ВЧЕНА РАДА

СПИСОК ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НУХТ
Голова Вченої ради 

1. Баранов Володимир Іванович

Директор ІПДО НУХТ, к.т.н, доцент.

Секретар Вченої ради

2. Король Цвітана Олександрівна

ст. викладач кафедри ПММ, к.т.н.

Члени Вченої ради

3. Дудко Сергій Дмитрович
заступник директора з навчальної роботи, к.т.н , доцент.

4. В’ялець Оксана Вікторівна
заступник директора з науково-педагогічної роботи к.е.н., доцент.

5. Лісіцина Марина Вікторівна
заступник директора з фінансово-господарської роботи.

6. Бовкун Алла Олександрівна
зав. кафедри ПММ, к.т.н., доцент.

7. Бутнік-Сіверський Олександр Борисович
зав. кафедри ЕОФ, д.е.н., професор.

8. Гриценко Людмила Петрівна
начальник НМВ, голова профспілкового комітету ІПДО НУХТ.

9. Івах Лілія Миколаївна
головний бухгалтер.

10. Костіна Наталя Яківна
начальник відділу РВДІЗ.

11. Куянов Володимир Вікторович
зав. кафедри переробки с.-г. продукції, к.т.н, доцент.

12. Миропольський Олександр Михайлович
доцент кафедри переробки с.-г. продукції, к.с.-г.н, доцент.

13. Нирко Ярослав Володимирович
ст. викладач кафедри охорони праці.

14. Волощук Галина Іванівна
в.о. завідувача кафедри хлібопекарського, кондитерського та бродильних виробництв, к.т.н., доцент.

15. Онищук Ніна Іванівна
зав. навчальною лабораторією СХП.

16. Петренко Олександр Якович
зав. кафедри інформатики та обчислювальної техніки к.т.н., доцент.

17. Хоменко Микола Дмитрович
професор кафедри виробництва цукру та сахаридів, д.т.н., професор

18. Шишков Валерій Зіновійович
зав. кафедри ОП, к.т.н, доцент.

19. Штангеєв Костянтин Остапович
зав. кафедри виробництва цукру та сахаридів , к.т.н., доцент.

20. Ярковий Андрій Олексійович 
доцент кафедри інформатики та обчислювальної техніки, к.е.н., доцент.