотометри: С 115М-1, СФ 46-1, дистилятор для води-1; бідистилятор для води-1; апарат для встряхування АБУ 6с-1; полярограф ПУ 1-1; комп’ютер-1; центрифуга ОПН 3-1.
Навчальну лабораторію хіміко-технологічного та мікробіологічного контролю (ТХК) створено у 1971р. Лабораторія забезпечує навчальний процес на трьох кафедрах інституту: цукру та цукристих речовин, хлібопекарського та кондитерського виробництв, біотехнології та обслуговує п’ять галузей АПК: хлібопекарську, кондитерську, цукрову, спиртову, макаронну.
Основними завданнями лабораторії є:
  • забезпечення проведення лабораторних занять із слухачами, консультування і навчання слухачів сучасним методам контролю виробництва;
  • розробка і удосконалення спільно з кафедрами лабораторних робіт, а також підготовка разом із викладачами методичних вказівок до них;
  • розробка і виготовлення наочних посібників, стендів, які використовуються в навчальному процесі;
  • заключення договорів з організаціями, які здійснюють установку та налагодження приладів і обладнання.
Лабораторія ТХК по оснащенню майже відповідає вимогам сьогодення. Обладнання: хімреактиви, посуд, комп’ютер Celeron 800, лабораторні прилади для проведення необхідних аналізів.
Навчальну базу лабораторії складає 42 робочих місця: 24—хіміко-технологічного контролю, 10-мікробіологічного контролю, 8- хлібопекарського виробництва. Лабораторія обладнана сучасними приладами та устаткуваннями, яке використовується з великою інтенсивністю.
Колектив лабораторії систематично вивчає і узагальнює досвід галузей харчової промисловості. Протягом року проводяться консультації з питань сучасних методик контролю з представниками підприємств. У звітному році працівники інституту брали участь у семінарі, присвяченому цукровій промисловості, де надали допомогу по впровадженню приладу рефрактометра УРЛ-1 для визначення сухих речовин у напівпродуктах і продуктах цукрової та інших галузей.